Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Aivars Stankevičs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Veicināt studējošo izpratni par zinātniski pētnieciskās jaunrades būtību, pedagoģijas teorijām un principiem, attīstītot pedagoģiskā darba pamata prasmes un iemaņas.

Priekšzināšanas

Loģika un tiesību socioloģija bakalaura studiju programmas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs guvuši zināšanas par individuālajā pētnieciskajā darbā sasniegtās zinātniskās patiesības būtību un izpausmes īpatnībām, kā arī par pedagoģiskā darba pamatiemaņām un spēs dot ieguldījumu jaunu pētījumu/zināšanu radīšanā. Studējošie apgūs zināšanas didaktikā, tādējādi apgūs mācīšanās un mākslas mācīt principus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs atbilstoši prasībām noformēt savu pētījumu rezultātus un uzņemties ētisko atbildību par tiem. Studējošie izpratīs pedagoģiskā darba pamatiemaņu būtību, pedagoģisko attiecību veidošanās modeļus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs augstā kompetences līmenī izmanot pētījumu rezultātā iegūtās teorētiskās un empīriskās zināšanas un integrēt dažādu jomu zināšanas savā darbā ar tiesību/jurispundences specifiku.
Studējošie spēj pielietot iegūtās zināšanas turpmākā studiju procesā un tiesību speciālistu praksē izmantojot arī dažādus nestandarta risinājumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa3MaģistrsObligātsLolita Vilka, Daiga Spila