Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Katedras vadītāja p.i.

Medicīnas fakultāte, Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedra

2011 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra

Izglītība

2005 - 2008

Dr.med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba nosaukums "Ģenētisko polimorfismu saistība ar septisko komplikāciju attīstību un klīnisko gaitu"; promocijas darba vadītājs: prof. Indulis Vanags

2000 - 2004

Ārsta specialista kvalifikācija Anestezioloģijā un reanimatoloģijā

Latvijas Universitātes medicīnas pēcdiploma izglītības institūts

1994 - 2000

Ārsta grāds

Latvijas Medicīnas akadēmija, Medicīnas fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Kursi, semināri

2001.g. Padziļinātās kardiopulmonālas reanimācijas kursi (Katastrofu Medicīnas centra rīkotie kursi, Rīga, Latvija)

2001.g. Pasaules Anesteziologu asociāciju federācijas (WFSA) rīkotie kursi Baltijas valstīs (Latvija, Rīga)

2004.g. EKG kursi (RĀMPS kursi, Latvija, Rīga)

2004.g. Traumas pacienta aprūpe NMP etapā (KMC kursi, Rīga, Latvija)

2006.g. „Matemātiskā statistika" nodarbību cikls RSU doktorantiem (Rīga, Latvija)

2008.g. Clinical Nutrition Workshop, AESCULAP AKADEMIE (Berlin, Germany)

2009.g. Pedagoģijas pilnveides programma RSU akadēmiskajam personālam (prof. Dainuvītes Blūmas vadībā), 28h, RSU, Rīga, Latvija

2009.g. ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" apmācības kurss (24h, PP-11-2009) „Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna slimnīcu etaps", Rīga, Latvija

2010.g. Lekciju kurss (12h) „Zinātnisko datu statistiskā apstrāde un izvērtēšana", lektors asoc. prof. M.K. Tessma (Karolinskas universitāte, Zviedrija), RSU, Rīga, Latvija

2011.g. „Simulation-based Training Workshop", MSR Israel Center for Medical Simulation (Tel Aviv, Israel)

2011. Tālākizglītības kurss „Laba klīniskā prakse" (organizēts P.Stadiņa KUS 28.09.2011.)

2011. Seminārs „Ko un kā varam patentēt?", organizēts RSU (Rīga, 22.11.2011.), semināra vadītāja Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītāja L.Gabrusenoka.

2011. Pasniedzēju-instruktoru sagatavošanas apmācības kurss „Neatliekamā palīdzība dažādās klīniskās situācijās", organizēts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (Rīga, 25.02.2011.)

2012. Teacher-training course „Residency training in the Baltic countries" (7-8.05.2012., Tartu University, Estonia)

2012. ISIA course "Teach the teachers"

2012. Apmācības kurss „Ehokardiogrāfija intensīvajā terapijā" prof. Michael Slama (Amien university, France) vadībā

2014. "HPS Core Education course" organized by CAE Healthcare (14.-15.01.2014. Mainz, Germany)

2014. "21st Fresenius Kabi Advanced Nutrition Conference" (FRANC'14; 21.-23.05.2014. Bad Homburg, Germany)

2015. "Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati" (RSU PIC, 25.06.-30.07.2015.)​

2015 "Practical skills in difficult airway management" (Lithuanian University of Health Science, 25.04.2015.)​

Konferences, simpoziji

1999.g. I.Latvijas Anesteziologu, reanimatologu, intensīvās un neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas kongress (Rīga, Latvija)

2002.g. II.Latvijas Anesteziologu, reanimatologu, intensīvās un neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas kongress (Rīga, Latvija)

2005.g. ESA kongress „Euroanaesthesia 2005" (Vienna, Austria)

2005.g. Starptautiskais simpozijs „Advances in the understanding and management of the perioperative care and intensive therapy" (Rīga, Latvija)

2005.g. 1. Starptautiskais Baltijas anestezioloģijas, intensīvas terapijas kongress (Rīga, Latvija)

2005.g. 3. Apvienotais Latvijas anestezioloģijas, reanimatoloģijas, intensīvās terapijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas kongress (Rīga, Latvija)

