Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Marina Kameņecka-Usova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Iepazīstināt ar politikas jēdzienu, priekšmeta būtību, mērķi. Kursa gaitā tiks sniegta informācija, kas veicinās teorētisko zināšanu kopuma izveidi par sekojošiem aktuālajiem jautājumiem: demokrātiskas vērtības, līdzdalība politikā, politiskā ētika, pašvaldības politika, starptautiskās organizācijas, politiskie procesi Latvijā un pasaulē.

Priekšzināšanas

Latvijas tiesību vēsture.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas un izpratne par studiju kursa saturā iekļautajām tēmām – prot definēt, kas ir politiskie procesi, to saikne ar tiesībām, zina nosaukt politiskās organizācijas, izprot politisko ētiku, izprot pašvaldību lomu un vietu politikas veidošanā.

Prasmes

Prasme analizēt un patstāvīgi izvērtēt politiskus procesus Latvijā un pasaulē. Spēja izteikt savu personīgo viedokli par politikas un tiesību jautājumiem. Iemaņa orientēties un analizēt normatīvus aktus, kas saistīti ar studiju kursa problemātiku.

Kompetences

Komunikācijas prasmes – komunicēt ar citiem bakalaura programmas studentiem par politikas un tiesību jautājumiem, demonstrēt izpratni par politikas un tiesību mūsdienu problēmām. Uzstāšanās prasme – prasme izstrādāt prezentāciju un ar to iepazīstināt kursa biedrus, spēja atbildēt uz jautājumiem. Argumentācijas prasmes – spēja rakstiski paust savu argumentētu viedokli par aktuāliem jautājumiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.