Psihiatrijas un narkoloģijas katedra | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Darbības virzieni, galvenie pamatuzdevumi un mērķi

 • Kvalificētas līdzdiploma un tālākizglītības organizēšana psihiatrijā un narkoloģijā
 • Praktizējošo psihiatru kvalifikācijas paaugstināšana
 • Studentu, bakalauru, maģistru un rezidentu zinātniski pētniecisko darbu vadīšana
 • Dokturantūras studiju vadīšana
 • Katedras docētāju zinātniski pētnieciskās darbības veicināšana
 • Katedras mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas un uzturēšanas nodrošināšana

Pētniecības virzieni

 • Psihisko traucējumu epidemioloģija un klīnika
 • Jaunākās paaudzes psihotropo medikamentu mērķa simptomi
 • Bērnu un pusaudžu psihiatrisko traucējumu etioloģija un patoģenēze
 • Pašnāvību problēma klīniskā un sabiedrības psihiskās veselības skatījumā
 • Sabiedrības psihiskās veselības problēmas
 • Atkarības vielu lietošana un to saistība ar citām saslimšanām

Zinātniskās tēmas

 • Depresijas izplatība vispārējā populācijā un primārajā aprūpē. Depresijas un trauksmes ārstēšanas uzlabošana primārajā aprūpē
 • Smēķēšanas izplatība šizofrēnijas pacientu populācijā un iespējamie veselības kaitējuma faktori
 • Akūto un polimorfo psihotisko traucējumu diagnostiskas īpatnības, dinamiskā attīstība un ārstēšanas taktika Latvijā
 • Šizofrēnijas un depresijas savstarpējā saistība pirms klīniskās manifestācijas Latvijas apstākļos. Pacienta psihiskā stāvokļa dinamiska novērtēšana aptaukošanās ārstēšanas procesā
 • Psihiatrijas pacientu stigmatizācija un tās radītās sekas
 • Autisma etioloģijas ģenētiskie pamati
 • Psihoedukācijas (psihiskās izglītošanas) metodes lietojuma nozīme un efektivitāte šizofrēnijas slimnieku ilgtermiņa ārstēšanā
 • Narkoloģisko pacientu aprūpe un terapijas iespējas Latvijā
 • Psihiskā veselība raksturojums skolas vecuma bērniem Latvijā (HBSC monitoringa ietvaros)
 • Eiropas skolu aptauja par alkoholu un citām narkotiskajām vielām (ESPAD)
 • Latvijas iedzīvotāju (15–64 gadu vecumā) psihiskās veselības pašvērtējums (FINBALT veselības monitorings)
 • Pašnāvību, pašnāvību mēģinājumu un uzvedības monitorings Latvijā. Pašnāvību iemesli militārās struktūrās

Starptautiskā un vietējā sadarbība studiju vai zinātniskajā darbā

 • Amjenas universitātes Bērnu psihiatrijas klīnika, Francija
 • Baireitas universitātes bērnu klīnika, Vācija
 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
 • Bērnu psihiatrijas klīnika
 • Freida lauka skola, Francija
 • Masačūsetsas universitātes Medicīnas fakultāte (The University of Massachussetts Medical School, UMMS)
 • Mičiganas Universitātes Atkarību pētījumu centrs, ASV
 • Neapoles Bērnu psihiatrijas klīnika un ģenētikas centrs, Itālija
 • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs Gaiļezers
 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
 • Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs
 • RSU Rehabilitācijas fakultāte
 • RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
 • Sanktpēterburgas Psihiatru un psihologu asociācija, Krievija
 • Varšavas Psihiatrijas un narkoloģijas institūts, Polija
 • Ziemeļvalstu apvienotā psihiatrijas komiteju un Zviedrijas valdības Austrumeiropas komiteja

