Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ritma Rungule, Ritma Rungule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķis

Izprast iedzīvotāju novecošanas būtību un tendences, apgūt teorētiskās pieejas un pētniecības metodes vecu cilvēku dzīves sociālo aspektu analīzei.

Priekšzināšanas

nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Zina teorētiskās pieejas iedzīvotāju novecošanai un vecumam kā dzīves posmam, orientējas pētījumos par veciem cilvēkiem sabiedrībā.

Prasmes

Prot izvēlēties atbilstošas metodes novecošanas dažādu aspektu pētīšanā.

Kompetences

Var argumentēti analizēt sabiedrības un iedzīvotāju novecošanas problēmas un ieteikt risinājumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM3MaģistrsIerobežota izvēle