Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Māra Grīnfelde
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Personības psiholoģija

Mērķis

Kurss sniedz ievadu 20. gadsimta personības psiholoģijas galvenajās teorijās. Kursa mērķi ir sniegt studentiem priekšstatu par galvenajām personības teorijām, kā arī attīstīt studentu spējas analizēt un pielietot galvenos personības teoriju jēdzienus konkrētu gadījumu analīzē.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Students spēs 1) saprast aplūkoto personības teoriju galvenās pamatnostādnes, 2) definēt būtiskākos jēdzienus, kas izmantoti šajās teorijās un 3) raksturot personības psiholoģijas vēsturisko attīstību.

Prasmes

Students spēs 1) salīdzināt un izvērtēt aplūkotās personības teorijas; 2) izvēlēties atbilstošāko teoriju, lai pielietotu to konkrētu gadījumu analīzei un 3) izmantot atbilstošus jēdzienus, lai aprakstītu personību. 4) Papildu tam, students spēs izvērtēt dažādu personības teoriju spēcīgās un vājās puses.

Kompetences

Students spēs izprast, analizēt un pielietot nozīmīgākos personības teorijās lietotos konceptus. Students ir paaugstinājis savu komunikatīvo (darbs grupās, diskusijas) un kognitīvo (patstāvīgais darbs un eksāmens) kompetenci.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF2MaģistrsIerobežota izvēleMāra Grīnfelde, Vents Sīlis, Elīna Graudiņa
Medicīna, SSNMF2MaģistrsIerobežota izvēleMāra Grīnfelde, Vents Sīlis, Elīna Graudiņa
Zobārstniecība, SSNSF2MaģistrsIerobežota izvēleMāra Grīnfelde, Vents Sīlis, Elīna Graudiņa
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz2MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Zobārstniecība, SSNSFz2MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis