Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jeļena Koļesņikova
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Sniegt iespēju studentiem apgūt pašefektivitātes un pašregulācijas koncepcijas un attīstīt prasmi tās pielietot turpmākajā profesionālajā darbībā.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti definē pašefektivitāti un raksturo personības faktorus, apraksta sociālās iemācīšanās teorijas pamatprincipus; nosauc stresa pārvaldīšanas tehnikas un sociālās atbalsta veidus; raksturo saistību starp indivīda uzvedību/sasniegumiem un pašregulācijas mehānismiem.

Prasmes

Studenti apraksta pašregulācijas un pašefektivitātes lomu indivīda funkcionēšanā un demonstrē stresa pārvaldīšanas tehnikas.

Kompetences

Studenti patstāvīgi izveido stresa profilakses pasākumus, pamatojas uz pierādījumiem par stresa saistību ar cilvēka veselību.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 1Free choice
Rehabilitācija, REHM3MaģistrsIerobežota izvēle