Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Beate Evelīna Dišlere
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Bioloģija; Māszinības; Civilā un militārā aizsardzība; Veselības vadība; Informācijas un komunikācijas zinātne; Tiesību zinātne; Vadībzinātne; Personu un īpašuma aizsardzība; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Politikas zinātne; Medicīnas pakalpojumi; Sabiedrības veselība; Farmācija; Klīniskā farmācija; Sporta treneris; Medicīnas tehnoloģijas; Zobārstniecība; Ārstniecība; Socioloģija; Tiesību zinātne; Tirgzinības un reklāma; Dzīvās dabas zinātnes; Sociālā antropoloģija; Psiholoģija; Rehabilitācija; Pedagoģija; Uzņēmējdarbības vadība; Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Sniegt iespēju studentiem apgūt pašefektivitātes un pašregulācijas koncepcijas un attīstīt prasmi tās pielietot turpmākajā profesionālajā darbībā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti definē pašefektivitāti un raksturo personības faktorus, apraksta sociālās iemācīšanās teorijas pamatprincipus; nosauc stresa pārvaldīšanas tehnikas un sociālā atbalsta veidus; raksturo saistību starp indivīda uzvedību/sasniegumiem un pašregulācijas mehānismiem.

Prasmes

Studenti apraksta pašregulācijas un pašefektivitātes lomu indivīda funkcionēšanā un demonstrē stresa pārvaldīšanas tehnikas.

Kompetences

Studenti patstāvīgi izveido stresa profilakses pasākumus, pamatojas uz pierādījumiem par stresa saistību ar cilvēka veselību.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 2Free choiceZane Ulmane
Medicīna, MF2MaģistrsIerobežota izvēleZane Ulmane
Supervīzija, SPVM2MaģistrsIerobežota izvēleZane Ulmane
Vecmāte, MZFVb2BakalaursIerobežota izvēleZane Ulmane
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 1Free choiceSandra Feldmane
Mākslas terapija, RFMT5MaģistrsIerobežota izvēleSandra Feldmane
Sociālais darbs, SDNMp1MaģistrsIerobežota izvēleSandra Feldmane
Sociālais darbs, SDNM1MaģistrsIerobežota izvēleSandra Feldmane