Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Māra Grieze
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģija

Mērķis

Radīt izpratni par fizioloģisku un patoloģisku pēcdzemdību perioda norisi.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, fizioloģiskas un patoloģiskas grūtniecības vadīšanā un fizioloģiskajā dzemdniecībā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studentes iegūst izpratni un spēj pastāstīt par pēcdzemdību perioda anatomiskajām, fizioloģiskajām, klīniskajām izmaiņām, par mātes aprūpi pēcdzemdību periodā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs lietot medicīniskos terminus par pēcdzemdību periodu. Izmantos iegūtās zināšanas, lai identificētu patoloģiskus pēcdzemdību stāvokļus un izglītotu grūtnieces un nedēļnieces par pēcdzemdību perioda norisi.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs nodrošināt optimālu pēcdzemdību aprūpi nedēļniecei. Mācēs izvērtēt klīnisko izmeklējumu rezultātus, spēs analizēt pēcdzemdību klīniskās situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb6BakalaursObligāts