Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Anda Brinkmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Bioloģija; Medicīnas tehnoloģijas; Māszinības; Sabiedrības veselība; Zobārstniecība; Medicīnas pakalpojumi; Veselības vadība; Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Attīstīt prasmes un kompetences pacienta mutes veselības stāvokļa un saslimšanu riska novērtēšanai, praktizēt uz pierādījumiem balstītas neinvazīvas un mikroinvazīvas kariesa ārstēšanas un kontroles metodes.

Priekšzināšanas

Bioloģija, mikrobioloģija, ķīmija, bioķīmija, anatomija, histoloģija, embrioloģija, dentālā anatomija, profilakse zobārstniecībā I, profilakse zobārstniecībā II un sabiedrības veselības aprūpe. zobārstniecībā.

Rezultāti

Zināšanas

Nosauks kariesa etioloģiskos un riska faktorus, indikatorus; izskaidros minētos terminus.
Aprakstīs kariesa riska noteikšanas procesu.
Raksturos un salīdzinās kariesa diagnostikas metodes.
Raksturos kariesa, eroziju un periodonta saslimšanu profilakses metodes un līdzekļus, un to pielietošanu.
Klasificēs un aprakstīs neinvazīvas un minimāli invazīvas kariesa ārstēšanas metodes.

Prasmes

Diagnosticēs kariesu ar dažādām metodēm, tās savstarpēji kombinējot un sintezējot iegūtos rezultātus; spēs uzstādīt diagnozi, novērtējot dažādas kariesa attīstības stadijas un aktivitāti.
Aptaujās pacientu un pielietos palīgdiagnostikas metodes (siekalu testus, aplikuma novērtējumu, smaganu veselības pārbaudi, zobu cieto audu patoloģiju novērtējumu), lai noskaidrotu saslimšanu riska faktorus.
Noteiks kariesa risku ar dažādām metodēm.
Diferencēs kariesu, erozijas, abrāzijas, atrīcijas, abfrakcijas, iedzimtus un iegūtus zobu audu veidošanās (hipoplāzijas) un mineralizācijas (hipomineralizācijas) defektus.
Sastādīs atbilstošu un individualizētu kariesa, citu zobu cieto audu un periodonta saslimšanu profilakses un ārstēšanas plānu.
Komunicēs iegūtos izmeklēšanas rezultātus un ārstēšanas gaitu ar pacientu.
Pielietos profilakses un neinvazīvās kariesa ārstēšanas metodes.

Kompetences

Spēs patstāvīgi izvērtēt dažādu mutes saslimšanu diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu pielietojuma nepieciešamību individuāli katram pacientam; spēs sekot zinātniskajā literatūrā par jaunu diagnostikas un ārstēšanas līdzekļu pielietojumu un esošo metožu racionālu izmantošanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz9MaģistrsObligātsIlze Maldupa, Guna Lagzdiņa
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF9MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF9MaģistrsObligāts