Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Patoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Ilze Štrumfa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Patoloģija

Mērķis

1. Nodrošināt studijas patoloģijā, aptverot slimību morfoloģiskās un funkcionālās izpausmes, to patoģenēzi. Šim programmas aspektam jārada teorētiskie pamati klīnisko studiju kursu apguvei, veidojot vispusīgi izglītotu zobārstu ar izpratni par dentālajiem, mutes dobuma un visa organisma patoloģiskajiem procesiem, to kopējo saistību. Patoloģijas programma ir integrēta, lai radītu un attīstītu studentam vienotu priekšstatu par dentālo, orālo un sistēmisko slimību patoģenēzes morfoloģiskajiem un funkcionālajiem komponentiem.
2. Sniegt praktisku pārskatu par patoloģiju kā diagnostisku medicīnas nozari zobārsta profesionālajām vajadzībām atbilstošā līmenī.

Priekšzināšanas

Šūnu bioloģija, anatomija, histoloģija, ģenētika, normālā fizioloģija, bioķīmija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs argumentēti izskaidrot dažādu slimību un vispārīgu patoloģisku procesu būtību, cēloņus un riska faktorus, patoģenēzi un tās atspoguļojumu klīniskās norisēs, laboratorajos un attēldiagnostikas izmeklējumos, iespējamās komplikācijas un sekas, iznākumus.

Apgūstamie vispārīgie patoloģiskie procesi aptver iekaisuma un brūču dzīšanas, drudža, perifērās asinsrites traucējumu, hipoksijas, šūnu bojājuma un kompensatoro pielāgošanās reakciju, audzēju attīstības vispārīgos aspektus.

Speciālās patoloģijas sadaļā studējošie apgūst kardiovaskulāro, plaušu, nieru, gastrointestinālo, aknu un žultsceļu, siekalu dziedzeru, aizkuņģa dziedzera, kaulu, centrālās nervu sistēmas, ginekoloģisko un reproduktīvo, krūts dziedzera, hematoloģisko un endokrīno patoloģiju, mutes dobuma un zobu slimību patoģenēzes jautājumus kā pamatu tālākām klīniskām studijām, izpratnei par klīnisko simptomu un laboratoro izmaiņu patoģenēzi.

Prasmes

Students pratīs argumentēti izvērtēt biežāk sastopamo slimību patoģenēzi, saistīt to ar slimību klīniskajām izpausmēm un diagnostikas pamatiem, kā arī praktiski rīkoties, lai organizētu speciālista praksē nepieciešamos audu un/ vai laboratoros izmeklējumus, interpretētu un kritiski analizētu to rezultātus saistībā ar slimības kopējo ainu.

Kompetences

Iegūtās kompetences aptver dažādu orgānu un to sistēmu slimību patoģenēzi, rada izpratni par organismā notiekošajiem patoloģiskajiem procesiem kā klīnisko izpausmju pamatu un kalpo par pamatu vispirms jau tālākajām klīniskajām studijām klīnisko kompetenču iegūšanai un izpratnei, bet arī palīdz zinātniskās pētniecības kompetenču bāzes izstrādē. Apgūstot PAK_045, studējošais iegūst un attīsta kompetences profesionālās informācijas apstrādē un analīzē, loģiskajā un kritiskajā domāšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF4MaģistrsObligātsKristīne Merkurjeva, Valters Vīksne
Zobārstniecība, SSNSF4MaģistrsObligātsStaņislavs Šinkarevs, Imants Bebris
Zobārstniecība, SSNSFz3MaģistrsObligātsImants Bebris
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF3MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF3MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSFz4MaģistrsObligāts