Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:10 / 15
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Nostiprināt 1., 2., 3. studiju gadu programmās apgūtās teorētiskās, profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas, sniedzot kvalitatīvu aprūpi pacientiem dažādos vecuma posmos. Pielietojot kritisko domāšanu, aprūpes darbības balstīt uz māsu profesijas standartu, ētikas principiem, klīnikas un nozares procedūrām un vadlīnijām, pacientu tiesībām.

Priekšzināšanas

Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe, klīniskās aprūpes pamati, klīniskā aprūpe, aprūpes process un māszinību teorijas, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, prakse 1, prakse 2, prakse 3, pedagoģija veselības aprūpē, psihiatrija un narkoloģija, vispārējā aprūpe.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūs pamatzināšanas anestēzijas, intensīvās un neatliekamās terapijas pacientu aprūpē, ambulatorā pacientu aprūpē, infekciju slimībās un pacientu aprūpē, geriatriska un paliatīva pacientu aprūpē, psihiatriska pacienta aprūpē, garīgā pacienta aprūpē un sociālā pacientu aprūpē un sociālā rehabilitācijā.

Prasmes

Pilnveidotas teorētiskās un praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas aprūpes plānošanai un veikšanai gan klīnikā, gan citās veselības aprūpes iestādēs, ievērojot transkulturālās aprūpes īpatnības. Veikt patstāvīgu aprūpes plāna izstrādi konkrētam pacientam un veikt aprūpi atbilstoši izvirzītajām prioritātēm. Prasmes sabiedrības un pacientu izglītošanā veselības aprūpes jautājumos.

Kompetences

Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras un citas aprūpes darbības – primārā, sekundārā un terciāla līmeņa pacientu aprūpē.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF6BakalaursObligātsEva Cela, Aelita Vagale, Lilija Antoņēviča
Māszinības, ĀSNMZF6BakalaursObligātsEva Cela, Kristaps Circenis, Lilija Antoņēviča