Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju iegūt padziļinātas zināšanas statistiskajās datu apstrādes metodēs (aprakstošā statistika, slēdzienstatistikas metodes atšķirību novērtēšanai un analītiskā statistika), kas nepieciešamas noslēguma darba izstrādei, attīstīt prasmes analizēt pētījumu rezultātus un pilnveidot prasmes prezentēt pētījumu rezultātus.

Priekšzināšanas

Pētījumu plānošana un īstenošanas metodoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais spēs atpazīt statistisko terminoloģiju un izmantotās metodes dažāda veida publikācijās; pārzinās MS Excel un IBM SPSS piedāvātas iespējas datu apstrādē; pārzinās kritērijus datu apstrādes metožu izmantošanai; pareizi interpretēt iegūtos pētījuma rezultātus.

Prasmes

Studējošais pratīs korekti sagatavot datus statistiskai apstrādei; izvēlēties piemērotas statistiskās datu apstrādes metodes; apstrādāt pētījuma datus, pielietojot statistiskās datu apstrādes metodes, Microsoft Excel un IBM SPSS Statistics datorprogrammās; izveidot tabulas un atbilstošas diagrammas Microsoft Excel un IBM SPSS Statistics datorprogrammās iegūtajiem rezultātiem; korekti aprakstīt iegūtos pētījuma rezultātus.

Kompetences

Studējošais būs spējīgs argumentēti pieņemt lēmumu par statistiskas datu apstrādes metožu izmantošanu pētījuma mērķa sasniegšanai un, izmantojot datorprogrammas Microsoft Excel un IBM SPSS Statistics, praktiski pielietot apgūtās statistiskās pamatmetodes pētījumu datu apstrādē.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM4MaģistrsObligāts