Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilona Zariņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Iegūt zināšanas un veicināt prasmes īstenot pierādījumos balstītu aprūpi, izmantojot pētniecības metodoloģiju un terminoloģiju.

Priekšzināšanas

Filozofija un medicīnas ētika, propedeitika, ievads bibliotēkas lietošanā, medicīniskā terminoloģija svešvalodā.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūtas zināšanas un izpratne par veselības koncepciju, zinātnes un tehnoloģiju ietekmi, pētniecības terminoloģiju un metodoloģiju, pierādījumos balstītas aprūpes koncepciju, zinātniskas informācijas avotu atlasi un apstrādi, pierādījumos balstītas aprūpes priekšrocībām un ierobežojumiem.

Prasmes

Studējošie attīsta prasmes lietot pētniecības metodoloģiju un terminoloģiju, un izmantot zinātnisku informāciju. Prasmes pielietot māszinību un citu ar veselības aprūpes jomu saistīto zinātņu teorijas un jēdzienus un, atbilstoši klīniskajai situācijai, integrēt to aprūpes darbā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie attīsta kompetenci: spēja īstenot pierādījumos balstītu aprūpi, izmantojot pētniecības metodoloģiju un terminoloģiju un spēja pielietot uz pierādījumiem balstītos zinātnes sasniegumus māsas praksē.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, LFMZFb1BakalaursObligātsIlona Zariņa, Līga Ēriksone, Signe Riekstiņa-Pāla, Jeļena Ričika, Anda Rundāne, Anastasija Gromova, Ieva Eigima
Māszinības, MZF1BakalaursObligātsIlona Zariņa, Līga Ēriksone, Signe Riekstiņa-Pāla, Jeļena Ričika, Anda Rundāne, Anastasija Gromova, Ieva Eigima