2006.g. Starptautiskais simpozijs „26th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine" (Brussels, Belgium)

2006. ESA kongress "Euroanaesthesia 2006" (Madrid, Spain)

2006.g. 2. Starptautiskais Baltijas anestezioloģijas, intensīvas terapijas kongress (Tallinn, Estonia)

2007.g. Starptautiskais simpozijs „27th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine" (Brussels, Belgium)

2007.g. ESA kongress "Euroanaesthesia 2007" (Munich, Germany)

2007.g. ISF starptautiskais simpozijs "Sepsis 2007" (Paris, France)

2007.g. 3. Starptautiskais Baltijas anestezioloģijas, intensīvas terapijas kongress (Vilnius, Lithuania)

2008.g. Starptautiskais simpozijs „28th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine" (Brussels, Belgium)

2008.g. 5th ETCO Annual Meeting (Riga, Latvia)

2008.g. 4. Starptautiskais Baltijas anestezioloģijas, intensīvas terapijas kongress (Rīga, Latvija )

2008.g. 4. Apvienotais Latvijas anestezioloģijas, reanimatoloģijas, intensīvās terapijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas kongress (Rīga, Latvija)

2009.g. Starptautiskais simpozijs „29th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine" (Brussels, Belgium)

2009.g. ISF starptautiskais simpozijs "Sepsis 2009" (Amsterdam, Netherlands)

2010.g. Rīgas Stradiņa universitāte 9.zinātniskā konference (ar zinātnisku darbu), Rīga, Latvija

2011.g. Starptautiskais simpozijs „31th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine" (Brussels, Belgium)

2011.g. Rīgas Stradiņa universitāte 10.zinātniskā konference (ar zinātnisku darbu), (Rīga, Latvija)

2011.g. Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālās kongress (Liepāja, Latvija)

Kongresa zinātniskas komitejas loceklis

Sēde „Jaunākais Latvijas anesteziologu pētījumos un pacientu aprūpē" vadīšana (10.12.2011.)

Praktiskās apmācības (workshop) semināra „Centrālo vēnu un artēriju katetrizācija sonodoplerogrāfijas kontrolē" organizēšana (08.12.2011. P.Stradiņa KUS).

2011.g. Piedalīšanas Latvijas Ārstu biedrības organizēto izglītības programmu realizācijā

„Neatliekamā medicīniskā palīdzībā un katastrofu medicīna. Pirmsslimnīcas etaps",

„Padziļināta kardiopulmonālā reanimācija. Pirmsslimnīcas etaps"

2011. Seminārs „Akūtu un hronisku aknu slimību diagnostika un ārstēšanas principi ārsta praksē", semināra vadītājs asoc.prof.J.Keišs. (Rīga, 15.12.2011.)

2012.g. Rīgas Stradiņa universitāte 10.zinātniskā konference, (Rīga, Latvija)

2012. CoBaSymposium &Workshop 2012 "Implementing Competency-Based Training in Intensive Care Medicine", (11.-12.05.2012., Bern University Hospital, Switzerland)

2012. 6. Starptautiskais Baltijas anestezioloģijas, intensīvas terapijas kongress (Vilnius, Lithuania) ar sēdes vēdīšanu un mutisko ziņojumu "Genetic of sepsis"

2012. ESA kongress "Euroanaesthesia 2012" (Paris, France)

2013. Starptautiskā konference „Update in Use of Imaging Techniques in Regional Anaesthesia, Pain Medicine and Intensive Care Medicine" (24.-26.05.2013., Rīga, Latvia) (http://www.anaesthesiology.lv/conex/Anaesthesiology.nsf/0/48A8D404C1E5E8EFC2257AA600346AA4?OpenDocument&lang=0)

Lekcija „Ultrasound Guided Vascular Access"

Praktiskās apmācības vadīšana „US guided vascular Access"

