Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:14 / 21
Kursa vadītājs:Marta Urbāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne

Mērķis

Padziļināt studiju programmas ietvaros iegūtās teorētiskās zināšanas, attīstīt prasmi pielietot teorētiskās zināšanas praksē un savākt empīrisko materiālu maģistra darbam.

Priekšzināšanas

Cilvēkresursu vadība globālajā vidē, ES uzņēmumu tiešibas, Starpkultūru biznesa attiecības.

Rezultāti

Zināšanas

Nosauc un definē uzņēmumu darbības ilgtspējīgas attīstības plānošanas pamatprincipus.

Prasmes

Pielieto teorētiskās zināšanas praktiskajā darbā, pieņem kompetentus lēmumus, kas saistīti ar vadību, sekmīgi komunicē un sadarbojas ar personālu.

Kompetences

Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes, plāno un prognozē sekmīgu organizācijas attīstību.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM3MaģistrsObligātsMarta Urbāne