Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jeļena Koļesņikova
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Veselības vadība; Sociālā antropoloģija; Ārstniecība; Medicīnas tehnoloģijas; Rehabilitācija; Uzņēmējdarbības vadība; Psiholoģija; Tirgzinības un reklāma; Sabiedrības veselība; Vadībzinātne; Komunikācijas zinātne; Tiesību zinātne; Civilā un militārā aizsardzība; Politikas zinātne; Klīniskā farmācija; Dzīvās dabas zinātnes; Personu un īpašuma aizsardzība; Bioloģija; Socioloģija; Zobārstniecība; Tiesību zinātne; Pedagoģija; Māszinības; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Farmācija; Informācijas un komunikācijas zinātne; Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Sniegt iespēju studentiem apgūt pašefektivitātes un pašregulācijas koncepcijas un attīstīt prasmi tās pielietot turpmākajā profesionālajā darbībā.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti definē pašefektivitāti un raksturo personības faktorus, apraksta sociālās iemācīšanās teorijas pamatprincipus; nosauc stresa pārvaldīšanas tehnikas un sociālā atbalsta veidus; raksturo saistību starp indivīda uzvedību/sasniegumiem un pašregulācijas mehānismiem.

Prasmes

Studenti apraksta pašregulācijas un pašefektivitātes lomu indivīda funkcionēšanā un demonstrē stresa pārvaldīšanas tehnikas.

Kompetences

Studenti patstāvīgi izveido stresa profilakses pasākumus, pamatojas uz pierādījumiem par stresa saistību ar cilvēka veselību.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 2Free choiceJeļena Koļesņikova, Beate Evelīna Markāne
Medicīna, MF2MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF4MaģistrsIerobežota izvēleJeļena Koļesņikova, Beate Evelīna Markāne
Vecmāte, MZFVb2BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 1Free choice
Mākslas terapija, RFMT5MaģistrsIerobežota izvēle
Psiholoģija, PSb5BakalaursIerobežota izvēle