Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Iveta Kudaba
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

• Veicināt izpratni par onkoloģiskām slimībām kā būtisku kontrolējamu sabiedrības veselības problēmu.
• Sekmēt zināšanu apguvi par audzēju bioloģiju un patoģenēzi mūsdienu izpratnē.
• Apgūt zināšanas par audzēju diagnostikas metodēm un slimības izplatības novērtēšanu.
• Apgūt krūts, resnās un taisnās zarnas ļaundabīgo audzēju diagnostikas un terapijas pamatprincipus.
• Apgūt onkoloģisko neatliekamo situāciju diagnostiku un terapiju.
• Apgūt hroniska sāpju sindroma patoģenēzi, diagnostikas un terapijas pamatprincipus onkoloģiskiem pacientiem.

Priekšzināšanas

Zināšanas bioloģijā, epidemioloģijā, klīniskajā farmakoloģijā, mikrobioloģijā, histoloģijā, anatomijā, propedeitikā, ģenētikā, valsts valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes, studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
Saprast, definēt un izklāstīt biežāk sastopamo audzēju aprakstošās epidemioloģijas jēdzienus – incidence, mirstība, prevalence, piecgadu dzīvildze, relatīvais un atributējamais risks.
Aprakstīt un klasificēt audzēju primārās, sekundārās un terciārās profilakses metodes.
Iegūt izpratni par audzēja karcinoģenēzi, izplatības ceļiem, attīstības norisi un tā ietekmēšanas iespējām.
Atšķirt, novērtēt un piemērot audzēju diagnostikas metodes. Lietot TNM un citas audzēju klasifikācijas metodes.
Formulēt dažādo audzēju terapijas metožu efektivitāti, indikācijas, kontrindikācijas un kombinēšanas iespējas.
Atpazīt un novērtēt spēcīgas emocionālās reakcijas un integrēt šīs zināšanas kontaktā ar vēža slimniekiem un viņu piederīgajiem.

Prasmes

Nosaukt un secīgi sakārtot biežāk sastopamos audzējus Latvijā, kā arī formulēt un sistematizēt dažādu audzēju riska faktorus.
Spēja analizēt dažādo ģenētisko un epiģenētisko faktoru lomu audzēja attīstībā indivīda un sabiedrības līmenī.
Savākt mērķtiecīgu dzīves, kaitīgo faktoru un ģimenes anamnēzi vēža slimniekiem. Izmantot TNM klasifikāciju slimības izplatības aprakstīšanai.
Novērtēt audzēju terapijas iespējas atkarībā no slimības izplatības.
Negatīvas un satraucošas informācijas pasniegšana.

Kompetences

Izpratne un spēja novērtēt, salīdzināt un interpretēt audzēju epidemioloģiskos datus, bioloģiju, slimības izplatību (stadijas), diagnostikas un terapijas iespējas.
Spēja paredzēt un risināt komunikāciju problēmas darbā ar vēža pacientiem un viņu piederīgajiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsObligātsIveta Kudaba, Gunta Purkalne, Dace Baltiņa, Elīna Sīviņa, Elīna Liepiņa, Līna Lazdiņa, Anastasija Trofimoviča-Krasnorucka
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsObligātsIveta Kudaba, Gunta Purkalne, Dace Baltiņa, Elīna Sīviņa, Zane Ruduša, Līna Lazdiņa, Anastasija Trofimoviča-Krasnorucka, Sandra Lediņa
Pediatrija, MFp10MaģistrsObligātsIveta Kudaba, Gunta Purkalne, Dace Baltiņa, Elīna Sīviņa, Elīna Liepiņa, Līna Lazdiņa, Anastasija Trofimoviča-Krasnorucka
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF9MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMF9MaģistrsObligāts