Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:16 / 24
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Prakses laikā pilnveido un nostiprina teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, integrē pacientu aprūpi un ar to saistītās klīniskās procedūras, atbilstoši māsu profesijas standartam, profesionālās ētikas principiem un 1., 2., 3. un 4. studiju gada programmā apgūtām zināšanām dažādās nozarēs - ķirurģiskās aprūpes māsas specialitātē, ambulatorās aprūpes māsas specialitātē, internās aprūpes māsas specialitātē.

Priekšzināšanas

1., 2., 3., studiju gada programmā iekļautie studiju kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Vispārējās un specializētās aprūpes nodrošināšanā, atbilstoši māsu profesijas standartam.

Prasmes

Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras un citas aprūpes darbības – primārā, sekundārā un terciāla līmeņa pacientu aprūpē – ķirurģijas, terapijas un pediatrijas nozares pacientiem.

Kompetences

Spēja īstenot pierādījumos balstītu pacientu aprūpi visu vecuma posmos, patstāvīgi (autonomi)
nodrošināt pacienta aprūpes procesa nepārtrauktību multikulturālā vidē, spēja realizēt uz indivīdu centrētu aprūpi, lietojot terapeitisko komunikāciju, spēja sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai kritiskās un katastrofu situācijās indivīdiem visos vecuma posmos, spēja nodrošināt mātes, bērna aprūpi un ģimenes vai likumisko pārstāvju izglītošanu reproduktīvās veselības kontekstā, spēja nodrošināt ilgtermiņa aprūpi pacientiem ar hroniskām slimībām visos vecuma posmos, spēja nodrošināt pacientu aprūpi vispārējā medicīnā un ķirurģijā visos vecuma posmos, Spēja nodrošināt geriatrisko aprūpi, Spēja nodrošināt aprūpi mirstošam pacientam. Spēja ievērot infekciju kontroles principus, spēja izglītot pacientus un viņu ģimeni vai likumiskos pārstāvjus akūtu slimību gadījumā. Spēja izglītot pacientu un viņu ģimeni vai likumiskos pārstāvjus hronisku slimību gadījumā, spēja darboties starpnozaru komandā, spēja realizēt aprūpes procesu ievērojot ētikas, bioētikas un cilvēktiesību un deontoloģijas pamatprincipus profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF7BakalaursObligātsEva Cela, Inita Stūre-Stūriņa
Māszinības, LFMZFb7BakalaursObligātsEva Cela, Inita Stūre-Stūriņa