2013. ESA kongress "Euroanaesthesia 2013" (Barcelona, Spain)

2014. ESA kongress "Euroanaesthesia 2014" (Stockholm, Sweden)

2014. Biedrības LARA izbraukuma sēdes vadīšana ar lekciju … .

2014. Starptautiskā konference "7th Baltic International Congress in Anaesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine" (Rīga, Latvija)

Darbs konferences zinātniskā komitejā

Kursa "CPR actualities" vadīšana

Kursa "USG guided vascular access" vadīšana

Satelitsimpozija "Supplemental Parenteral Nutrition (SPN) in the Critically ill Patient" vadīšana"

2014. Starptautiskā konference "5th International interdisciplinary scientific conference SOCIETY HEALTH WELFARE Family Well-Being and Human Capital Improvement in Changing Society: Strategy and Practice" (Rīga, Latvia) http://www.rsu.lv/eng/science-and-research/society-health-welfare-2014-conference

2015. Starptautiskā studentu konference „Health and Social Sciences 2015" (25.03.2015. Rīga, Latvija)

2015. Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) zinātniskā konference (26.-27.03.2105. Rīga, Latvija)

2015. Simpozijs "Augstākā izglitība Latvijā: starptautiskās izredzes" (RSU PIC, 13.05.2015.)

2015. "Euroanaesthesia 2015" (ESA, 30.05.-02.06.)

2015. "World Airway Management Meeting 2015" (DAS, 12.-14.11.2015.)

2015. Teaching using electronic devices and techniques" (EBA, University Hospital Basel, 20.11.2015.)

2016. "The First Baltic Sea Symposium On Simulation And Virtual Reality For Education In Health Care And Patient Safety"

2016. "Euroanaesthesia 2016"​ (28.-30.05.2017., London, UK)

2016.

2017. Seminārs "Proaktīva komandas vadīšana​" (18.01.2017., RSU, Rīga, Latvija)

2017. Starptautiskā studentu konference „Health and Social Sciences 2017" ​(05.04.2017., Rīga, Latvija)

2017. Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) zinātniskā konference (06.-07.04.2017. Rīga, Latvija)​

2017. seminārs „Vērtēšana augstākajā izglītībā: Ziemeļamerikas perspektīva" (12.05.2017.​, RSU, Rīga, Latvija)

2017. "Euroanaesthesia 2017" (03.-05.06.2017., Geneva, Switzerland)

Latvijas Zinātnes padomes eksperts

Līdz: 23.09.2019.

Ekspertu komisija - Bioloģijas un medicīnas zinātnes

Zinātnes nozare: Medicīna, Anestezioloģija un reanimatoloģija

Dalība zinātnisko žurnālu redkolēģijās

Macedonian Journal of Anaesthesia (ISSN 2545-4366)

(e-mja.com)

Dalība ekspertu grupās

WHO Temporary Adviser​ (27.-28.06.2017)

Pētniecības darbības virzieni

  • Medicīniskā izglītība
  • Intensīvā terapija

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Full-time studies, Medicīnas inženierija un fizika

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Medicīnas inženierija un fizika

Rīgas Stradiņa universitāte, Professional Bachelor Izglītības līmenis, Full-time studies, Medicīnas inženierija un fizika

Rīgas Stradiņa universitāte, Professional Bachelor Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Medicīnas inženierija un fizika

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Full-time studies, Medicīnas inženierija un fizika

Izstrādātie studiju kursi

Klīniskās prasmes​​

Medicīnas instrumenti, iekārtas un sistēmas, to pielietojums

Klīniskā prakse MITCā​

Vadītie studiju kursi

Standartizētas situācijas internajā medicīnā​

Starpdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskiem stāvokļiem

​Medicīnas instrumenti, iekārtas un sistēmas, to pielietojums​​

Klīniskā prakse MITCā

Abdominālās un kakla patoloģijas ultrasonogrāfiskā diagnostika izmantojot ULTRASIM simulatoru

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Anestezioloģija, reanimatoloģija I

