Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Nostiprināt 1., 2., 3. studiju gada programmā apgūtās teorētiskās, profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas, sniedzot kvalitatīvu aprūpi pacientiem dažādos vecuma posmos. Pielietojot kritisko domāšanu, aprūpes darbības balstīt uz māsu profesijas standartu, ētikas principiem, klīnikas un nozares procedūrām un vadlīnijām, pacientu tiesībām.

Priekšzināšanas

Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe, klīniskās aprūpes pamati, klīniskā aprūpe, aprūpes process un māszinību teorijas, internās un ķirurģiskās slimības un pacientu aprūpe, prakse 1, prakse 2, rehabilitācija un pacientu aprūpe, pediatrija un pacientu aprūpe, dzemdniecība un ginekoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūst pamatzināšanas primārā, sekundārā un terciārā līmeņa mātes un jaundzimušā, bērna aprūpē.

Prasmes

Pilnveidotas teorētiskās un praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas aprūpes plānošanai un veikšanai mātes un jaundzimušā aprūpē, bērnu aprūpē, ginekoloģisku saslimšanu pacientēm gan klīnikā, gan citās veselības aprūpes iestādēs, ievērojot transkulturālās aprūpes īpatnības. Veikt patstāvīgu aprūpes plāna izstrādi konkrētam pacientam un veikt aprūpi atbilstoši izvirzītajām prioritātēm. Prasmes sabiedrības un pacientu izglītošanā veselības aprūpes jautājumos.

Kompetences

Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras un citas aprūpes darbības – pediatrisku, dzemdību un ginekoloģisku pacientu aprūpē dažādos vecuma posmos.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF5BakalaursObligāts
Māszinības, ĀSNMZF5BakalaursObligāts