Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Integrēt pacientu aprūpi un ar to saistītās manipulācijas, atbilstoši profesijas standartam, māsu ētikai, un 1., 2., studiju gada programmā apgūtām zināšanām. Pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas aprūpes procesā ar pacientu, kā arī sadarbojoties ar viņa tuviniekiem un citiem komandas locekļiem. Balstīt praktisko darbību uz juridiskiem un ētiskiem principiem. Veikt patstāvīgu aprūpes plāna izstrādi konkrētam pacientam un veikt pacientu aprūpi atbilstoši izvirzītajām darbību prioritātēm.

Priekšzināšanas

Farmakoloģijā, klīniskās aprūpes pamati, klīniskā aprūpe, aprūpes process un māszinību teorijas, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, Prakse 1, Prakse 2, iekšķīgās slimības un pacientu aprūpe, ķirurģiskās slimības un pacientu aprūpe.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūs pamatzināšanas primārā, sekundārā un terciārā līmeņa ķirurģiska un iekšķīgo slimību pacientu aprūpē.

Prasmes

Pilnveidotas teorētiskās un praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas ķirurģiska un iekšīgo slimību pacientu aprūpes plānošanai un veikšanai visu vecumu grupu pacientiem gan klīnikā, gan citās veselības aprūpes iestādēs. Veikt patstāvīgu aprūpes plāna izstrādi konkrētam pacientam un veikt aprūpi atbilstoši izvirzītajām prioritātēm.

Kompetences

Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras un citas aprūpes darbības – terapeitisku, ķirurģisku pacientu aprūpē.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF5BakalaursObligātsEva Cela, Gita Ozoliņa, Oksana Boičuka, Anita Bole, Iveta Pankare, Jeļena Ričika, Inita Stūre-Stūriņa, Areta Namniece, Anita Znotiņa, Dagnija Brutāne, Aelita Vagale, Sandra Lutere-Žurate, Tatjana Jirgensone, Iveta Silionova, Solvita Āboliņa, Dace Jakovicka, Mārīte Daukste, Indra Subača, Lilija Prudņikova, Nataļja Bedrjagina, Karina Ļebedeva, Irēna Kucenko, Liene Vovere, Dace Krūma, Oksana Kraule, Viktorija Nasira, Inta Sīka, Līga Tēce, Anna Afanasjeva, Vanda Škutele, Marina Žavoronkova, Indra Grīverte, Lilija Antoņēviča, Inta Kalniņa
Māszinības, ĀSNMZF5BakalaursObligātsEva Cela, Kristaps Circenis, Areta Namniece, Gita Ozoliņa, Lilija Antoņēviča
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, ĀSNMZF4BakalaursObligātsEva Cela
Māszinības, MZF4BakalaursObligātsAnita Bole, Oksana Boičuka, Areta Namniece, Inita Stūre-Stūriņa, Iveta Pankare, Lelde Jurkāne, Anita Znotiņa, Eva Cela, Jeļena Ričika, Gita Ozoliņa