Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:12 / 18
Kursa vadītājs:Marta Urbāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Nostiprināt studiju gaitā apgūtās teorētiskās zināšanas starptautiskā biznesa stratēģijas un vadības, finanšu menedžmenta un grāmatvedības, starptautiskā marketinga, starpkultūru biznesa attiecību vadības, projektu vadības, kā arī dažādu biznesa tiesību jomās, veicot konkrētus, praktiskus un ar uzņēmējdarbības vadību saistītus uzdevumus.

Priekšzināšanas

Biznesa statēģija un vadība, organizācijas efektivitātes vadība, finanšu menedžments.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc prakses studējošais praktiski atpazīst vadībzinātnes teorētiskās pamatnostādnes.

Prasmes

Izprot uzņēmuma finanšu rādītājus, uzņēmuma pakalpojumu organizēšanas principus, argumentēti diskutē par uzņēmuma izvēlēto biznesa modeli un darba organizācijas formām.

Kompetences

Spēj integrēt teorētiskās zināšanas praksē, patstāvīgi formulē un kritiski analizē profesionālās problēmas un izsaka priekšlikumus organizācijas darbības uzlabošanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM2MaģistrsObligāts
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTMe2MaģistrsObligāts