Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Sergejs Stacenko
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Veidot izpratni un veicināt zināšanas vadības teorijas pamatjēdzienos, organizācijas jēdziena evolūcijā un attīstībā.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas zināšanas ekonomikas pamatos, mikroekonomikā un makroekonomikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs izklāstīt vadīšanas funkciju realizāciju organizācijā, aprakstīt kā notiek komunikācija un lēmumu pieņemšana, izskaidrot vadītāja lomu organizācijas vadīšanas nodrošināšanā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izvērtēt situāciju organizācijā, analizējot vadīšanas funkciju realizāciju, pamatot savu viedokli par vadīšanas procesa pilnveidošanas virzieniem.

Kompetences

Studenti spēj analizēt motivēšanas un koordinēšanas sistēmu un vadītāja darbību organizācijas vadīšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE3BakalaursObligātsSergejs Stacenko
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR3BakalaursObligātsSergejs Stacenko