Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:14 / 21
Kursa vadītājs:Ieva Kalve
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Padziļināt studiju programmas ietvaros iegūtās teorētiskās zināšanas, attīstīt prasmi pielietot teorētiskās zināšanas praksē un savākt empīrisko materiālu maģistra darbam.

Priekšzināšanas

Cilvēkresursu vadība globālajā vidē, Starptautiskā reklāma, integrētā mārketinga komunikācija, projektu vadīšana starptautiskajā biznesā

Rezultāti

Zināšanas

Nosauc un definē uzņēmumu darbības ilgtspējīgas attīstības plānošanas pamatprincipus.

Prasmes

Pielieto teorētiskās zināšanas praktiskajā darbā, pieņem kompetentus lēmumus, kas saistīti ar vadību, sekmīgi komunicē un sadarbojas ar personālu.

Kompetences

Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes, plāno un prognozē sekmīgu organizācijas attīstību.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM3MaģistrsObligāts