Bāzes zinātnes anestezioloģijā

Intensīvā terapija I

Intensīvā terapija II

IT neiroķirurģijā

Klīniskā prakse

Klīniskā prakse MITCā

Klīniskās prasmes

Medicīnas instrumenti, iekārtas un sistēmas, to pielietojums

Neatliekamā medicīna

Neiroreanimācija

Orgānu funkciju monitorēšana

Padziļinātā KPR I

Pirmā palīdzība un civilā aizsardzība

Standartizētas situācijas internajā medicīnā

Starpdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskiem stāvokļiem

Toksikoloģija, parenterālā un enterālā barošana

Bakalaura darbs

Bioķīmijas un biofizikas pamati

Bioloģisko signālu analīze

Biomateriālu tehnoloģijas pamati

Biznesa socioloģija

Datorizēta lēmuma pieņemšana

Datoru sistēmas medicīnā

Elektroniskie elementi un elektronisko iekārtu projektēšana

Fizikālās un matemātiskās modelēšanas pamati

Fizikālo procesu modelēšana

Ievads projektu vadībā

Inženierprojekts

Kardioloģija, internā medicīna

Kvalitātes regulēšanas un kontroles pamati

Mākslīgā intelekta pamati

Matemātika

Materiālu pretestība

Medicīnas iekārtu izgatavošanas tehnoloģijas (studiju projekts)

Medicīnas tehnikas projektēšana (studiju projekts)

Medicīniskās tehnikas projektēšana

Medicīniskie tekstilmateriāli

Medicīnisko iekārtu drošums

Medicīnisko iekārtu izgatavošanas tehnoloģijas

Mehatronika

Mikro un nanotehnoloģijas

Nanomedicīnas pamati

Nanomedicīnas tehnoloģija

Palīgtehnoloģijas

Protēžu projektēšana

Radiācijas drošība medicīnā

Radiācijas terapijas tehnoloģijas

Siltummācība

Spektroskopijas metodes medicīnā

Tehniskā mehānika

Tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes

Teorētiskā mehānika

Tiesību pamati medicīnā

Vispārējā metroloģija

Docētie studiju kursi

Medicīnas instrumenti, iekārtas un sistēmas, to pielietojums​​​

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Anestezioloģija, intensīvā terapija, toksikoloģija un civilā aizsardzība

Civilā aizsardzība

Farmakoterapija anestezioloģijā un reanimatoloģijā, enterālā un parenterālā barošana

Medicīnas instrumenti, iekārtas un sistēmas, to pielietojums

Neatliekamā medicīna

Neatliekamā medicīniskā palīdzība I

Pirmā palīdzība

Pirmā palīdzība un civilā aizsardzība

Toksikoloģija, parenterālā un enterālā barošana

Klīniskā prakse MITCā

Psihologa profesionālās darbības tiesiskie aspekti

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

promocijas darbi: 2

studentu pētnieciskie darbi: 17

rezidentu pētnieciskie darbi: 9

recenzētie:

promocijas darbi: 0

studentu pētnieciskie darbi: 12

rezidentu pētnieciskie darbi: 5

Projekti

Zinātniskie projekti:

2013.-2016. Pētnieks Stradiņa Universitātes finansēta zinātniskajā projektā 041 RSU ZP 10/2013 (I. Vanags) "Oksidatīvā stresa un diskoagulācijas nozīme akūta respiratora distresa sindroma attīstībā"

2006.-2007. Pētnieks Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas tirgus orientā pētījumā (TOP 06-04) „Sepses klīniskās un imunoloģiskās diagnostikas testu izstrādāšana un ieviešana medicīnas praksē", projekta vadītais prof. I.Vanags

2007.-2008. Asistents IZM projektā RSU-ZPO7-4 „Bakteriālu un vīrusinfekciju persistences inducētas makroorganismu aizsargmehānismu izmaiņu kontelācijas: jauni jautājumi, jaunas atbildes" apakšprojekta „Sepses klīniskās un imunoloģiskās diagnostikas testu izstrādāšana un ieviešana medicīnas praksē ", apakšprojekta vadītais prof. I.Vanags

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Biedrība "Latvijas anesteziologu un reanimatologu asociācija" (LARA)

2004.g. - līdz šim brīdim: biedrības loceklis

2014.g. - līdz šim brīdim: biedrības Valdes loceklis, LARA klīnisko vadlīniju darba grupas vadītājs