Publikācijas

PubMed, SCI, SCOPUS, zinātniskās monogrāfijas

 • Renemane L., Pilusenko V., Kupca B. Anxiety and quality of life in inflammatory bowel disease patients. Eurasian scientist society journal. N2(23) 2016 . P.12-15. ISSN 2411-6467
 • Romasenko L. V., Renemane L. A clinical and dynamic profile of somatoform depressive disorders of the patients in a general hospital // Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii Imeni S.S. Korsakova / 2013, 113(5):15-19 PubMed PMID23739497
 • Recenzēšanas procesā Bipolar Disorders: A. Preti, J. Vrublevska, A. A. Veroniki, T. B. Huedo-Medina, K. N. Fountoulakis. Comorbidity of bipolar disorder with generalized anxiety disorder − Systematic review and meta-analysis., 2015.11.
 • Recenzēšanas procesā European Journal of General Practice. M. Leff, J. Vrublevska, A. Luse, E. Rancans. Latvian Family Physicians' experience diagnosing depression in somatically-presenting depression patients: a qualitative study., 2015.08.
 • Vrublevska J, Fountoulakis N. K. Medical comorbidity in bipolar disorder. The Bipolar Book: History, Neurobiology, and Treatment (ed. A. Yildiz, P. Ruiz and C. Nemeroff). Oxford University Press: New York, 497-506., 2014.
 • Vrublevska J, Fountoulakis N. K. Determinants of treatment resistance: Health systems and public policy implications. Treatment-resistant mood disorders (ed. A.Carvalho, and R.S. McIntyre) Oxford Psychiatry Library, Oxford University Press, 25-36., 2014.
 • Mundt AP, Frančišković T, Gurovich I, Heinz A, Ignatyev Y, Ismayilov F, Kalapos MP, Krasnov V, Mihai A, Mir J, Padruchny Dz, Potočan M, Raboch J, Taube M, Welbel M, Priebe S. (2012) Changes in the Provision of Institutionalized Mental Health Care in Post-Communist Countries. PLoS ONE 7(6): e38490. doi: 10.1371/journal.pone.0038490 (Pub Med, Scopus, Web of Science)
 • Elmārs Rancāns, Elmārs Tērauds, Māris Taube; (2012). Psychiatry in Latvia: a journey through the past three centuries. Nordic Journal of Psychiatry Vol. 66, No. 6, Pages 428-432. (Pub Med, Scopus, Web of Science)
 • Mitenbergs U, Taube M, Misins J, Mikitis E, Martinsons A, Rurane A, Quentin W. Latvia: Health system review. Health Systems in Transition, 2012; 14(8): 1 – 191 (Pub Med, Scopus)
 • Taube M, Ethical Problems of Forensic and Prison Psychiatry in Latvia , International Library of Ethics, Law, and the New Medicine, Volume 46, 2013, pp 257-268 (Springer, book chapter)
 • Taube M, Mitenbergs U, Sagan A, The impact of the financial crisis on the health system and health in Latvia, WHO Regional Office for Europe, UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark, 2014, p 44 (European Observatory Studies Series on Health System and Policy, Book chapter)
 • Rancāns E, Pulmanis T, Taube M, Spriņģe L, Velika B, Pudule I, Grīnberga D. Prevalence and sociodemographic characteristics of self-reported suicidal behaviours in Latvia in 2010: A population-based study, Nordic Journal of Psychiatry, 2015: Early Online:1-7 http://dx.doi.org/10.3109/08039488.2015.1077887 (Pub Med, Scopus)
 • Forsman, A.K., Wahlbeck, K., Aarø, L.E., Alonso, J., Barry, M.M., Brunn, M., Cardoso, G., Cattan, M., De Girolamo, G., Eberhard-Gran, M., Evans-Lacko, S., Fiorillo, A., Hansson, L., Haro, J.M., Hazo, J.-B., Hegerl, U., Katschnig, H., Knappe, S., Luciano, M., Miret, M., Nordentoft, M., Obradors-Tarragó, C., Pilgrim, D., Ruud, T., Salize, H.J., Stewart-Brown, S.L., Tómasson, K., Van Der Feltz-Cornelis, C.M., Ventus, D.B.J., Vuori, J., Värnik, A., Agius, M., Beekman, A., Bhugra, D., Bhui, K., De Almeida, J.M.C., Carli, V., Challis, D., Cooper, C., Cuijpers, P., Day, C., Freden, L., Holte, A., Kuepper, R., Lien, L., McDaid, S., Muijen, M., Mulder, N., Petrea, I., Pompili, M., Priebe, S., Ravens-Sieberer, U., Reijneveld, S., Roelandt, J.-L., Ruggeri, M., Salokangas, R., Sharpe, M., Skovgaard, A.M., Stansfeld, S., Tamminen, T., Taube, M., Valimaki, M., Research priorities for public mental health in Europe: Recommendations of the ROAMER project, (2015) European Journal of Public Health, 25 (2), pp. 249-254. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84926642791&partnerID=40&md5=36e0e2ea38e6edbb363c659b358ddf0b (Scopus)
 • Barzdins J, Konstante R, Mitenbergs U, Taube M, Transition to hospital process orientation: the case of regional hospitals in Latvia, Journal of Hospital Administration, 2016, Vol. 5, No 2 http://dx.doi.org/10.5430/jha.v5n2p15 (EBSCOhost)
 • Hargarter L, Cherubin P, Bergmans P, Keim S, Rancans E, Bez Y, Parellada E, Carpiniello B, Vidailhet P, Schreiner A. Intramuscular long-acting paliperidone palmitate in acute patients with schizophrenia unsuccessfully treated with oral antipsychotics. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2015 Apr 3;58:1-7. doi: 10.1016/j.pnpbp.2014.11.006. Epub 2014 Nov 15. PMID:25448776
 • Ihl R, Bunevicius R, Frölich L, Winblad B, Schneider LS, Dubois B, Burns A, Thibaut F, Kasper S, Möller HJ; WFSBP Task Force on Mental Disorders in Primary Care; WFSBP Task Force on Dementia. World Federation of Societies of Biological Psychiatry guidelines for the pharmacological treatment of dementias in primary care. Int J Psychiatry Clin Pract. 2015 Mar;19(1):2-7. doi: 10.3109/13651501.2014.961931. Epub 2014 Oct 18. PMID: 25195764
 • Schreiner A, Bergmans P, Cherubin P, Keim S, Rancans E, Bez Y, Parellada E, Carpiniello B, Vidailhet P, Hargarter L. A prospective flexible-dose study of paliperidone palmitate in nonacute but symptomatic patients with schizophrenia previously unsuccessfully treated with oral antipsychotic agents. Clin Ther. 2014 Oct 1;36(10):1372-1388.e1. doi: 10.1016/j.clinthera.2014.08.014. Epub 2014 Oct 23. PMID:25444566
 • Fountoulakis KN, Kawohl W, Theodorakis PN, Kerkhof AJ, Navickas A, Höschl C, Lecic-Tosevski D, Sorel E, Rancans E, Palova E, Juckel G, Isacsson G, Jagodic HK, Botezat-Antonescu I, Warnke I, Rybakowski J, Azorin JM, Cookson J, Waddington J, Pregelj P, Demyttenaere K, Hranov LG, Stevovic LI, Pezawas L, Adida M, Figuera ML, Pompili M, Jakovljević M, Vichi M, Perugi G, Andrasen O, Vukovic O, Mavrogiorgou P, Varnik P, Bech P, Dome P, Winkler P, Salokangas RK, From T, Danileviciute V, Gonda X, Rihmer Z, Benhalima JF, Grady A, Leadholm AK, Soendergaard S, Nordt C, Lopez-Ibor J. Relationship of suicide rates to economic variables in Europe: 2000-2011. Br J Psychiatry. 2014 Dec;205(6):486-96. doi: 10.1192/bjp.bp.114.147454. Epub 2014 Oct 30. PMID:25359926
 • Rusaka M, Rancāns E. A prospective follow-up study of first-episode acute transient psychotic disorder in Latvia. Ann Gen Psychiatry. 2014 Feb 6;13(1):4. doi: 10.1186/1744-859X-13-4. PMID: 24502369
 • Schreiner A, Lahaye M, Peuskens J, Naber D, Dilbaz N, Millet B, Franco MA, Rancans E, Turczynski J, Smeraldi E, Lara E, Neznanov NG.Paliperidone extended-release in patients with non-acute schizophrenia previously unsuccessfully treated with other oral antipsychotics. Expert Opin Pharmacother. 2014 Apr;15(5):593-603. doi: 10.1517/14656566.2014.884071. Epub 2014 Feb 3. PMID: 24491033
 • Eduard Vieta, Michael E. Thase, Dieter Naber, Bernadette D’Souza, Elmars Rancans, Ulla Lepola, Bengt Olausson, Johan Szamosi, Ellis Wilson, David Hosford, Geoffrey Dunbar, Raj Tummala, Hans Eriksson, Efficacy and tolerability of flexibly-dosed adjunct TC-5214 (dexmecamylamine) in patients with major depressive disorder and inadequate response to prior antidepressant, European Neuropsychopharmacology, 2014 Apr;24(4):564-74. doi: 10.1016/j.euroneuro.2013.12.008. Epub 2013 Dec 21.PMID: 24507016
 • Rancans E, Vrublevska J, Snikere S, Koroleva I, Trapencieris M. The point prevalence of depression and associated sociodemographic correlates in the general population of Latvia. J Affect Disord. 2014 Mar;156:104-10. doi: 10.1016/j.jad.2013.11.022. Epub 2013 Dec 7. PMID:24388684
 • M. Rusaka, E. Rancans. First-episode acute and transient psychotic disorder in Latvia: a 6-year follow-up study. Nordic Journal of Psychiatry. 2014 Jan;68(1):24-9. doi: 10.3109/08039488.2012.761726. Epub 2013 Feb 5. PMID: 23383651
 • Sudraba V, Millere I, Rancans E. The Effectiveness of Self-Help Groups and Psychotherapy: Substance Use Disorders Patients Self-Assessment. Medicina (Kaunas) 2012; 48 (10): 544-551
 • Sudraba V, Rancans E, Millere I. The Emotional Intelligence Features of Substance Use Disorders Patients: Pilot research Results. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health (IJCRIMPH). 2012; 4(5): 485−501.
 • Sudraba V, Millere I, Rancans E. Substance use disorder patients’attitude towards treatment with psychotherapy and self-help groups. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health (IJCRIMPH). 2012; 4(7): 1382−1391.
 • de Arce Cordón R, Eding E, Marques-Teixeira J, Milanova V, Rancans E, Schreiner A. Descriptive analyses of the aripiprazole arm in the risperidone long-acting injectable versus quetiapine relapse prevention trial (ConstaTRE). European Archives of Psychiatry Clinical Neurosciences. 2011 Aug 2. [Epub ahead of print] PMID:21809168
 • Tērauds E., Andrēziņa R., Zārde I. Psihiatrisko pacientu ārstēšanas rokasgrāmata. Morgan Frank, 2013. Rīga, Latvija

