Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Zobu protezēšanas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Baiba Spriņģe
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

1. Iepazīstīnāt studentus ar zobu funkcionālās anatomijas un oklūzijas pamatprincipiem un integrēt iegūtās zināšanas praktiskā darbā slīpējot zobus un izgatavojot parciālas zobu balstītas pagaidu protēzes uz māksīgajiem fantoma žokļa zobiem.
2. Radīt studentiem izpratni par neizņemamu parciālu zobu balstītu protēžu veidiem, (uzmanību vēršot uz zobu kroņiem un tiltveida protēzēm), to izgatavošanas iespējām, zobu slīpēšanas biomehānikas principiem, klīniskajā darbā un zobu tehniskajā laboratorijā veicamajiem etapiem un attiecīgajā darba etapā izmantojamiem biomateriāliem.
3. Attīstīt prasmes secīgi veikt klīniskos etapus, izgatavojot neizņemamas parciālas zobu balstītas protēzes (kroņus vai tiltveida protēzes uz mākslīgajiem fantoma žokļa zobiem preklīnikas apstākļos): slīpēt zobus, izgatavot un cementēt pagaidu restaurāciju, ņemt nospiedumu darba veidulim, noformēt orderi tehniskajai zobu labratorijai, veikt laikošanas etapus, atpazīt un novērst kļūdas, nodot protēzi, sniegt informatīvus norādījumus pacientam.

Priekšzināšanas

Sekmīgi nokārtots studiju kurss - Zobu anatomija (ZTMVK_056).
Sekmīgi nokārtots studiju kurss - Preklīnika zobu protezēšanā I (ZPK_023).
Priekšzināšanas cilvēka anatomijā, medicīniskā fizikā ar biomateriāliem, vispārējā medicīniskā ķīmijā, angļu valodā.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs:
1. uzskaitīt zobu slīpēšanas biomehānikas principus, izvēloties dažādu kroņu materiālus;
2. secīgi nosaukt un sīkāk paskaidrot klīniskajā darbā un zobu tehniskajā laboratorijā veicamos etapus un attiecīgajā darba etapā izmantojamos biomateriālus, izgatavojot fiksētu parciālu zobu balstītu protēzi (kroni vai tiltveida protēzi).

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie mācēs:
1. slīpēt mākslīgos fantoma žokļa sānu zobus atbilstoši biomehānikai un izvēlētajam kroņa vai tiltveida protēzes materiālam;
2. izgatavot un cementēt pagaidu neizņemamu parciālu zobu balstītu protēzi uz noslīpētiem mākslīgajiem fantoma žokļa zobiem (pagaidu kroni un tiltveida protēzi);
3. ņemt nospiedumu noslīpētiem mākslīgajiem fantoma žokļa zobiem neizņemamu parciālu zobu balstītu protēžu (kroņa un tiltveida protēzes) tālākai izgatavošanai;
4. noformēt darba etapam atbilstošu orderi zobu tehniskajai labratorijai;
5. veikt kroņa un tiltveida protēzes laikošanas etapus, atpazīt, analizēt un novērst iespējamās radušās kļūdas;
6. cementēt un nodot neizņemamu parciālu zobu balstītu protēzi uz noslīpētiem mākslīgajiem fantoma žokļa zobiem (pagaidu kroni un tiltveida protēzi), sniedzot informatīvus norādījumus pacientam.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs :
1. iegūtās zināšanas par dažādu zobu grupu funkcionālo anatomiju un oklūzijas pamatprincipiem integrēt praktiskajā darbā, slīpējot zobus un izgatavojot parciālas zobu balstītas pagaidu un pastāvīgās protēzes uz māksīgajiem fantoma žokļa zobiem;
2. analizēt indikācijas, iespējamās komplikācijas un ilgtermiņa faktorus, plānojot parciālas zobu balstītas parciālas protēzes;
3. pamatot klīnikā veicamo manipulāciju, instrumentu, darba piederumu un materiālu izvēli, izgatavojot parciālas zobu balstītas parciālas protēzes;
4. atpazīt un kritiski novērtēt savas klīniskā darba neveiksmes un to iespējamos cēloņus, un atrisinājumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF4MaģistrsObligātsGints Krāģis, Evija Ņikitina
Zobārstniecība, SSNSF4MaģistrsObligātsPatrīcija Jurševiča, Linards Grieznis, Ilze Indriksone
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz4MaģistrsObligāts