Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

prakses laikā pilnveido un nostiprina teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, integrē pacientu aprūpi un ar to saistītās klīniskās procedūras, atbilstoši māsu profesijas standartam, profesionālās ētikas principiem un 1., 2. un 3. studiju gada programmā apgūtām zināšanām dažādos prakses kontekstos – rehabilitācijas centrs, ambulatorie medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi pacientiem/ klientiem dažādās vecuma grupās (bērni, pieaugušie, gados veci cilvēki).

Priekšzināšanas

Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe, ģimenes medicīna, infekciju slimības un pacientu aprūpe, dzemdniecība un ginekoloģija; pacientu aprūpe, veca cilvēka aprūpe un aprūpe mājās, neiroloģija un pacientu aprūpe.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūst zināšanas primārā, sekundārā un terciārā līmeņa pacientu aprūpē.

Prasmes

Pilnveidotas teorētiskās un praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas aprūpes plānošanai un veikšanai mātes un jaundzimušā aprūpē, bērnu aprūpē, ginekoloģisku saslimšanu pacientēm gan klīnikā, gan citās veselības aprūpes iestādēs, ievērojot transkulturālās aprūpes īpatnības. Veikt patstāvīgu aprūpes plāna izstrādi konkrētam pacientam un veikt aprūpi, atbilstoši izvirzītajām prioritātēm. Prasmes sabiedrības un pacientu izglītošanā veselības aprūpes jautājumos.

Kompetences

Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras un citas aprūpes darbības – pediatrisku, dzemdību un ginekoloģisku pacientu aprūpē dažādos vecuma posmos.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, LFMZFb5BakalaursObligātsEva Cela, Inita Stūre-Stūriņa, Inese Paiča
Māszinības, MZF5BakalaursObligātsEva Cela, Inita Stūre-Stūriņa, Inese Paiča