Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jānis Ievītis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Nodrošināt iespēju studentiem iegūt vispārīgas zināšanas noziedzīgo nodarījumu pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību, un noziedzīgo nodarījumu pret satiksmes drošību sfērā, to izmeklēšanas krimināltiesiskām un kriminālprocesuāli tiesiskām īpatnībām, akcentēt uzmanību uz minēto tiesību doktrīnu, tiesisko regulējumu, aktuālo judikatūru, veidot pamatprasmes un pamatiemaņas patstāvīgi veikt minēto noziedzīgu nodarījumu kvalifikāciju un izmeklēšanu, veidojot personas (studenta) kompetenci krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību jomā.

Uzdevumi:
1) Nodrošināt iespēju apgūt noziedzīgu nodarījumu pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību, un noziedzīgu nodarījumu pret satiksmes drošību izmeklēšanas krimināltiesiskos aspektus.
2) Nodrošināt iespēju apgūt noziedzīgu nodarījumu pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību, un noziedzīgu nodarījumu pret satiksmes drošību izmeklēšanas kriminālprocesuāli tiesiskus aspektus.

Priekšzināšanas

Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību pamatkursa apguve.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kurs ļauj iegūt zināšanas par krimināltiesību un daļēji arī kriminālprocesa tiesību doktrīnu, tiesisko regulējumu un judikatūru saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošinu un sabiedrisko kārtību, un noziedzīgiem nodarījumiem pret satiksmes drošību izmeklēšanas īpatnībām.

Prasmes

Apgūstot studiju kursu, studenti iegūs vispārīgas prasmes un iemaņas kvalificēt noziedzīgus nodarījumus pret vispārīgo drošību un sabiedrisko kārtību, kā arī pret satiksmes drošību. Tiks iegūtas vispārīgas prasmes un iemaņas, kas ir saistītas ar minēto kategoriju noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu.

Kompetences

Studiju kursa apguve ļaus studentam iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas orientēties noziedzīgu nodarījumu noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošinu un sabiedrisko kārtību, un noziedzīgiem nodarījumiem pret satiksmes drošību izmeklēšanas īpatnībās.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp7BakalaursIerobežota izvēleJānis Ievītis