Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Olga Juhņeviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veicināt veselības jomas speciālistu kompetences attīstību, kas nodrošinātu un realizētu uz pierādījumiem balstītu aprūpes procesu individuāli un iesaistoties veselības aprūpes un sociālās labklājības jomas pētījumos un projektos.

Priekšzināšanas

Zināšanas māszinību studiju kursos, Informātikā un statistikas metodēs.

Rezultāti

Zināšanas

• Spēs atpazīt un aprakstīt pētniecības nozīmi veselības aprūpē.
• Spēs nosaukt un aprakstīt pētniecības principus, ētiskos aspektus un regulējošos normatīvos aktus.
• Spēs aprakstīt pētījuma dizaina veidus un pētnieciskā darba ciklu.
• Spēs aprakstīt pētījuma problēmu, aktualitāti un pētniecības pamatprincipus.

Prasmes

• Spēs īstenot uz pierādījumiem balstītu aprūpi.
• Lietos pētniecības metodoloģiju un terminoloģiju.
• Pielietos māszinību teorijas un jēdzienus pētniecībā.
• Spēs iesaistīties un līdzdarboties pētījumos.
• Iesaistīsies un līdzdarbosies projektos saistībā ar veselības aprūpi un sociālo labklājības jomu, to izstrādes un norises pamatprincipos.

Kompetences

• Spēj īstenot pierādījumos balstītu aprūpi, izmantojot pētniecības metodoloģiju un terminoloģiju.
• Spēj piedalīties un realizēt veselības aprūpes un sociālās labklājības jomas pētījumus un projektus savas kompetences ietvaros.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb7BakalaursObligātsOlga Juhņeviča, Ilze Ansule, Daiga Spila, Līga Ēriksone, Rita Konstante
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, LFMZFb6BakalaursObligāts
Māszinības, MZF6BakalaursObligāts