Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Profesionālās Bakalura studijas programmas "Māszinības" vadītāja

Rīgas Stradiņa Universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

Galvenie pienākumi: ​ Bakalaura studiju programmas "Māszinības" izstrāde un ieviešana; sagatavot studiju programmu licencēšanai un akreditācijai; plānot un vadīt programmas satura sagatavošanu; sagatavot ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu; izstrādāt studiju programmas plānu; organizēt un novērtēt mācību prakses realizāciju un aizstāvēšanu; piedalīties rekrutēšanas pasākumos; veikt studējošo sekmju analīzi un pasniedzēju darba novērtējumu;organizēt un piedalīties kursa darbu, bakalura darba aizstāvēšanā; sagatavot un iesniegt nepieciešamās atskaites, pārskatus u.c. dokumentus.

2007 - pašlaik

Galvenās māsas vietniece/ Klīniskā virsmāsa

VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca"

​Galvenie pienākumi: Izstrādāt un īstenot stratēģiskos virzienus aprūpes procesā un organizēt tās izpildi slimnīcā; Organizēt uzdevumu izstrādē aprūpes jomā, to realizāciju un kontroli Slimnīcas klīniskajām virsmāsām, struktūrvienību virsmāsām, vecākai vecmātei un aprūpes un aprūpes atbalsta personālam; Plānot, organizēt un pārraudzīt EKK materiālo līdzekļu izlieojumu, pasūtīšanu un iepirkuma procesa realizāciju; Organizēt finanšu mērķu sasniegšanu plānojot gada budžetu, plātot izdevuma sadaļas, analizēt datus un ierosināt korektīvās darbības; Pārraudzīt, kontrolēt un pārskatīt aprūpes un aprūpes atbalsta personāla amatu nodrošinājumu klīniskajās nodaļās; Identificēt pacientu un klientu atsauksmes par veikto pakalpojumu, un inicēt idejas pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā.

2014 - pašlaik

Lektore

Rīga Stradiņa Universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

​Galvenie pienākumi: ​ veikt mācību metodisko darbu, nodrošinot augsti kvalificētu lekciju lasīšanu; visu līmeņu studiju nodarbību vadīšanu, pārbaudījumu, eksāmenu organizēšanu savā studiju kursā saskaņā ar studiju programme; piedalīties studiju programmas sagatavošanā; vadīt un koordinēt studiju pētniecības darbus attiecīgajā zinātnes apakšnozarē, piedalīties fundamentālo un lietisķo pētījumu projektu u.c. zinātnisko pētījumu realizēšanā, publicēt sinātniskus rakstus; piedalīties bakalaura studiju un pētniecibas darbā savā zinātnes apakšnozarē; patstāvīgi paaugstināt savu kavlifikāciju, piedaloties konferencēs, semināros, kongresos, valsts un starptautiskajā līmenī.

2004 - 2014

Asistente

Rīgas Stradiņa Universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

Galvenie pienākumi: ​ kvalificētu lekciju un semināru vadīšana; organizēt studiju ieskaites un eksāmenus; dalība pētniecības darbā; publicēt zinātniskos rakstus; dokumentācijas izstrāde, noformējums un apstrāde saskaņā ar likumiem, noteikumiem un vadlīnijām; sagatavot mācību materiālus un ievietot RSU e-vidē; sagatavot un iesniegt nepieciešamos pārskatus; patstāvīgi paaugstināt savu kvalifikāciju, piedaloties konferencēs, semināros, kongresos valsts un starptautiskajā līmenī.

1996 - 2007

Ķirurģijas māsa

VSIA "Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīca", Latvijas Onkoloģijas centrs, 2.Uroloģijas nodaļa

​Galvenie pienākumi: ​ ietver dažādu vecumu grupas pacientu pirms un pēcoperācijas aprūpi; sāpju menedžements pacientiem ar akūtām un hroniskām sāpēm; brūču aprūpe; neatliekamā medicīniskā palīdzība; izrakstīto medikamentu saņemšanas nodrošināšana; izraudzītās diagnostisko un terapeitisko procedūru izpilde pacientiem pirms un pēcoperācijas periodā, kā arī pacientiem ar akūtām un hroniskām ķirurģiskām slimībām; aprūpes procesa plānošana, īstenošana un aprūpes procesa rezultātu novērtēšanu pacientiem ar akūtām un hroniskām ķirurģiskām slimībām; pacientu un viņu ģimenes locekļu, kā arī aprūpes komandas izglītošana.