(http://www.anest.lv/lv/valde​)

European Medical Specialists Society (UEMS) – Eiropas medicīnas speciālistu biedrība

2012.g. – līdz šim brīdim: Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) un biedrības "Latvijas anesteziologu reanimatologu asociācija" pārstāvis Eiropas medicīnas specialistu biedrības Anestezioloģijas sekcijā (U.E.M.S. European Section and Board of Anaesthesiology)

2012.-2014.g. Eiropas medicīnas specialistu biedrības Anestezioloģija sekcijas Izglītības un Profesionālās attīstības komitejas loceklis (UEMS European Board of Anaesthesiology Education and Profesional Development Standing Committee)

2014.g – līdz šim brīdim: Eiropas medicīnas speciālistu biedrības Anestezioloģijas sekcijas Izglītības un profesionālās attīstības komitejas vadītajs (Chairperson of UEMS EBA EPD SC)

(http://www.eba-uems.eu/Education/education.html​)

European Society of Anaesthesiology (ESA) – Eiropas anestezioloģijas biedrība

2005.g. - līdz šim brīdim: biedrības loceklis

2014.g. - līdz šim brīdim: biedrības "Latvijas anesteziologu reanimatologu asociācija" pārstāvis Eiropas anestezioloģijas biedrības Nacionālo Anesteziologu biedrību komitejā (National Anaesthesiologists Societies Committee; ESA NASC)

(https://www.esahq.org/about-us/the-esa/committees/national-anaesthesiologists-societies-committee/)

​2017.g. - līdz šim brīdim: Eiropas anestezioloģijas biedrības Izglitības un apmācības komitējas loceklis (ESA Education and Training Committee)

(https://www.esahq.org/about-us/the-esa/committees/education-and-training-committee/​)

European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) – Eiropas klīniskās barošanas un metabolisma biedrība

2015.g. - līdz šim brīdim: National Society (LASPEN) Blockmember

http://www.espen.org/

European ​Society of Intensive Care Medicine (ESICM) – Eiropas Intensīvās medicīnas biedrība

2006.-2007. g. biedrības loceklis

Apbalvojumi un atzinības

ESA (European Society of Anaesthesiology) Travel Grants Award 2005

Publikācijas

Raksti​​

Activation of coagulation and fibrinolysis in acute respiratory distress syndrome : a prospective pilot study [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, M.Sarkele, O.Sabelnikovs, A.Skesters, I.Jaunalksne, I.Vanags ...[et al.] // Frontiers in Medicine (Lausanne) [Elektroniskais resurss]. - Vol.3 (2016, Nov.), article No.64. - Resurss aprakstīts 2017.g. 24.janv. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5125303/

Epidemiology, patterns of care, and mortality for patients with acute respiratory distress syndrome in intensive care units in 50 countries / G.Bellani ...[et al.] ; LUNG SAFE Investigators: O.Sabelnikovs, P.Oss ...[et al.] ; ESICM Trials Group // JAMA. - Vol.315, No.8 (2016, Febr.), p.788-800. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laktāta statisko un dinamisko raksturlielumu prognostiskā nozīme smagas pneimonijas gadījumos / D.Ose, A.Bērziņš, A.Kļučņiks, O.Sabeļņikovs // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 134.-145.lpp.

Dunaiceva, Jeļena. Incidence and predictive value of thrombocytopenia in patients with severe community acquired pneumonia / J.Dunaiceva, O.Sabelnikovs // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1 (2015), p.35-39.

Lactate as a predictor in severe pneumonia / O.Sabelnikovs, D.Ose, A.Berzins ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1 (2015), p.29-34.

