Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1998 - pašlaik

Lektora p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

1996 - 1998

Māsa

Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne"

1994 - 1996

Māsa

Cēsu centrālā slimnīca

1994 - 1996

Lektore

Cēsu Medicīnas skola

Izglītība

2007 - 2010

Apliecinājums par doktora studiju programmas "Socioloģija" apguvi

Rīgas Stradiņa universitāte

* 2010 - līdz šim laikam - promocijas darba nosaukums "Datora un interneta lietošanu ietekmējoši faktori vecāka gadagājuma cilvēku vidū veselībpratības kontekstā"; promocijas darba vadītājs: doc.K.Circenis

1998 - 2000

Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa universitāte

1994 - 1996

Pedagoģijas maģistra grāds

Latvijas Universitāte

1991 - 1994

Bakalaura grāds māszinībās

Rīgas Stradiņa universitāte

1988 - 1990

Diploms par profesionālo vidējo izglītību ar piešķirtu kvalifikāciju "Māsa"

Cēsu Medicīnas skola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2016.23.-27.05. – Nordplus intensīvais apmācību kurss „Technological approach to Gerontological Nursing", Vasteras, Sweden, 3 ECTS.

2016.19.05. – PVO, LR VM, LR LM, Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas darba seminārs „Par sabiedrības veselības aspektiem traumatisma mazināšanā un drošības veicināšanā, saskaņā ar PVO TEACH VIP programmu".

2016.17.02. – RSU PIC „TurnitIn darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana.

2015.18.-22.05. – Nordplus intensīvais apmācību kurss „Technological approach to Gerontological Nursing", Marienhamn, Aland Islands, 3 ECTS.

2012-2015 – IF Weinheim Institut un Baltijas Sistēmiskā apmācība – sistēmiskā ģimenes psihoterapija, 3200 st.

2014.22.11. – praktiskā konference „Supervīzija un tās kvalitātes nozīme profesionālajā attīstībā", 6 st.

2014.20.-21.10. – The Open Medical Institute un RSU satellite symposium „Medical Education", 16.st.

2013.09.01. – eInstruction interaktīvās tāfeles apmācības kurss.

2013.09.11. – LGTB un viņu draugu apvienība Mozaīka „Dažādība un darba specifika ar dažādām mazākuma grupām", 7 st.

2011.28.12. – 2012.30.05. – SIA „Valodu Vēstniecība" Angļu valoda ar priekšzināšanām – 85 izgl.st.

2012.8.-21.03. – RSU Tālāklizglītības fakultāte, kurss „Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā, 14 st.

2012. 10.02. – Psihosomatikas klīnika, seminārs „Nāve. Miršana. Pacienta un tā tuvinieku medicīniskā un psihoemocionālā aprūpe".

2011.23.10. – Medicīnas izglītības aģentūra, kurss „Neatliekamā palīdzība", 30 izgl.st.

2010.10.-12. – Latvijas profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācija, profesionālās apmācības kurss „Ievads klīniskajā pastorālajā aprūpē", 100 izgl.st.

2010.18.-19.02. – PVO, LR VM un Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas mācību seminārs „Vardarbība ģimenē pret sievieti", 16 st.

2010.13., 20.05. – Latvijas Cilvēktiesību centra mācību seminārs medicīnas darbiniekiem „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā", 16 st.

2004-2009 – RSU Tālākizglītības fakultātes mācību kurss „Grupu psihoterapija" – 660 st.

1995 - līdz šim laikam - reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un tiesīga praktizēt profesijā: māsa.​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Supervīzija

Transkulturālā komunikācija un aprūpe

Gerotehnoloģijas

 

Izstrādātās studiju programmas

 

1999 - 2001- TEMPUS projekta ietvaros – "Izglītības programmas veidošana"​ - profesionālā bakalaura studiju programma "Māszinības".​​

 

Vadītās studiju programmas

 

2002-2009 - akadēmiskā maģistra studiju programma "Māszinības"​

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Transkulturālā aprūpe

Transkulturālā aprūpe dzemdniecībā

Ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē

Ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē dzemdniecībā

Pedagoģija veselības aprūpē

Integrācijas problēmas starpkultūru kontekstā

Māszinību teorijas pētniecībā un praksē

Geriatrija un pacientu aprūpe

Veselības jēdziens un koncepcija

Veca cilvēka aprūpe

Paliatīvā aprūpe

 

Vadītie studiju kursi

Ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē

Integrācijas problēmas starpkultūru kontekstā

Māszinību teorijas pētniecībā un praksē

Paliatīvā aprūpe

Pedagoģija veselības aprūpē

Pedagoģija veselības aprūpē

Transkulturālā aprūpe

Transkulturālā aprūpe

 

Veca cilvēka aprūpe

 

 

 

Veselības jēdziens un koncepcija​​

 

Veca cilvēka aprūpe

Docētie studiju kursi

Aktuālas problēmas aprūpē

Aprūpes process un māszinību teorijas

Geriatrija un pacientu aprūpe

Ievadkurss māszinībās

Ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē

Ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē dzemdniecībā

Integrācijas problēmas starpkultūru kontekstā

Māszinību teorijas pētniecībā un praksē

Paliatīvā aprūpe

Pedagoģija veselības aprūpē

Transkulturālā aprūpe

Veca cilvēka aprūpe

Veca cilvēka aprūpe un paliatīvā aprūpe

Veselības jēdziens un koncepcija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

Vadītie (2014-2016):

​maģistra darbi: 1

bakalaura darbi: 4

 

Recenzētie (2014-2016):

bakalaura darbi: 15

 

Projekti

 

Projekti: 2011-2014 - dalība Nordplus Augstākajā izglītībā programmas mobilitātē.

2015; 2016 - dalība Nordman Network studentu un docētāju mobilitātē.

2009-2013 – ESF programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" projekta „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītības nozares ilgtspējīgai attīstībai" māsu pamatspecialitātes programmas realizācija.​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

1993 - pašlaik - Latvijas Māsu Asociācijas biedre

2016 - pašlaik - European transcultural Nurses Association – biedre

1995 - pašlaik - reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un tiesīga praktizēt profesijā: māsa.

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2014.gads: RSU Māszinību fakultātes balva par ieguldījumu fakultātes attīstībā.​

 

Publikācijas

 

Tēzes​​

 

Zariņa, Ilona. Sociālie priekšstati par supervīziju profesionāļu grupās : teorētiskie aspekti / I.Zariņa, K.Mārtinsone // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 396.lpp.

Skrodere, Māra. Personāla zināšanas un rīcība medicīnas atkritumu apsaimniekošanā veselības aprūpes iestādēs / M.Skrodere, I.Zariņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 466.lpp.

Stasjule, Klinta. Sabiedrības viedoklis par māsas profesijas prestižu Latvijā / K.Stasjule, I.Zariņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 464.lpp.

Zariņa, Ilona. Sociālā darba supervīzija : praktizējošo supervizoru raksturojums / I.Zariņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 465.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks