Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ļubova Renemane
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Psihiatrija

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par psihisko traucējumu un slimību izplatību, etioloģiju, patoģenēzi, klīniskiem simptomiem, diagnostiku un norisi (pēc SSK-10), psihiatrijas neatliekamo stāvokļu ārstēšanu, ārstēšanas medikamentoziem un psiholoģiskiem pamatprincipiem, psihisko slimību profilaksi un pacientu rehabilitāciju primārajā aprūpē; sniegt zināšanas par psihiatriskā aprūpes dienesta organizāciju, darbību, tās ētiskiem un juridiskiem principiem, kompetenču sadalījumu starp dažādiem speciālistiem un psihiski slimo pacientu aprūpes plānošanu un organizēšanu.
Apgūt zināšanas par psihisku slimību simptomiem un norisi. Mācēt komunicēt ar pacientiem saudzējoši, atbilstoši un izglītojoši.
Mācēt novērtēt pacientu garīgo stāvokli simptomu un sindromu līmenī, izprast tā dinamiku terapijas gaitā. Apgūt empātisku komunikācijas veidu tā nodrošinot terapeitisku līdzestību un labus ārstēšanas rezultātus.

Priekšzināšanas

• Psiholoģijā – attīstības un medicīniskajā psiholoģijā (krīzes reakcijas fāzes, psiholoģiskie aizsargmehānismi, personības struktūra);
• Medicīnas ētikā – (ētisko jautājumu specifika psihiatrijā);
• Sabiedrības veselībā – (riska faktori, profilakses veidi, veselības veicināšanas iespējas);
• Slimnieku klīniskās aprūpes pamatos.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj izklāstīt garīgās aprūpes organizāciju Latvijā, māk aprakstīt psihiatrisko traucējumu izplatību, etioloģiju, iespējamos profilaktiskos pasākumus, formulē klīniskos simptomus un garīgo slimību diagnostiku un norisi (pēc SSK-10), var definēt ētiskos un juridiskos psihisko slimību aprūpes un rehabiltācijas aspektus.

Prasmes

Prot atpazīt, novērtēt un aprakstīt pamata psihiatriskos simptomus vispārējā medicīniskā praksē, izvērtēt un plānot pacienta aprūpes un rehabilitācijas veidu.
Spēj veidot mērķtiecīgu sarunu ar pacientu; atpazīt un aprakstīt slimības simptomus; pamatot rehabiltācijas nepieciešamību. Novērtēt slimības dinamiku rehabilitācijas gaitā.
Prot izveidot empātisku intervēšanas stilu darbam ar pacientiem, kuriem ir psihiski traucējumi, apzināties terapeitisko attiecību nozīmi psihiatrijā.

Kompetences

Spēj uzņemties profesijai atbilstošo atbildību par pacienta ārstēšanas un rehabilitācijas gaitu, sadarboties ar pacienta rehabilitācijas komandu, ieteikt un pamatot savus uzskatus par pacienta stāvokli un tam atbilstošām specializētajām rehabilitācijas metodēm.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE4BakalaursObligātsĻubova Renemane
Fizioterapija, RFF8BakalaursIerobežota izvēleĻubova Renemane
Fizioterapija, RFFN10BakalaursIerobežota izvēleĻubova Renemane