Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anda Brinkmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība; Medicīnas pakalpojumi; Bioloģija; Zobārstniecība; Sabiedrības veselība; Veselības vadība; Medicīnas tehnoloģijas; Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par uz pierādījumiem balstītām teorijām, materiāliem un metodēm kariesa etioloģijā, profilaksē un agrīnā ārstēšanā; pielietot teorētiskās zināšanas kariesa un kariozo bojājumu diagnostikā; attīstīt prasmes kritiski izvērtēt zinātnisko literatūru par jaunām kariesa etioloģijas teorijām vai kariesa profilakses un agrīnas ārstēšanas materiāliem un metodēm.

Priekšzināšanas

Bioloģija, mikrobioloģija, ķīmija, bioķīmija, anatomija, histoloģija, embrioloģija, dentālā anatomija.

Rezultāti

Zināšanas

Izskaidros uztura, biofilmas un siekalu lomu mutes saslimšanu etioloģijā.
Aprakstīs zobu tīrīšanas tehnikas ar zobu birsti un zobu diegu.
Klasificēs zobu pastas pēc to sastāva un indikācijām.
Aprakstīs zobu pastu aktīvās un palīgsastāvdaļas, to darbības mehānismu, efektu un iespējamos blakusefektus.
Klasificēs zobu kopšanas līdzekļus.
Aprakstīs dažādu zobu kopšanas līdzekļu lietošanas indikācijas.
Izskaidros profesionālo un mājās lietojamo fluorīdu līdzekļu indikācijas un lietošanu.
Izskaidros silantu lietošanas indikācijas.
Klasificēs un aprakstīs kariozo bojājumu noteikšanas metodes.
Aprakstīs kariesa smaguma pakāpes un aktivitātes pieraksta metodes.
Izskaidros terminus - profilakse, primārā, sekundārā un terciārā profilakse, neinvazīvā kariesa ārstēšana, minimāli invazīvā kariesa ārstēšana, saslimšanu izplatība, intensitāte un incidence.

Prasmes

Demonstrēs pacientiem zobu tīrīšanas tehnikas ar zobu birsti un zobu diegu.
Veiks individuālas rekomendācijas pacientiem mutes saslimšanu profilaksei.
Izvēlēsies un piemēros katram pacientam atbilstošākos uztura korekcijas ietekumus.
Analizēs siekalu / siekalu sekrēcijas kvalitāti pacientam un atbilstošo mutes saslimšanu risku.
Rekomendēs pacientam atbilstošu zobu pastu.
Rekomendēs pacienta vajadzībām atbilstošus mutes kopšanas līdzekļus.
Pielietos kariesa smaguma pakāpes un aktivitātes pieraksta metodes.
Izstrādās profilakses un ārstēšanas plānus pacientiem atkarībā no viņu vecuma grupas vai īpašām vajadzībām.

Kompetences

Spēs patstāvīgi izvērtēt dažādu mutes saslimšanu diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu pielietojuma nepieciešamību individuāli katram pacientam; spēs sekot zinātniskajā literatūrā par jaunu diagnostikas un ārstēšanas līdzekļu pielietojumu un esošo metožu racionālu izmantošanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz3MaģistrsObligātsIlze Maldupa, Olga Sļepcova
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF3MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF3MaģistrsObligāts