Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Oļegs Sabeļņikovs
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Pilnveidot studējošo kompetenci pirmās palīdzības sniegšanā. Informēt par civilās aizsardzības struktūru un organizāciju valstī, kā arī pienākumiem un pasākumiem dažādu katastrofu gadījumos, lai nodrošinātu adekvātu un savlaicīgu rīcību. Informēt par būtiskākajiem vides aspektiem (gaisu, ūdeni, augsni, pārtiku u.c.) un to potenciālo ietekmi uz veselību un drošību, kā arī kontroli, novēršanu un samazināšanu (atbilstoši MK noteikumiem nr. 716 “Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”, kas pieņemti 15.12.2017.).

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas bioloģijā vidusskolas programmas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• raksturot sirds-asinsvadu un elpošanas sistēmas nozīmi dzīvībai svarīgu funkciju uzturēšanā
• aprakstīt pirmās palīdzības sniedzēja rīcības plānu nelaimes gadījuma vietā
• aprakstīt pieaugušo un bērnu pamata atdzīvināšanas algoritmus
• nosaukt un raksturot ārējās un iekšējās asiņošanas klīniskās pazīmes, asiņošanas apturēšanas metodes
• aprakstīt šoka attīstības mehānismus, pretšoka pasākumus
• nosaukt kaulu lūzumu, locītavu mežģījumus, cīpslu un muskuļu sastiepumu pazīmes un pirmo palīdzību cietušajiem
• nosaukt ārējās vides kaitīgo faktoru nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu (pārkaršanu, atdzišanu, apsaldējumus)
• raksturot Civilās aizsardzības sistēmas organizāciju valstī, valsts institūciju pienākumus civilās aizsardzības jomā
• raksturot individuālo rīcību izdzirdot trauksmes signālu
• aprakstīt individuālo aizsardzības līdzekļus katastrofu gadījumos
• raksturot evakuācijas pasākumus katastrofu gadījumos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• efektīvi rīkoties nelaimes gadījuma vietā pirms NMP brigādes atbraukšanas
• veikt cietušo primāro izmeklēšanu pirmshospitālā posmā
• veikt pamata atdzīvināšanas pasākumus pieaugušajiem un bērniem
• sniegt pirmo palīdzību svešķermeņa aspirācijas gadījumā
• veikt ārējās asiņošanas apturēšanu ar tiešā spiediena, spiedošā pārsēja metodēm
• veikt pretšoka pasākumu kompleksu
• sniegt pirmo palīdzību traumu gadījumā
• sniegt pirmo palīdzību temperatūras izraisīto bojājumu gadījumā
• sniegt pirmo palīdzību krampju gadījumā
• demonstrēt spēju strādāt pēc komandas darba principiem, savas kompetences ietvaros.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs efektīvi sniegt pirmo palīdzību cietušajam dažādās dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās optimālā veidā izmantojot pieejamos resursus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS1Pirmais līmenisObligātsDana Skotele, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Veselības sports, VSp1BakalaursObligāts