Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs "Starptautiskais bizness un tiesības"

Eiropas studiju fakultāte

2014 - pašlaik

Docente

Eiropas studiju fakultāte, Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

Studiju kursi: Ievads tiesību teorijā, Starptautiskās komerctiesības (angļu valodā), Starptautiskās komerctiesības uzņēmumu vadītājiem, Starptautiskās konkurences tiesības​, ES tiesības, Vispārīgā tiesību teorija

2017 - pašlaik

Pasniedzēja

Latvijas Universitāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Studiju kurss: Starptautiskās biznesa tiesības

2013 - pašlaik

Pasniedzēja

Latvijas Universitāte, Eiropas studijas

Studiju kursi angļu valodā: ES pamatlīgumi un institūcijas; ES vienotā tirgus tiesības

2009 - 2014

Pasniedzēja

Eiropas studiju fakultāte, Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra

Studiju kursi: Ievads tiesību teorijā, Starptautiskās komerctiesības​

2009 - 2013

Juriste

SIA "Gratus"

Izstrādāju dokumentus tiesai; sagatavoju sadarbības, nomas, u.c līgumus ar uzņēmuma sadarbības partneriem un klientiem; pārstāvēju uzņēmumu juridisku jautājumu risināšanā ar klientiem, valsts iestādēs un tiesās.​​

2009 - 2010

Juriste

ZAB Spilbridge

Sagatavoju dokumentus tiesai; izpētīju un analizēju aktuālas tiesību problēmas (komerctiesībās, saistību tiesībās, starptautiskajās tiesībās).​​

2006 - 2007

Tirdzniecības un finansēšanas daļas vadītājas asistente

Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, Korporatīvais departaments

Veicu operācijas ar garantijām, importa un eksporta kredīta vēstulēm un dokumentu inkaso; konsultēju korporatīvos klientus jautājumos, kas saistīti ar starptautiskās tirdzniecības finansēšanu; apkopoju un analizēju starptautiskās tirdzniecības finansēšanas regulējumu.​​

Izglītība

2010 - 2014

Dr.iur., Tiesību doktora zinātniskais grāds starptautiskajās tiesības

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte

 • Promocijas darba tēma: "Tiesību aizsardzības pagaidu līdzekļi Starptautiskajā Investīciju Strīdu Izšķiršanas Centrā (ICSID)"
 • Vasaras skola Parīzē: The International Academy for Arbitration Law, MIDS stipentijas finansējums, 2011.gada jūlijs
 • Starptautisko privāttiesību vasaras skola Hāgā: Hague Academy of International Law, Hāgas Akadēmijas stipendijas finansējums, 2013.gada jūlijs-augusts
 • ASV tiesību vasaras skola Rīgā: United States of America Law Summer School, Latvijas Universitātes finansējums, 2013.gada jūlijs
 • Doktorantūras skola "Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās (EIBSRS)": Dalībnieks

2012 - 2012

Erasmus apmaiņas programma

Universität Salzburg, Juridiskā fakultāte

Kursi: Doktorantūras seminārs (Vērtējums: Izcili(1)); Starptautiskās tirdzniecības un biznesa tiesības (Vērtējums: Izcili(1)), Salīdzinošās starptautiskās tirdzniecības tiesības (Vērtējums: Labi(2)); Vācu valoda 2.līmenis (Vērtējums: Izcili (1))

2007 - 2009

LL.M Maģistra grāds Starptautiskajās Tirdzniecības un Biznesa tiesībās

Universidade Catolica Portuguesa

 • Maģistra darbs: "Publiskās kārtības izņēmums 1958. gada ANO (Ņujorkas) Konvencijā starptautisko šķīrējtiesas spriedumu izpildes un atzīšanas procesā" (Vērtējums: Izcili)
 • Vidējā atzīme: B+ (Skalā A-D, kur A ir augstākais vērtējums)
 • Tiesu izspēle:Fifteenth Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Vīne, Austrija: dalībnieks, 2008

2002 - 2007

Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinībās

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte

Diplomdarbs "Kredītvēstuļu izmantošanas tiesiskās problēmas"

2002 - 2006

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

Banku augstskola

Bakalaura darbs "Starptautiskās tirdzniecības nodrošinājums"

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

1. Tematiskais cikls " Aktualitātes pētniecības ētikā", Nr.2016/46; 24.02.2016 – 09.03.2016.

2. Tematiskais cikls "Pētniecības darbu efektīva vadīšana", Nr.2016/166; 03.05.2016-17.05.2016.

3. Radošo industriju konference "Subject: Creativity", Liepāja, 2016.gada 16.februāris.Piemērs:

 

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 • Starptautiskās komerctiesības
 • ES tiesības
 • Komerctiesības
 • Starptautiskās investīciju tiesības

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Ievads tiesību teorijā, Starptautiskās komerctiesības, Starptautiskās konkurences tiesības, Vispārīgā tiesību teorija, Eiropas tiesības

 

Docētie studiju kursi

 

Eiropas Savienības iekšējā tirgus tiesības, Ievads tiesību teorijā, Vispārīgā tiesību teorija, Starptautiskās komerctiesības, Starptautiskās konkurences tiesības, Eiropas tiesības

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

maģistra darbi: 7

​bakalaura darbi: 12

 

Recenzētie:

​​maģistra darbi: 8

​​bakalaura darbi: 16

 

Publikācijas

 

 • D.Škutāns., M.Ābula. Saeima pret Augstāko tiesu. „Jurista Vārds", Nr.24/25 (577/588), 2009.gada 16.jūnijs.
 • M. Ābula. Prasības nodrošināšana šķīrējtiesas procesā. Daugavpils Universitātes 52.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Zinātniski pētnieciskie raksti, Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule", 2011.g. ISBN 978-9984-14-521-1, 1148.lpp – 1152.lpp.
 • M.Ābula. Provisional Measures in International Commercial Arbitration in the European Union Context. „European Intigration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives"conference Volume 1, 2011. ISBN 978-9984-45-398-9 (angliski)
 • M.Ābula. Prasības nodrošinājuma regulējums starptautiskos šķīrējtiesas procesos. Daugavpils Universitātes 53.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Zinātniski pētnieciskie raksti, Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule", 2012.g. ISBN 978-9984-14-563-1, 6.lpp.
 • M.Ābula. "Ex parte" provisional measures in international commercial arbitration. „Международная и внутригосударственная правовая политика в условиях глобализации: проблемы теории и практики" (сборник статей по материалам международной научной конференции 13-15 октября (2011), Тambov, Russia, ISBN 978-5-4343-0048-3 (angliski)
 • M.Ābula. Vispārējās jurisdikcijas tiesu loma lēmuma pieņemšanā par prasības nodrošināšanu starptautiskā šķīrējtiesas procesā. LU 70.konferences rakstu krājums. Inovāciju juridiskais nodrošinājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 546-557.lpp.
 • M.Ābula. Starptautiskā investīciju strīdu izšķiršanas centra (ICSID) jurisdikcija pieņemt lēmumu par tiesību aizsardzības pagaidu līdzekļiem. Latvijas Universitātes žurnāls „Juridiskās zinātnes", Nr.4, 2013. 5-17.lpp.
 • M.Ābula, I.Dovladbekova, A.Berķe-Berga. Review of the legal isseus of employee share ownership in EU. International Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2016: Society, Innovations and Collaborative Economy": Riga, Latvia, May 12–14, 2016. Proceedings. Riga: University of Latvia, 2016, ISBN 978-9934-18-140-5, p. 11.
 • M.Ābula. Piedāvātās Investīciju tiesas sistēmas izvērtējums. Latvijas Universitātes 74. Zinātniskās konferences rakstu krājums, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016, ISBN 978-9934-18-157-3, 24.lpp.
 • M.Ābula. Plaģiāts akadēmiskajā vide. Akadēmiskā dzīve, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016/2017, ISBN 978-9934-18-198-6, US ISSN 0516-3145, 118-122.lpp.
 • A.Berķe-Berga, I.Dovladbekova, M.Ābula. Managerial ownership and firm performance: evidence of listed companies in the Baltics. Polish Journal of Management Studies, 2017, Vol.15, No 2. p.273-283.
 • M.Ābula. Investor state arbitration as part of EU's judicial system. EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC), Issue 2, 2018, ISSN 2459-9425, p.687-699.
 •  

 

Konferences

 

2nd International Scientific Conference“EU Law in context – adjustment to membership and challenges of the enlargment“

Dalībnieks, 14-15 junijs, 2018

Tēma: Investor state arbitration as part of EU-s judicial system

 

25th EBES Conference-Berlin, Berlīne, Vācija

Dalībnieks, 23-25 maijs, 2018

Tēma: Legal Challenges for Harmonization of Employee Financial Participation in EU

22nd EBES Conference – Rome, Roma, Itālija
Dalībnieks, 24-26.maijs, 2017
Tēma: Employee Share Ownership: Legal Obstacles to Business Development in the Baltic States

RSU zinātniskā konference, Rīga, Latvija

Dalībnieks, 2-7.aprīlis, 2017

Tēma: Personāla akciju būtība un mērķis LR Komerclikuma kontekstā

 

International Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2016: Society, Innovations and Collaborative Economy", ​Rīga, Latvija

Dalībnieks, 2016.gada 12-14 maijs

Tēma: Review of the legal issues of employee share ownership in EU.

 

Latvijas Universitātes 74.zinātniskā konference, Rīga, Latvija

Plenārsēdes „Ārvalstu investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas" dalībnieks, 5.februāris, 2016

Tēma: Piedāvātās Investīciju tiesas sistēmas izvērtējums

 

Starpt. Zin. Konf. „European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives" Rīga, Latvija

Dalībnieks, 11-13.jūnijs, 2015

Tēma: Recent trends in EU investment policy

 

Starpt. zin. konference "Reinvigorating Legal Thought in Times of Change" Londona, Lielbritānija

Dalībnieks, Jūnijs 6, 2013

Tēma: Provisional Measures in Investment Arbitration

 

Starpt. zin. konf. "The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space" Rīga, Latvija

Darlībnieks ar stenda referātu, 4.-5. oktobris, 2012

Tēma: The need to divide national and international arbitration regimes in Latvian regulation

 

Starptautiska konference "Social Innovations: Theoretical and Practical Insights" Viļņa, Lietuva

Dalībnieks, 25.-26. oktobris, 2012

Tēma: Provisional measures in ICSID arbitration: The role of human rights

 

Starptautiska konference "Rethinking International Justice"Stambula, Turcija

Dalībnieks, 24.-25. septembris, 2012

Tēma: The Role of Justice when Deciding on Provisional Measures at ICSID Arbitration

 

Latvijas Universitātes 70.konference, starptautisko privāttiesību bloks Rīga, Latvija

Dalībnieks, 3.februāris, 2012

Tēma: Vispārējās jurisdikcijas tiesu loma lēmuma pieņemšanā par prasības nodrošināšanu starptautiskā šķīrējtiesas procesā

 

Starptaut. konf. "European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives" Rīga, Latvija

Dalībnieks, 26.septembris, 2011

Tēma: Provisional measures in international commercial arbitration in European Union context​

 

Projekti

 

VPP Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (ECOSOC-LV)

Apakšprojekta 5.2.7. „Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” vadītāja I.Dovladbekova (2014.-2017.g.)

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Tatjana Muravska
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Ieva Kalve
Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Romāns Putāns
Studiju programmas vadītājs, Katedras vadītājs, Docētājs
Kristaps Zaļais
Mentors, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Kristīne Blumfelde-Rutka
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Lelde Metla-Rozentāle
Studiju procesa koordinatore, Docētāja
Māris Cepurītis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Beāte Livdanska
Maģistra studiju programmas vadītāja asistente