1998 - 2002

Ārsta palīgs (feldšeris)

SIA " Rīgas 1. Doktorāts"

​Galvenie pienākumi: veikt visu vecuma grupu pacientu izmeklēšanu, veselības stāvokļa novērtējumu, veselības traucējumu diagnostiku; sadarbībā ar ģimenes ārstu, nodrošinātu nepārtrauktu medicīnisko palīdzību, tai skaitā nodrošinot nepieciešamo ārstēšanu un izpildi, izmantojot atbilstošu medicīnisko tehnoloģiju. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās, saskaņā ar vadlīnijām un metodiskajiem ieteikumiem. Patstāvīgi lietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, sadarbībā ar ģimenes ārstu veikt preventīvus pasākumus visās vecuma grupās. Veikt jaundzimušo novērtēšanu, aprūpi un profilaktiskos pasākumus. Veikt EKG pierakstus un rezultātu novērtēšanu. Veikt visu vecumu bērniem psihomotorās attīstības līmeņa novērtēšanu. Veikt diagnostikas precizēšanai nepieciešamos laboratoriskos un instrumentālos izmeklējumus un izvērtēt rezultātus. Veikt asins, urīna, izkārnījumu, krēpu, dzemdes kakla uztriepes paraugus laboratoriskajiem izmeklējumiem, izmanto kurjerpasta diagnostikas metodes un izvērtēt rezultātus. Veikt dažādus klīniskās procedūras un ķirurģisko brūču aprūpi. Sadarboties ar citiem veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem un institūcijām.

1997 - 2000

Ārsta palīgs (feldšeris)

LR VM Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

​Galvenie pienākumi: sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī, kā arī konstatēt pacienta nāvi; nosacīt pacientam diagnozi, ārstēšanu; izrakstīt mediakamentus; nodrošināt nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi pacientiem; organizēt un vadīt savu un kolēģu darbu, izglītot pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus.

Izglītība

2004 - 2006

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa Universitāte

2001 - 2004

Profesionālais bakalaura grāds, kvalifikācija - māsas grāds

Rīgas Stradiņa Universitāte

Ārstniecības personas identifikators: 21630018879, reģistrācijas apliecības nr.57747, tiesīga praktizēt māsas profesijā līdz 08.12.2020.

1999 - pašlaik

Sertifikāts - Ķirurģiskās aprūpes māsas specialitātē (A-03223) derīgs līdz 2019.12.08.

latvijas Māsu asociācija

1996 - 1997

Studiju programma "Medicīna", kvalifikācija - ārsta palīgs

Rīgas 1. Medicīnas skola

1993 - 1996

Medicīnas māsa

Paula Stradiņa 2. Medicīnas skola

.

Sasniegumi

Sertifikācija

 

Sertifikāts ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitātē (A-03223), derīgs līdz 08.12.2019.

 