Dolguševs, Mihails. Potential risks and benefits of prehospital intubation in patients with severe head trauma [Elektroniskais resurss] / M.Dolgusevs, N.Berza, O.Sabelnikovs // Review of Global Medicine and Healthcare Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, No.1 (2014), p.238-250. - Resurss aprakstīts 2015.g. 20.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://iomcworld.com/rgmhr/files/036.pdf

The activity of oxidative stress markers in acute respiratory distress syndrome / M.Šarkele, A.Ozoliņa, O.Sabeļnikovs, A.Šķesters, A.Silova, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, Nr.5/6 (2014), 247.-249.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The role of oxidative stress markers in developing of acute respiratory distress syndrome / M.Šarkele, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, A.Šķesters, A.Silova, I.Jaunalksne, E.Strīķe, A.Krūmiņa, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, Nr.5/6 (2014), 200.-206.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Prīdāne, Samanta. Centrālo vēnu katetrizācijas procedūras efektivitāte un drošība / S.Prīdāne, O.Sabeļņikovs // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 104.-111.lpp.

Sokolova, Vera. Effect of vancomycin administration method on achieving and maintaining its serum concentrations in intensive care patients / V.Sokolova, O.Sabelnikovs // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.18-21.

The role of oxidative stress markers in acute respiratory distress syndrome / M.Sarkele, O.Sabelnikovs, I.Vanags, A.Ozolina, A.Skesters, A.Silova // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.22-25.

Associations between TNF-α, IL-6 and IL-10 promoter polymorphisms and mortality in severe sepsis / O.Sabelnikovs, A.Krumina, L.Viksna, L.Kovalchuka, I.Vanags ...[et al.] // Journal of Scientific Research & Reports. - Vol.1, N 1 (2012, Nov./Dec.), p.17-28. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Influence of PAI-1 gene promoter-675 (4G/5G) polymorphism on fibrinolytic activity after cardiac surgery employing cardiopulmonary bypass / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, O.Sabelnikovs, I.Vanags ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.48, N 10 (2012), p.515-520. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Džabijeva, Viktorija. Klīniskā plaušu infekcijas skala kā līdzeklis savlaicīgai ventilācijas pneimonijas riska izvērtēšanai / V.Džabijeva, O.Sabeļņikovs, I.Vanags // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 38.-42.lpp.

Titovičs, Vadims. Multiple organ distress syndrome severity in hyperglycemic and normoglycemic critically III patients / V.Titovics, O.Sabelnikovs // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.89-93.

Tēzes​​

Cytokines (IL- 15, MIP-1a) vs PAI- 1 in developing acute respiratory distress syndrome [Elektroniskais resurss] / M.Sarkele, A.Ozolina, A.Silova, A.Skesters, O.Sabelnikovs, I.Vanags // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.33, e-Suppl.54 (2016, June), p.388.

Prīdāne, Samanta. Ultrasonographic evaluation of right hemi-diaphragm excursions for prediction success in weaning from mechanical ventilation [Elektroniskais resurss] / S.Prīdāne, O.Sabeļņikovs // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.33, e-Suppl.54 (2016, June), p.394. - Euroanaesthesia 2016: The European Anaesthesiology Congress (London, UK, May 28-30, 2016) : Abstracts Programme. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Resources…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Role of cytokines and coagulation factor PAI-1 in patients with developing acute respiratory distress syndrome / M.Sarkele, A.Ozolina, A.Silova, A.Skesters, I.Jaunalksne, E.Strike, O.Sabelnikovs, I.Vanags ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 144.lpp.

Sabeļņikovs, Oļegs. Prognostic value of single inflammatory markers vs. multifactor scores in moderate and severe acute pancreatitis / O.Sabeļņikovs, Ņ.Ivanovs // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 117.lpp.

Studiju kursa "Starpdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskiem stāvokļiem dzemdniecībā" izvērtējums / A.Miskova, M.Šarkele, D.Andžāne, O.Sabeļņikovs // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 334.lpp.

Activation of coagulation and fibrinolysis in association with development of ARDS [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, M.Sarkele, I.Jaunalksne, J.Serova, O.Sabelnikovs, I.Vanags // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.32, e-Suppl.53 (2015, June), p.364. - Euroanaesthesia 2015: The European Anaesthesiology Congress (Berlin, Germany, May 30-June 2, 2015) : Abstracts and Programme. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Congress-…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Coagulation and fibrinolytic markers as predictors of ARDS / A.Ozolina, M.Sarkele, I.Jaunalksne, O.Sabelnikovs, I. Vanags ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 167.lpp.

