Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Kristaps Zariņš
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika; Politikas teorija

Mērķis

Iepazīstināt studējošos ar politikas saturu un sniegt padziļinātu izpratni par politiskajiem procesiem valstī un starpvalstu attiecībās.

Uzdevumi:
1. zināt politikas saturu un politiskās sistēmas;
2. izprast politisko ideoloģiju funkcionēšanu;
3. spēt orientēties politiskajos procesos Latvijā un starpvalstu attiecībās.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt vispusīgas un specializētas darba jomai atbilstošas zināšanas un izpratni par mūsdienu politikas tendencēm un politikas procesiem Latvijā un pasaulē.

Prasmes

Studējošie prot izskaidrot politikas vēsturi, tās galvenos virzienus, tās attīstību un iepazīstināt ar nozīmīgākajiem pārstāvjiem Latvijā un pasaulē.

Kompetences

Spēj raksturot un analizēt praktiskas problēmas saistībā ar dažādām politikas jomām, kā arī atlasīt un izmantot informāciju darbā saziņai ar sabiedrību politikas jomā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp8BakalaursIerobežota izvēle