Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Pediatrijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Iveta Dzīvīte-Krišāne
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Pediatrija

Mērķis

Studiju kursa mērķis sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas par bērna attīstības un augšanas fizioloģiju un patoloģijām, hroniskām slimībām, saistītām ar funkcionāliem traucējumiem, noklausoties teorētiskas lekcijas un studējot praktiskās nodarbībās. Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi, kas atbilstu vispārējām zināšanām pediatrijā atbilstoši specialitātes nolikuma prasībām.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija, fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas par bērna attīstības un augšanas fizioloģiju un patoloģijām, saistītām ar bērna kustību, uzvedības un pašaprūpes traucējumiem. Studiju kursa atvēlētajā laikā studenti apgūst pamatzināšanas un kompetenci pediatrijas pamatos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs novērtēt bērna fizisko un psihomotoro attīstību. Spēs izmeklēt bērna kustības, novērtēt bērna attīstību, pašaprūpes spējas. Students pratīs veikt bērna objektīvā stāvokļa izmeklēšanu, atbilstoši bērna vecumam, pratīs izveidot bērna augšanas līkni.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūs iemaņas anamnēzes iegūšanā, sarunājoties ar bērnu un viņa tuviniekiem; izpratīs traucējumu cēloni. Darba procesā izpratīs pediatrijas pamatprincipus.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF8BakalaursIerobežota izvēle
Fizioterapija, RFFN10BakalaursIerobežota izvēle