Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Anda Brinkmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība; Sabiedrības veselība; Zobārstniecība; Bioloģija; Medicīnas tehnoloģijas; Veselības vadība; Medicīnas pakalpojumi; Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Attīstīt pacienta izmeklēšanas, kariesa un kariozo bojājumu diagnostikas, profilakses un agrīnas ārstēšanas prasmes, izmantojot uz pierādījumiem balstītas metodes un materiālus; sniegt zināšanas par pareizu pacienta dokumentācijas aizpildīšanu un profilakses un ārstēšanas plāna sastādīšanu.

Priekšzināšanas

Bioloģija, mikrobioloģija, ķīmija, bioķīmija, anatomija, histoloģija, embrioloģija, dentālā anatomija, profilakse zobārstniecībā I.

Rezultāti

Zināšanas

Nosauks un raksturos mutes stāvokļa novērtējuma indeksus, noteikšanas procedūru un atbilstošos kodus.
Aprakstīs kariesa riska noteikšanas metodes.
Nosauks fluorīdu aplikāciju indikācijas un protokolus dažādās kariesa riska grupās.
Nosauks okluzālo un proksimālo silantu indikācijas.

Prasmes

Pielietos mutes veselības novērtējuma indeksus mutes higiēnas noteikšanai, periodonta veselības, kariesa pieredzes un aktivitātes novērtēšanai.
Noteiks un pierakstīs kariozo bojājumu stadiju un aktivitāti.
Pielietos profesionālos fluorīdu līdzekļus dažādās vecuma un kariesa riska grupās.
Aplicēs okluzālos un proksimālos silantus kariesa profilaksei un ārstēšanai.

Kompetences

Spēs patstāvīgi izvērtēt dažādu mutes saslimšanu diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu pielietojuma nepieciešamību individuāli katram pacientam; spēs sekot zinātniskajā literatūrā par jaunu diagnostikas un ārstēšanas līdzekļu pielietojumu un esošo metožu racionālu izmantošanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF5MaģistrsObligātsJeļena Grišakova, Anda Brinkmane
Zobārstniecība, SSNSF5MaģistrsObligātsOlga Sļepcova, Ieva Gavare
Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz5MaģistrsObligāts