Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Daina Šmite
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Attīstīt sarežģītu un novatoru pētniecisko problēmu analīzes un pētniecības īstenošanas prasmes fizioterapijas nozarē.

Priekšzināšanas

Zināšanas un prasmes, kas apgūtas, lai iegūta fizioterapeita kvalifikāciju un bakalaura grādu veselības aprūpē. Zināšanas un prasmes, kas apgūtas maģistra studiju programmas 1. studiju gada ietvaros.

Rezultāti

Zināšanas

Raksturo dažādas jaunākās tendences pētījumu dizainos un to izvēles pamatojumu fizioterapijas nozares pētījumos.
Raksturo dažādas matemātiskās statistikas metodes, kas tiek pielietotas jaunākajos un augstas kvalitātes pētījumos, pārzina to izvēles pamatojumu.
Orientējas dažādās zinātnisko datu apstrādes programmatūrās.

Prasmes

Kritiski analizē jaunākajās publikācijās aprakstīto pētījumu dizainu kontekstā ar pētniecisko problēmu.
Salīdzina dažādus pētniecības dizainus, ņemot vērā to priekšrocības un trūkumus.
Kritiski analizē jaunākās matemātiskās statistikas metodes, to pielietošanu saistībā ar pētniecisko problēmu un izvēlēto dizainu.
Argumentē viedokli un diskutē par fizioterapijas nozares aktualitātēm un jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem, gan mutiski, gan rakstiski.
Pārnes grupu darbā apgūtās iemaņas patstāvīgā darbībā un ar savu individuālu darbu pastiprina grupas darba efektivitāti.

Kompetences

Izvērtē un risina sarežģītas pētnieciskās problēmas fizioterapijas nozarē.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFM3MaģistrsObligātsDidzis Rozenbergs, Daina Šmite
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv3MaģistrsObligāts