Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andrejs Vilks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Sniegt maģistrantiem zināšanas par noziedzības pašreizējām attīstības tendencēm un noziedzības novēršanas un apkarošanas iespējām.
Veicināt maģistrantu izpratni par noziedzības būtību, to nosakošajiem faktoriem, saistību ar citiem sociāla, tiesiska un politiska rakstura procesiem.
Studējošie spēj veikt pētniecisko darbu noziedzības izziņas jomā. Radoši un konstruktīvi analizē kriminoloģiskos procesus, argumentēti pamato savu viedokli.

Priekšzināšanas

Kriminoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par kriminoloģiskām teorijām un skolām, noziedzības un citām pretsabiedriska rakstura parādībām, to nosakošo faktoru un noziedznieka personības izziņu, noziedzības novēršanas un apkarošanas teorētiska un praktiska rakstura problēmām.

Prasmes

Studējošie apgūst prasmes un iemaņas patstāvīgi analizēt dažādas pieejas, izvērtējot krimināla rakstura parādības un procesus. Maģistrantiem ir plaša izpratne par noziedzības būtību, to nosakošajiem faktoriem, saistību ar citiem sociāla, tiesiska un politiska rakstura procesiem.

Kompetences

Studējošie spēj patstāvīgi prognozēt kriminogēnās situācijas attīstības tendences un izraudzīties labākās pretdarbības metodes. Studējošie spēj veikt pētniecisko darbu noziedzības izziņas jomā. Radoši un konstruktīvi analizē kriminoloģiskos procesus, argumentēti pamato savu viedokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa2MaģistrsIerobežota izvēleAndrejs Vilks, Valdis Voins, Aigars Reinis, Aldona Kipāne
Tiesību zinātne, TZMaz3MaģistrsIerobežota izvēleAndrejs Vilks, Valdis Voins, Aigars Reinis, Aldona Kipāne
Tiesību zinātne, TZMj 2MaģistrsIerobežota izvēleAndrejs Vilks, Valdis Voins, Aigars Reinis, Aldona Kipāne
Tiesību zinātne, TZMp 2MaģistrsIerobežota izvēleAndrejs Vilks, Valdis Voins, Aigars Reinis, Aldona Kipāne
Tiesību zinātne, TZMpz 1MaģistrsIerobežota izvēleAndrejs Vilks, Valdis Voins, Aigars Reinis, Aldona Kipāne
Tiesību zinātne, TZMjz 1MaģistrsIerobežota izvēleAndrejs Vilks, Valdis Voins, Aigars Reinis, Aldona Kipāne
Tiesību zinātne, TZMja2MaģistrsIerobežota izvēleAndrejs Vilks, Valdis Voins
Tiesību zinātne, TZMjaz1MaģistrsIerobežota izvēleAndrejs Vilks, Valdis Voins