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 • 01.04. - 16.06.2019. ESF, VM, Health Services Management Training Centre at Semmelweis University "LATVIAN HEAL TH EXECUTIVE PROGRAMME (LHEP)";
 • 17.05.2019. 5.Zinātniski praktiskā konference "Pierādījumos balstītas profesionālās kompetences šodien un rīt", RSU, Rīga;
 • 22.03.2019. Scientific-practical conference "By the road of healthy lifestyle and the beauty of exixtence: Vydunas for youth",  (mutiska prezentācija "Assessment of malnutrition risk in patients with oncological disease and nutrition adjustment in pre-operational period"), Klaipeda;
 • 10. - 12.10.2018. 7 th International Interdisciplinary Scientific conference "Society. Health. Welfare", Rīga;
 • 27.09.2018. Latvijas Māsu asociācijas konference veltīta LMA 30 gadu jubilejai, Rīga;
 • 7.08.2017. - 6.09.2018. profesionālās pilnveides programma "Pacientu drošība un kvalitātes vadība" - 94 ak.st., RSU Tālākizglītības fakultāte;
 • 07.09.2017. - 10.05.2018. profesionālās pilnveides programma "Komandas loma pacientu drošības un ārstniecības procesu kvalitātes uzlabošanā" - 32 ak.st., RSU Tālākizglītības fakultāte;
 • 01.02. - 31.08.2018. Starptautiskās apmācības "Lean process improvement for healthcare";
 • 07.06.2018. Starptautiskā konference "Uzlabojot pacientu drošību un pakalpojumu kvalitāti Latvijā", Rīga;
 • 24. - 25.05.2018. PVO seminārs "Kapacitātes pilnveides seminārs par drošu ķirurģijas praksi", Rīga;
 • 17.05.2018. RSU SVSLF 4. Zinātniski praktiskā konference, Mutisks referāts "Simulācijās balstītas māszinību studijas - ceļš uz pacientu drošību";
 • 27.09. - 29.11. 2017. Seminārs. Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmas pilnveidei, RSU PIC, Rīga;
 • 14.09.2017. Course "Enhancing Healtcare Performance", Riga;
 • July, 2017. Completed training "Kaizen session/problem solving"; 
 • 13.05. - 11.06. 2017. Pieredzes apmaiņa Portugālē ​ "European Hospital and Healthcare Federation - HOPE" projekta ietvarā;
 • HOPE Agora 2017 Innovation in Hospitals and Healthcare. Dublin, Ireland. 12.06. - 14.06.17.;
 • 09.01. - 23.01. 2017. Kursi "LEAN vadības principi", Rīga, Komercizglītības centrs;
 • Workshop "Effective Mentoring Programme Manager" 5.-6.10.2016., Riga. Coaching and Mentoring;
 • Starptautiskā konference. Pacientu drošība klīniskajā praksē - realitāte un izaicinājumi 21.gadsimtā. 14.10.2016., Rīga;
 • RSU Konference "Pētniecības aktualitātes veselības aprūpē II", Liepāja, 2016.jūnijs;
 • RSU Pedagoģiskās Izaugsmes centrs "Pētniecības darbu efektīva vadīšana" 2016.05.23.;
 • Zinātniski praktiskā konference "Māsas un vecmātes - veselības aprūpes sistēmas pārmaiņu virzītājspēks", Rīga, 2016.05.13.;
 • Inernational conference "2016 Nurses: A Force for change: Improving health systems resilience", Lithuaunia, Kaunas, 2016.04.22.;
 • Tālākizglītības kurss "Transfuziloģijas pamati" 16 TIP, 2016.17.-24.02.;
 • LU 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcija, Rīga, 2016.02.19.;
 • Latvian Gastroenterology Congress with International participation. Riga, Latvia, 05.12.2015.;
 • National Patient Safety Conference 2015. Dublin, 12.11.2015.;
 • International forum "Quality and Safety in Healthcare". Gothenburg, Sweden, 12.-15.07.15.;
 • Education cycle "Practiciopation in the Nurse Leader programme for vascular closure device" 16.08.2015.;
 • Joint meeting of the CMO, CNO, CDO and the meeting of government CNO in the WHO European Region People-centred Health care services. Riga, Latvia, 07.-09.04.2015.;
 • Preparation courses for doctoral study program "Medicine". RSU, Riga, 06.12.2014.;
 • 14th Congress of the International Federation of Infection Control (IFIC). St. Julian's, Malta, 12.-15.03.2014.;
 • IP 17 th International Comparative Nursing / Engineering on the theme Patient Safety. Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Netherlands. 21.01.-02.02.2014.;
 • Third Nurse, Midwifes and Physician assistant congress, Riga, Latvia, 18.-21.09.2013.;
 • Education cycle "Recent trends and technologies in providing infusion therapy, parenteral nutrition principles", 03.-06.2013.;
 • Conference Nursing Science and Practice 2013. Vilnius, Lithuania, 19.-20.04.2013.;
 • 7th EAPC (European Association for Palliative Care) congress. Trondheim, Norway, 07.- 09.06.2012.;
 • Education cycle "Advanced cardiopulmonary resuscitation. Hospitals stage", 02-04.2012.;
 • Education cycle "Modern Wound Care Assurance", 05.01.2012.;
 • 11 Congress of the International Federation of Infection Control (IFIC). Venice, Italy, 11.-13.10.2011.;
 • XXIII Nordic Baltic Congress of Cardiology Riga, Latvia, 16.-18.06.2011.;
 • Training course on "Wound Management of nursing practice", 11.05.2011.;
 • Education cycle "Patient care standards for the treatment of persons in education and practice", 12 to 13.01.2011.;
 • Seminar "Topical Issues of Patient's Rights", 18.05.2010.;
 • Education cycle "Health care systems in change management," 12-15.03.2010.;
 • IP Comparative Nursing Module. Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Netherlands. 28.01. - 08.02.2008.;
 • IP multidiscipline Collaboration. Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Netherlands. 26.01. - 06.02.2006.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 • Pacientu drošība
 • ​Inovācijas veselības aprūpē un tās ietekmējošie faktori māsu praksē
 • Inovāciju un cilvēkresursu vadība efektivitātes nodrošināšanā
 • Ķirurģisku pacientu aprūpe

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa Universitāte, Profesionālā bakalaura studiju programma "Māszinības"​

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Klīniskās aprūpes pamati, Klīniskā aprūpe, Onkoloģija un pacientu aprūpe, Veca cilvēka aprūpe, Paliatīvā aprūpe, Veselības aprūpes organizācija, Darba vides un pacientu drošība, Prakse I, Prakse II, Prakse III, Prakse IV, Prakse V, Ķirurģiskās slimības un pacientu aprūpe, Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe, Strutainā ķirurģija un pacientu aprūpe, Abdominālā ķirurģija un pacientu aprūpe, Proktoloģija un pacientu aprūpe.Uroloģija un pacientu aprūpe, Maņu orgānu saslimšanas, traumas un pacientu aprūpe. Endokrīnā ķirurģija un pacientu aprūpe, Traumatoloģija, ortopēdija un pacientu aprūpe. Neiroķirurģija un pacientu aprūpe, Prakse māsu pamatspecializācijās.