Starptautiski recenzētie raksti, zinātnisko rakstu krājumi

 • Renemanis R., Renemane L. Ekonomiskie zaudējumi no onkoloģiskām slimībām: Eiropa versus Latvija. Iesniegts Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu krājumā.
 • Renemane L., Logins R., Kupča B. Depresijas līmenis pacientiem ar permanentu termiska apdeguma radītu kosmētisku defektu. RSU Zinātniskie raksti 2013. Lpp. 66-74. ISBN 978-9984-793-56-6 ISSN 1407-9453
 • Renemane L., Kupca B. Non- pharmacological treatment and Rehabilitation of depressive patients: effectiveness of methods and availability in Latvian acute mental hospitals for adults. Collection of Scientific Papers 2011, Research articles in medicine & pharmacy. RSU:2012-P:19-28. ISBN 978-9984-788-58-6. ISSN 1691-497X
 • Renemanis R., Renemane L., Rugāja Z. Kompensējamie medikamenti Latvijā: sistēmas darbības principi un tās pilnveidošanas iespējas. Sociālo zinātņu vēstnesis. Daugavpils Universitāte:2011-N2. Lpp.:139-156. ISBN1691-1881. Ir iekļauts datu bāzē GESIS SocioGuide.
 • Renemanis R., Renemane L. Veselības aprūpes sistēma sociāli ekonomisko izaicinājumu kontekstā. Daugavpils Universitātes zinātniskais rakstu krājums. Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”. Daugavpils:2011. –Lpp 156-162. ISBN 978-9984-14-540-2
 • Renemanis R., Renemane L., Velins R. Latvian Health Care System in an Early Post Crisis Period. Spoleczenstwo sieci gospodarka sieciowa w europie srodkowej i wschodniej. Lublin: 2011. T1, P.:604-611. ISNB 978-83-7702-220-7
 • Renemanis R., Renemane L. Sabiedrības veselība kā ekonomiskais resurss un cilvēkkapitāla attīstības faktors. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Kapital ludzki w procesie przemian Europy srodkowej i wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. Polija, Toruņa:2010.-Lpp 343-355. ISBN 978-83-7285-557-2
 • Renemanis R., Renemane L. Mārketinga komunikācijas medicīnas jomā: iespējas ekonomiskās krīzes apstākļos. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums „Reģionālās ekonomikas inovatīvas attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana”. Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”. Daugavpils:2010. -Lpp 5-19. (ISBN 978-9984-14-501-3)
 • J. Vrublevska, E. Rancāns. Depresijas izplatība Latvijas populācijā un medicīniskos dienestos, vienmomenta pētījuma rezultāti primārā aprūpē. Zinātniskie raksti: 2012. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas: Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija / Rīgas Stradiņa universitāte. – 1. sēj. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2013.; 32-38.
 • Taube M. Narkoloģiskā komorbiditāte psihiatrijā. // Zinātniskie raksti. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2002: 61–64.
 • Andrezina R, Taube M. Psychological and Motivation Difficulties of Fixing Up Mentally Ill People. // Collection of Articles. – Riga: Information Systems management Institute, 2004: 87–90.
 • Taube M, Lāce V. Sociālā psihiatrija un statistika. // Konferences vēstis. – Rīga, Latvijas Universitāte, 2004: 89–92.
 • Andrēziņa R, Taube M. Garīgi slimu personu nodarbinātība – nozīmīga sabiedrībā balstītas psihiatrijas attīstības problēma. // Zinātniskie raksti. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2005: 218–221.
 • Caune M, Taube M. Klīniska sociālpsihiatriska pētījuma rezultāti BO VSIA „Psihiatrijas centrs” stacionārā. // Zinātniskie raksti. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2005: 121–125.
 • Caune M, Taube M. Vēlreiz par šizofrēnijas slimnieku dzimšanas mēnešiem. // Zinātniskie raksti. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2007: 37–40.
 • Taube M, Latvian psychiatry and prospectives of its development // Bridging Eastern and Western Psychiatry, 2008; Vol VI(2): 19-30.
 • Taube M, Saxena S, Lora A, Rurane A. Mental Health System and Services in Latvia // Collection of Scientific papers 2007, Riga Stradins University, 2008. Pp.63-70.
 • Skrule J, Rozentāle G, Gigele I, Taube M, Līkops U. Traumatisms un ārējie nāves cēloņi bērniem un jauniešiem // Bērnu traumatisms Latvijā – statistika, problēmas, profilakse. Zinātnisko rakstu krājums, 2008; 1: 12-15.
