Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Radīt izpratni par producenta darbu dažādās mediju jomās: televīzijā, kino u.c., kā arī priekšstatu par mūzikas producēšanu. Gūt zināšanas, lai spētu profesionāli novērtēt situāciju mediju jomā, analizējot projektu praktiskos aspektus.
Kursa apguves gaitā studenti tiks iepazīstināti ar reāliem televīzijas projektiem, piedāvājot iespējas pētīt un analizēt to tehniskos, cilvēku, laika un finanšu resursus. Kursa gaitā studentiem tiks radīta iespēja izstrādāt savus projektus, sākot no idejas līdz plānošanai, kas ietver tehnisko specifikāciju, finanšu plūsmu u.c. Detalizēta sabiedriskās un komerctelevīziju audiovizuālo darbu analīze radīs priekšstatu par situāciju vietējā mediju vidē, pastāvošo konkurenci, reālajām projektu ieviešanas iespējām un jomas dilemmām Latvijā. Kursa pamatmērķis – teorētiski iepazīstināt ar producenta darba dažādiem aspektiem un praktiski izstrādāt konkrēta video projekta īstenošanas stratēģijas un plānus.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst izpratni par:
• producēšanas būtību un producenta darbu dažādās mediju jomās;
• producēšanu kā mediju menedžmenta būtisku sastāvdaļu;
• darbu komandā īstenojot audiovizuālu projektu.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst:
• prasmes analizēt daudzveidīgus mediju producēšanas aspektus;
• iemaņas radīt audiovizuālu darbu idejas tālākai producēšanai un realizēt tās;
• prasmes patstāvīgi producēt un attīstīt audiovizuālu projektu;
• spēju izvērtēt producēšanas uzdevumu un tam nepieciešamos resursus;
• spēju teorētiski izstrādāt neliela apjoma audiovizuāla projekta producēšanas cikla dokumentāciju un resursu plānošanu: finanšu, tehnisko u.c. veida plānus;
• spēju plānot budžetu, zināšanas, lai kontrolētu tā izpildi un audiovizuāla projekta izpildi kopumā no dažādiem tā aspektiem;
• prasmes strādāt menedžmenta komandā producenta vadībā.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst:
• spēju izvērtēt audiovizuāla darba producēšanas procesa ietilpību;
• spēju novērtēt audiovizuālajā projektā iesaistīto resursu apjomu;
• spēju definēt audiovizuāla projekta žanru un formātu;
• spēju identificēt projekta specifiskās nianses tā praktiskajā īstenošanas gaitā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO5BakalaursIerobežota izvēleIeva Rozentāle
Multimediju komunikācija, MK3BakalaursIerobežota izvēleIeva Rozentāle
Žurnālistika, ZR3BakalaursIerobežota izvēleIeva Rozentāle
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FON4BakalaursIerobežota izvēle
Multimediju komunikācija, MKN4BakalaursIerobežota izvēle