 

Vadītie studiju kursi

 

Onkoloģija un pacientu aprūpe, Veselības aprūpes organizācija, Darba vides un pacientu drošība, Prakse I, Prakse II, Prakse III, Prakse IV, Prakse V, Ķirurģiskās slimības un pacientu aprūpe, Veca cilvēka aprūpe un paliatīvā aprūpe, Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe.

 

 

Docētie studiju kursi

 

Veselības aprūpes organizācija, Darba vides un pacientu drošība, Prakse I, Prakse II, Prakse III, Prakse IV, Prakse V, Ķirurģiskās slimības un pacientu aprūpe, Veca cilvēka aprūpe un paliatīvā aprūpe, Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe, Abdominālā ķirurģija un pacientu aprūpe. Proktoloģija un pacientu aprūpe.Uroloģija un pacientu aprūpe, Prakse ķirurģiskās aprūpes māsas specializācijā.

 

Studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

Maģistra darbi: 3

Bakalaura darbi: 92

Recenzētie:

Bakalaura darbi​: 85

 

Projekti

 

 • No 2017.  Nurse Education development (NURED) - rīcības komitejas locekle, Latvijas pārstāve;
 • 2016. - 2018. On BoardMed (Medicīniskās palīdzības uz kuģu klājiem, darba drošības un avāriju prasmju saskaņotība Baltijas jūras kuģniecībā);
 • 2017. ESF projekts "Darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas pilnveide, tai skaitā īstermiņa prognožu sagatavošana prasmju griezumā un vadlīniju izstrāde metodoloģijas lietotājiem";
 • Māsu pamatspecialitātes programmas realizācija. 2009. - 2013. gadam Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3 aktivitāte " Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" projekta Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītības nozares ilgtspējīgai attīstība;
 • Dalība darba grupā. 2011. gada Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitāte "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" projekta Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītības nozares ilgtspējīgai attīstībai" Standarts "Ķirurģiskās aprūpes māsa" Latvijas izglītības klasifikācijas (kods Nr 44) EKI līmenis 6 atbilstošu zināšanu, prasmju un kompetences apraksts;
 • 2008. Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" projekts "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai". Pārkvalifikācijas programmas mācību materiāls ĀRSTA PALĪGS – MĀSA izstrādē;

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

 • 21. - 22.02.2018. RANCARE COST Local workshop meeting, Tartu, Estonia;
 • 13.05. - 11.06. 2017. Pieredzes apmaiņa Portugālē ​ "European Hospital and Healthcare Federation - HOPE" projekta ietvarā;
 • RSU, SVSLF, 2.Zinātniski praktiskās konferences "Māsas un vecmātes - veselības aprūpes sistēmas pārmaiņu virzītājspēks" orgkomitejas dalībnieks, 2016.gada maijs;
 • RSU, SVSLF, 1.Zinātniski praktiskās konferences "Izcila izglītība - mūsdienīga prakse" orgkomitejas dalībnieks, 2015.gada maijs;
 • Dalība: The Europian network of Nursing inHigher Education, ENNE IP, Tarty University, 2015. aprīlis;
 • RSU, Māszinības fakultātes 20 gadu jubilejas konferences orgkomitejas dalībnieks, 2014.gada maijs;
 • Dalība: (NORDEN) Knowledge transfer and experience exchange on best practices in hospital development and Management​, Karolinska University Hospital, Sweden, 2012. 23.-25. februāris;
 • Dalība: (NORDEN) Knowledge transfer and experience exchange on best practices in hospital development and Management​,​ Akershus University Hospital Trust​, Norwey, 2011. 3.-6. oktobris;
 • 2011.- 2012. LR Veselības ministra ārštata konsultatīvais darbinieks veselības aprūpes jautājumos.

 

Apbalvojumi un atzinības

 

 • Rīgas Stradiņu universitātes Atzinības rakts par profesionālā bakalaura studiju programmas "Māszinības" attīstībā un pilveidošanā (2018);
 • Rīgas Stradiņa universitātes Atzinības raksts par aktīvu līdzdalību profesionālā bakalaura studiju programmas "Māszinības" pilnveidē (2016)​

 

Kontakti

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks