Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:12 / 18
Kursa vadītājs:Ieva Kalve
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne

Mērķis

Nostiprināt studiju gaitā apgūtās teorētiskās zināšanas starptautiskā mārketinga un biznesa vadības, finanšu menedžmenta, starptautiskā mārketinga, starp-kultūru biznesa attiecību vadības, projektu vadības, veicot konkrētus, praktiskus un ar uzņēmējdarbības vadību saistītus uzdevumus.

Priekšzināšanas

Biznesa stratēģija un vadība, starptautiskais mārketings, organizācijas efektivitātes vadība, finanšu menedžments.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc prakses studējošais praktiski atpazīst vadībzinātnes teorētiskās pamatnostādnes.

Prasmes

Izprot uzņēmuma finanšu rādītājus, uzņēmuma pakalpojumu organizēšanas principus, argumentēti diskutē par uzņēmuma izvēlēto biznesa modeli un darba organizācijas formām.

Kompetences

Spēj integrēt teorētiskās zināšanas praksē, patstāvīgi formulē un kritiski analizē profesionālās problēmas un izsaka priekšlikumus organizācijas darbības uzlabošanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM2MaģistrsObligāts
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVMe2MaģistrsObligāts