Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dagnija Staķe
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Padziļināt bakalaura studiju laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetenci mācoties sociālā darba prakses vietā.

Priekšzināšanas

Līdz praksei sekmīgi apgūtie teorētiskie studiju kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Ar darba vai studiju jomu saistītu faktu, principu, teoriju un prakses kopums.

Prasmes

Spēja piemērot zināšanas un izmantot tās, lai veiktu teorētiskus un praktiskus uzdevumus.

Kompetences

Spēja izmantot zināšanas, prasmes un personiskās sociālās un metodiskās spējas darba un mācību situācijā un profesionālajā un personīgajā attīstībā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.