Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aldis Lieljuksis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Apgūt noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas apkarošanas pamatus.

Priekšzināšanas

Krimināltiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais iegūst zināšanas un izpratni par studiju kursa saturā iekļautajām tēmām.

Prasmes

Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt – prasmes pielietot iegūtās zināšanas kontaktējoties ar tiesību sargājošajām iestādēm vai kredītiestādēm un finanšu institūcijām. Studējošais iegūst prasmi pastāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus.

Kompetences

Studējošais spēj pielietot iegūtās zināšanas praktiski. Spēj analizēt ar šo studiju kursu saistītos normatīvos tiesību aktus – gan starptautiskos, gan nacionālos.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa2MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Tatjana Jukna, Ilze Sokolovska, Inese Ratfeldere
Tiesību zinātne, TZMaz3MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Tatjana Jukna, Ilze Sokolovska
Tiesību zinātne, TZMj 2MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Tatjana Jukna, Ilze Sokolovska
Tiesību zinātne, TZMp 2MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Tatjana Jukna, Ilze Sokolovska
Tiesību zinātne, TZMpz 1MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Tatjana Jukna, Ilze Sokolovska
Tiesību zinātne, TZMjz 1MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Tatjana Jukna, Ilze Sokolovska
Tiesību zinātne, TZMja2MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Tatjana Jukna, Ilze Sokolovska
Tiesību zinātne, TZMjaz1MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Tatjana Jukna, Ilze Sokolovska