Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:10 / 15
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Klīniskās prakses laikā pilnveido un nostiprina teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, integrē pacientu aprūpi un ar to saistītās klīniskās procedūras, atbilstoši māsu profesijas standartam, profesionālās ētikas principiem un 1., 2., un 3. studiju gada programmā apgūtām zināšanām dažādos prakses kontekstos – veselības veicināšanas pakalpojumi pašvaldībā, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā - pacientiem/ klientiem dažādās vecuma grupās (bērni, pieaugušie, gados veci cilvēki), medicīniskā aprūpe mājās.

Priekšzināšanas

Studiju kursi programmā no 1. līdz 5.semestrim.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūs pamatzināšanas anestēzijas, intensīvās un neatliekamās terapijas pacientu aprūpē, ambulatorā pacientu aprūpē, infekciju slimībās un pacientu aprūpē, geriatriska un paliatīva pacientu aprūpē, psihiatriska pacienta aprūpē, garīgā pacienta aprūpē un sociālā pacientu aprūpē un sociālā rehabilitācijā.

Prasmes

Pilnveidotas teorētiskās un praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas aprūpes plānošanai un veikšanai gan klīnikā, gan citās veselības aprūpes iestādēs, ievērojot transkulturālās aprūpes īpatnības. Veikt patstāvīgu aprūpes plāna izstrādi konkrētam pacientam un veikt aprūpi atbilstoši izvirzītajām prioritātēm.

Kompetences

Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras un citas aprūpes darbības – primārā, sekundārā un terciāla līmeņa pacientu aprūpē.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, LFMZFb6BakalaursObligāts
Māszinības, MZF6BakalaursObligāts