Dunaiceva, Jeļena. Incidence and predictive value of thrombocytopenia in patients with severe community acquired pneumonia / J.Dunaiceva ; scientific research supervisor: O.Sabeļņikovs // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.429-430.

Lactate as a predictor in severe pneumonia / D.Ose, A.Bērziņš, A.Kļučņiks, O.Sabeļņikovs // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.423-424.

Reactive oxygen molecules in developing acute respiratory distress syndrome [Elektroniskais resurss] / M.Sarkele, O.Sabelnikovs, A.Ozolina, A.Silova, A.Skesters, I.Vanags // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.32, e-Suppl.53 (2015, June), p.364. - Euroanaesthesia 2015: The European Anaesthesiology Congress (Berlin, Germany, May 30-June 2, 2015) : Abstracts and Programme. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Congress-…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sabeļņikovs, Oļegs. Trombocitopēnija pacientiem ar smagu sadzīvē iegūtu pneimoniju / O.Sabeļņikovs, J.Dunaiceva // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 121.lpp.

5th year students confidence in their practical skills before and after working with SimMan 3G / E.Smagris, O.Sabelnikovs, R.Rezgalis, I.Toca, A.Balodis // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.67-68.

Acute respiratory distress syndrome in critically ill patients / A.Ozoliņa, M.Šarkele, O.Sabeļņikovs, I.Vanags ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A4. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akūta respiratorā distresa sindroma sastopamība, smagums un iznākums intensīvās terapijas pacientiem / A.Ozoliņa, M.Šarkele, O.Sabeļņikovs, I.Vanags ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 73.lpp.

Masloviča, Elīna. Glucose variability in patients during postoperative period and its association with infectious complications / E.Masloviča, O.Sabeļņikovs // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A22. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Oksidatīvā stresa marķieru nozīme dažādas smaguma pakāpes akūta respiratorā distresa sindroma slimniekiem saskaņā ar Berlīnes definīciju / M.Šarkele, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, E.Strīķe, A.Silova, A.Šķesters, A.Krūmiņa, I.Jaunalksne, I.Vanags // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 189.lpp.

Oxidative stress markers in the development of acute respiratory distress syndrome / M.Šarkele, A.Ozoliņa, A.Silova, A.Šķesters, O.Sabeļņikovs, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A11. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šarkele, Marina. The practical value of advanced simulators in education of students / M.Sarkele, I.Vanags, O.Sabelnikovs // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.65.

The relation of oxidative stress markers in patients with different stages of acute respiratory distress syndrome according to the Berlin definition [Elektroniskais resurss] : [abstract] / M.Sarkele, I.Vanags, O.Sabelnikovs, A.Ozoliņa, A.Skesters, A.Silova // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.31, Suppl.52 (2014, June), p.201. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Resources…

Zemļanuhina, Olga. Quantitative evaluation of infusion therapy, sodium and chlorine level in intensive care unit patients / O.Zemļanuhina, J.Tivari, O.Sabeļņikovs // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A32. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Prīdāne, Samanta. Centrālo vēnu katetrizācija : konvencionālās un ultrasonoskopijas kontroles metožu salīdzinājums / S.Prīdāne, O.Sabeļņikovs // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 157.lpp.

Šarkele, Marina. Akūta respiratora distresa sindroma diagnostisko kritēriju pielietojums Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļā / M.Šarkele, O.Sabeļņikovs, I.Vanags // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 178.lpp.

Bogdanova, Ņina. Limfopēnijas nozīme intensīvās terapijas nodaļas pacientiem / Ņ.Bogdanova ; darba vad. O.Sabeļņikovs // Rīgas Stradiņa universitātes 61. Studentu zinātniskā konference (Rīga, 2012.g. 28.martā) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 28.lpp. - Kopsav. angļu val.

