Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Nostiprināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas iegūtas 1. studiju gada programmā. Klīniskā praksē ir integrēta pacientu aprūpe, ieverot pacientu un klientu pamatvajadzības, atbilstoši profesionālās ētikas principiem, māsu profesijas standartam un pirmā studiju gada programmai.

Priekšzināšanas

Anatomija, Funkcionālā fizioloģija, filozofija un medicīnas ētika, saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasmes, klīniskās aprūpe un rehabilitācija pacientu aprūpē, civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzība.

Rezultāti

Zināšanas

Vesela un slima klientu/pacientu pamatvajadzību nodrošinājums un novērtējums; aseptikas un antiseptikas nozīme un to pielietošana praksē; epidemioloģiskā režīma nodrošinājums un intrahospitālās infekciju prevencija; pacienta pašaprūpes trūksme, nodrošinot pacienta fizioloģiskās pamatvajadzības.

Prasmes

Praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas pacienta fizioloģiskās pamatvajadzību nodrošināšanā, ietverot: NI profilaksi, komfortu un drošību, visa veida higiēnas procedūras, pacienta gultas klāšanu, pacienta barošanu, pacienta izdalījumu savākšanu un dezinfekcijas pasākumus, pacienta transportēšanu gultā, telpā un vidē, ievērojot drošības un ergonomijas pamatprincipus.

Kompetences

Prasme pacientu fizioloģiskās pamatvajadzību nodrošināšanā, ietverot: nazokomiālo infekciju profilaksi, pacientu komfortu un drošību, visa veida higiēnas procedūras, gultas klāšana, pacientu barošanu (enterālu), pacientu drošu transportēšanu, ievērojot darba drošības pasākumus un ergonomijas pamatprincipus. Vitālo rādītāju izvērtēšanu un atbilstību normai, pielietot pirmās palīdzības pamatus (ABC algoritmus).

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF2BakalaursObligāts