Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Elīna Vrobļevska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika

Mērķis

Kursa mērķis ir aplūkot 20. gadsimta politikas teorijas, īpašu uzsvaru liekot uz tām, kas ir saglabājušas savu aktualitāti arī 21. gadsimta sākumā. Kurss ir iecerēts kā turpinājums kursam “Ievads politikas teorijā”, kurā tika aptvertas galvenās politikas teorijas līdz 20. gadsimtam. Tātad klausītājiem ir jābūt ar priekšzināšanām gan par Hobsa un Loka, gan utilitāristu, gan Marksa politikas teorijām. Kā zināms, nepastāv skaidra vienošanās par to, kas speciālajā vai populārajā literatūrā tiek saprasts ar jēdzienu “politikas teorija”.

Priekšzināšanas

Sekmīgai studiju kursa apguvei studentiem jābūt priekšzināšanām par politikas zinātnes pamatkonceptiem.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par to, uz kādiem principiem vajadzētu balstīties sabiedrības pārvaldei un kā nodrošināt šo principu ievērošanu.

Prasmes

Izprast gan politikas filosofiju, gan politikas zinātnes konceptuālos un metodoloģiskos jautājumus, gan politisko procesu prognozējošās teorijas.

Kompetences

Spēt kvalitatīvi izprast un pielietot politikas teorijas pētnieciskajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE2BakalaursObligāts