Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija

Mērķis

Sniegt ieskatu dažādās organizāciju vadīšanas teorijās un pieejās, tās papildinot ar ieskatu personības attīstības teorijā, ko studējošais vēlāk praktiski var izmantot ikdienā, sastopoties ar dažādām situācijām un risinot problēmas.

Priekšzināšanas

Stratēģiskajā vadībā un sociālajā psiholoģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie pārzina galvenās organizāciju vadības teorijas, organizācijas un indivīda mijiedarbību un tās ietekmi ārējā vidē.

Prasmes

Studējošie patstāvīgi pielieto teorētiskās zināšanas reālajā profesionālās darbības vidē, analizējot sevi un savu rīcību, kā arī vadītāja profesionālās prasmes un nepieciešamās personības iezīmes.

Kompetences

Studējošie izprot vadītāja personības ietekmi un mijiedarbību ar organizācijas darbību un tās rezultātiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM3MaģistrsIerobežota izvēleLigita Āzena