 • Taube M, Pašnāvības Latvijā – situācija un perspektīva, RSU Zinātniskie raksti, 304-315. lpp, RSU, Rīga, 2010
 • Skrule J, Pulmanis T, Taube M, Briģis Ģ, Alkohola lietošana un suicidālās tieksmes skolēnu vidū, RSU Zinātniskie raksti, 349-356. lpp, RSU, Rīga, 2010
 • Pulmanis T., Trapencieris M., Spriņģe L., Taube M. Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā: sakarības ar atkarību izraisošo vielu lietošanu. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskie raksti 2013, RSU, Rīga, 2014, 300.-307. lpp.
 • Pulmanis T., Spriņģe L., Trapencieris M., Taube M. Pašnāvnieciskās uzvedības mūža prevalence un tās izmaiņas dinamikā 15-16 gadus veciem pusaudžiem dzimumu grupās Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskie raksti 2012, 1. sējums, RSU, Rīga, 2013, 167.-172. lpp.
 • Sudraba V, Rancans E, Dave V. Awareness of doctors of health care and possible therapy methods for dependant patients in Latvia. SHS Web of Conferences 2. Proceedings. 3rd International interdisciplinary Scientific Conference Society. Health. Welfare.1st Congress of Rehabilitation Doctors of Latvia. Rehabilitation Days, November 11−12 2010. Riga Stradiņš University, EDP Sciences. 2012; 00034, pp. 1−5. DOI: 10.1051/shsconf/20120200034.
 • E. Rancans. An Observational study on compliance, effectiveness and safety of Nantarid (quetiapine) in patients with acute schizophrenia. Biological Psychiatry and Psychopharmacology 2010, Volume 12, Nr. 1: 82-84. ISSN: 1648-293X (Index Copernicus)
 • E. Rancans. Enigma of Bipolar depression. Biological Psychiatry and Psychopharmacology 2008, Volume 10, Nr. 1: 18-22. ISSN: 1648-293X (Index Copernicus)
 • J. Vrublevska, M. Trapencieris, S. Snikere, E. Rancans. Comparison of Point Prevalence of Depression in General Population of Latvia in 2011 and 2012. Riga Stradins University, Collection of Scientific Papers: Research articles in medicine & pharmacy, 2013: Internal Medicine. Surgery. RSU, 2014; 43-48.
 • Sudraba V., Rancāns E., Millere I. Narkoloģiskā palīdzība valstī dažādu Latvijas reģionu ārstu vērtējumā. RSU 2012. gada Zinātnisko rakstu krājums, pieņemts publikācijai
 • Zārde I., Pulmane K., Villeruša A., Rancāns E. Psihiatriskā stigma – demogrāfisko rādītāju, iepriekšēja kontakta un paša veselības stāvokļa ietekme un gatavību sociāli iekļaut cilvēkus ar psihiskiem traucējumiem. RSU 2012. gada Zinātnisko rakstu krājums, pieņemts publikācijai
 • Rusaka M., Rancāns E. Acute and transient psyhotic disorders in Latvia: 6 years follow-up study, RSU 2011.gada Zinātnisko rakstu krājums, RSU, Rīga, 2012: vol.1: 83-87
 • Sudraba V., Rancāns E., Millere I. Narkoloģiskā situācija Latvijā ārstu skatījumā. RSU 2011.gada Zinātnisko rakstu krājums, pieņemts publikācijai
 • M. Rusaka, E. Rancāns. First-episode transient psychosis: clinical features and stressful life events before development of disorder in Latvia. RSU research articles in medicine and pharmacy 2010, RSU, Riga, 2011: 46-50
 • Sudraba V., Rancāns E., Millere I. Narkoloģiskās palīdzības veidu un to efektivitātes vērtējums pacientu skatījumā. RSU 2010.gada Zinātnisko rakstu krājums, RSU, Rīga, 2011: vol.1: 43-53

Vadlīnijas

 1. Tērauds E., Rancāns E., Andrēziņa R., Kupča B., Ancāne G., Ķiece I., Bezborodovs Ņ. 2015. Depresijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. 3. izdevums. Latvijas Psihiatru asociācija, Rīga, 52 lpp.
 2. Tērauds E., Rancāns E., Andrēziņa R., Kupča B., Ķiece I., Zārde I., Bezborodovs Ņ. 2014. Šizofrēnijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. 3. izdevums. Latvijas Psihiatru asociācija, Rīga, 43 lpp.
 3. Andrēziņa R., Tērauds E., Ķevere L., Bezborodovs Ņ. 2014. Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma (UDHS) diagnostikas un korekcijas vadlīnijas bērniem un pusaudžiem. BKUS Bērnu psihiatrijas klīnika, RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra, Rīga, 31 lpp.
 4. Rancāns E., Tērauds E., Zaļkalns J., Riževa I., Tirāns E., Taube M. 2012. Depresijas un neirotisko traucējumu diagnostikas un ārstēšanas rekomendācijas ģimenes ārstiem. RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra, Rīga, 30 lpp.