Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Pediatrijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Grope
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Pediatrija

Mērķis

Studiju kursā „Neonatoloģija” studējošais apgūst padziļinātas zināšanas par bērnu perinatālajā un neonatālajā periodā, biežāk sastopamajām patoloģijām, organisma strukturālajām un funkcionālajām īpatnībām, augšanu un attīstības likumsakarībām, veselības veicināšanas principiem.
Studiju kurss veido nepieciešamās prasmes un attieksmi šo zināšanu pielietošanai, uzsākot darbu un studijas programmā “Rezidentūra medicīnā”.

Priekšzināšanas

Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā.
Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu).
Preklīniskajās disciplīnās: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģijā, mikrobioloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, parazitoloģijā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā.
Medicīnas terminoloģijā latviešu, angļu, krievu un latīņu valodās.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa „Neonatoloģija” prasību izpildes, studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus:
Raksturot perinatoloģijas un neonatoloģijas vietu medicīnā. Novērtēt anamnēzes īpatnību nozīmi neonatālajā periodā, izprast jaundzimušo bērnu adaptācijas īpatnības un atpazīt robežstāvokļus; izprast priekšlaicīgi dzimuša, laikā dzimuša un pārnēsāta jaundzimušā bērna fizioloģiskaas īpatnības; atpazīt asfiksiju perinatālajā periodā, neonatālu encefalopātiju, hipotoniosku jaundzimušo, krampjus neonatālajā periodā, kā arī dzelti, hemolītisko anēmiju un hemorāģisko sindromu neonatālajā periodā; izprast biežākās CNS patoloģijas jaundzimušajiem, elpošanas sistēmas darbības traucējumus jaundzimušajiem; atpazīt infekcijas perinatālajā periodā, šoku neonatālajā periodā un izpratīs šoka neatliekamo terapiju; zināt neonatālās farmakoloģijas pamatprincipus un neatliekami lietojamo medikamentu izvēli.

Prasmes

Studiju kurss pilnveido mācīšanās prasmi, pētīšanas iemaņas un spējas pielietot iegūtās zināšanas praksē.
Studiju kurss sniedz kompetenci izprast un pielietot studiju priekšmetā apgūtos pamatjēdzienus;
Studiju kurss pilnveido izziņas un metodoloģiskās prasmes. Pēc studiju kursa apguves studējošais pratīs formulēt atslēgas vārdus, orientēsies mācību grāmatās un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par bērnu perinatālā un neonatālā periodā;

Kompetences

Studējošais pratīs savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu, novērtējot novirzes no normas, varēs noteikt perinatālā un neonatālā perioda biežākās patoloģijas, nozīmēt izmeklējumus un sastādīt sākotnējo ārstēšanas plānu, konsultēt māti aprūpes un profilakses jautājumos, rezultātus dokumentēt pacienta apskates protokolā un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF8MaģistrsIerobežota izvēleIlze Meldere, Dace Sniedze, Kristīne Rasnača, Amanda Smildzere
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF7MaģistrsIerobežota izvēle