Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Marika Lotko
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija

Mērķis

Veidot Labklājības un sociālā darba katedras studentu zināšanas un izpratni par komunikācijas procesu, komunikācijā iesaistītām pusēm, komunikācijas līdzekļiem, intervijas plānošanu un vadīšanu, konfliktu iedalījumu un risināšanu, publisko uzstāšanos.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešams.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: • aprakstīt komunikācijas jēdzienu; • atpazīt komunikācijas līmeņus; • aprakstīt intervijas sagatavošanās procesu un tās vadīšanu; • izklāstīt konfliktu rašanos un risināšanas procesu; • uzskaitīt konfliktu iedalījumu; • uzskaitīt komunikācijas kanālus, • raksturot sociālā darba atspoguļojumu medijos.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: • novērtēt konfliktu attīstību un iespējamos risinājumus; • sagatavot publisko uzstāšanos; • pielietot komunikācijas iemaņas darbā ar klientu; • plānot un sagatavot interviju ar klientu.

Kompetences

Spēj aprakstīt komunikācijas būtību un procesu, informācijas kodēšanas un dekodēšanas procesu. Spēj identificēt konfliktu tipus un iespējamos risināšanas variantus. Spēj aprakstīt nepieciešamās darbības veiksmīgas intervijas un/vai sarunas un uzstāšanās sagatavošanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD1BakalaursObligātsMarika Lotko, Ārija Baltiņa
Sociālais darbs, SDN1BakalaursObligātsMarika Lotko