Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Lolita Cibule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Pilnveidot prasmes novērtēt plaukstas funkciju; apgūt prasmes noteikt plaukstas funkcijas problēmas un izvērtēt plaukstas ortozes nepieciešamību; apgūt pamatprasmes izgatavot vienkāršas statiskas plaukstas ortozes no dažādiem materiāliem; pilnveidot prasmi kritiski un neatkarīgi spriest, spriedumos izmantot apgūtas zināšanas par uz pierādījumiem balstītu praksi.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas par cilvēka anatomiju (rokas anatomija), fizioloģiju, par kustību balsta aparāta biomehāniku.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students iegūs pamatzināšanas klasificēt plaukstas ortozes un atpazīt ortozēšanas materiālus, kā arī aprakstīt un plānot ortozēšanas procesu.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students apgūs pamatprasmes un spēs risināt ar rokas funkcijas traucējumiem saistītas problēmas, novērtēt plaukstas funkcijas, izmantojot noteiktus mērījumus, izgatavot un/vai pielāgot vienkārša principa statiskas plaukstas ortozes un novērtēt to atbilstību personas vajadzībām.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, lai diskutētu par plaukstas ortozēšanas jautājumiem, pieņemtu un pamatotu klīniskus lēmumus par vienkāršu plaukstas ortožu izgatavošanu atbilstoši personas vajadzībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE6BakalaursObligāts