Bogdanova, Ņina. Role of lymphopenia in intensive care unit patients / N.Bogdanova, O.Sabelnikovs // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.388. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Černihovičs, Aleksandrs. Newest mortality prediction scores in intensive care unit / A.Černihovičs, E.Zellāns ; scientific supervisor: O.Sabeļņikovs // 6th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences (Riga, Latvia, Apr.29-May 1, 2011) : Abstract Book / [Rīga Stradiņš University, University of Latvia]. - Riga, 2011. - P.120.

Dimitrjukova, Marina. Mākslīgās plaušu ventilācijas īpatnības pacientiem ar akūtu respiratoro distresa sindromu Paula Stradiņa KUS Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļā / M.Dimitrjukova, O.Sabeļņikovs // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 144.lpp.

Džabijeva, Viktorija. Klīniskā plaušu infekcijas skala kā līdzeklis savlaicīgai ventilācijas pneimonijas riska izvērtēšanai / V.Džabijeva, O.Sabeļņikovs, I.Vanags // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 36.lpp.

Sabeļņikovs, Oļegs. Glikēmijas līmeņa svārstības asociācija ar orgānu mazspēju intensīvās terapijas nodaļas pacientiem / O.Sabeļņikovs, V.Titovičs // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 133.lpp.

Sabeļņikovs, Oļegs. Vai sepse ir pārmantojama slimība? / O.Sabeļņikovs // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 20.lpp.

Titovičs, Vadims. Multiple organ failure in hyperglycemic and normoglycemic intensive care unit patients / V.Titovičs ; scientific supervisor: O.Sabeļņikovs // 6th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences (Riga, Latvia, Apr.29-May 1, 2011) : Abstract Book / [Rīga Stradiņš University, University of Latvia]. - Riga, 2011. - P.20-21.

Džabijeva, Viktorija. Klīniskās plaušu infekcijas skalas praktiskais pielietojums plaušu mākslīgo ventilāciju asociēto pneimoniju agrīnai diagnostikai / V.Džabijeva ; darba vad. O.Sabeļņikovs // 59. Medicīnas nozares studentu zinātniskā konference (Rīga, 2010.g. 17.martā) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 19.-20.lpp. - Kopsav. angļu val.

Effect of anaesthesia on the immune response in patients undergoing long-lasting reconstructive surgery / S.Donina, O.Sabelnikovs, M.Murovska, B.Mamaja ...[et al.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 349.lpp. - T.p. krāj. "5th International Congress of Anaesthesiology and Intensive Care" (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010). - Tartu, 2010. - P.123-124.

Effect of regional and general anaesthesia on the immune response in patients undergoing long lasting reconstructive surgery / B.Mamaja, S.Donina, O.Sabelnikovs, M.Murovska ...[et al.] // Nysora World Anesthesia Congress (NWAC) (Dubai, United Arab Emirates, Mar.7-12, 2010) : Posters Abstracts. - Dubai, 2010. - Abstr. N 0050.

Regional anaesthesia and activation of beta - herpesviruses and immune response [Elektroniskais resurss] : [abstract] / B.Mamaja, S.Donina, A.Vilks, O.Sabelnikovs, M.Murovska // A joint Meeting with European Society of Regional Anaesthesia and Latvian Association of Anaesthesiologists and Reanimatologists "Advances and Trends in Regional Anaesthesia" (Riga, Latvia, May 20-22, 2010) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2010. - 1 p. on CD-ROM.

Sabeļņikovs, Oļegs. Pieaugušo akūta respratorā distresa sindroma aktualitāte P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļas pacientiem / O.Sabeļņikovs, M.Dimitrjukova // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 173.lpp.

The effect of regional and general anaesthesia on activation of beta-herpesviruses and immune response in patients undergoing general or regional anaesthesia / B.Mamaja, S.Donina, A.Vilks, O.Sabelnikovs, M.Murovska // European Journal of Anaesthesiology. - Vol.27, Suppl.47 (2010), p.135. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The immune response in patients undergoing long lasting reconstructive surgery, the role of regional and general anaesthesai : [abstract] / A.Vilks, B.Mamaja, S.Donina, O.Sabelnikovs, M.Murovska // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.97-98.

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja