Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Inguna Grīnvalde
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Iegūt zināšanas par zobu balstaudu - periodonta uzbūvi, funkcijām un slimībām, kā arī to saistību ar sakodiena īpatnībām, zobu un organisma sistēmu slimībām. Novērtēt kopsakarības slimību diagnostikā, ārstēšanas metožu izvēlē un prast tās pielietot klīniskajā praksē.

Priekšzināšanas

Orālā anatomijā un fizioloģijā, histoloģijā, mikrobioloģijā, farmakoloģijā, iekšķīgās slimībās un mutes dobuma slimību profilaksē; vēlamas zināšanas imunoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• spēs izklāstīt periodonta slimību etioloģiju un patoģenēzi;
• varēs nosaukt periodonta slimību klasifikāciju un atpazīt periodonta slimību veidus;
• spēs formulēt periodonta slimību plānveida ārstēšanas etapus un to secību.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• spēs veikt periodonta izmeklēšanu pacientam;
• novērtēs atsevišķu zobu un visa sakodiena prognozi;
• sastādīs iniciālās ārstēšanas etapa plānu;
• spēs diagnosticēt un veikt neatliekamo ārstēšanu periodonta slimību akūto stāvokļu gadījumā;
• praktiski apgūs neķirurģiskās (konvencionālās) periodonta ārstēšanas metodes;
• spēs plānot korektīvās un uzturošās ārstēšanas etapus;
• novērtēs ārstēšanas rezultātus.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes pacientu mutes dobuma slimību diagnostikā un kompleksā ārstēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF6MaģistrsObligātsZane Lauriņa, Inguna Grīnvalde, Māra Paeglīte
Zobārstniecība, SSNSF6MaģistrsObligātsAnete Vaškevica, Agnese Miķelsone, Inguna Grīnvalde
Zobārstniecība, SSNSFz5MaģistrsObligātsZane Lauriņa, Inguna Grīnvalde, Anete Vaškevica, Anastasija Strazdiņa-Ščerbakova, Māra Paeglīte
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF5MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF5MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSFz6MaģistrsObligāts