Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2007 - pašlaik

Docents

Rīgas Stradiņa Universitāte. Medicīnas fakultāte. Psihiatrijas un narkoloģijas katedra

2006 - pašlaik

Ārste – psihiatre

VIA UNA poliklīnika, psihosomatikas kabinets

2019 - pašlaik

Ārste – psihiatre

VSIA Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs

2003 - pašlaik

Pētnieks

VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

Dalība klīniskajos pētījumos pacientiem ar šizofrēniju un depresiju.

2007 - pašlaik

Neatkarīgs diagnostisko skalu (MADRS, PANSS) vērtētājs, skalu vērtēšanas treneris

2002 - 2016

Ārste –psihiatre

VSIA Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs

2004 - 2007

Asistente

Rīgas Stradiņa Universitātes Psihiatrijas un Narkoloģijas katedra

1999 - 2002

Ārste - stažiere psihiatre

Rīgas psihoneiroloģiskā slimnīca

Izglītība

2005 - 2005

Medicīnas doktora zinātniskais grāds

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas nozares Internās medicīnas promocijas padomes slēdziens: „Disertācija pielīdzināta Latvijas Republikas medicīnas doktora (Dr.med.) zinātniskajam grādam”

2001 - 2004

Medicīnas zinātnes kandidāts

Valsts Zinātniskais Sociālās un Tiesu psihiatrijas V.P.Serbska centrs, neklātienes psihiatrijas klīniskā aspirantūra

Promocijas darba nosaukums "Atipisko (maskēto) depresīvo traucējumu klīniskais raksturojums slimniekiem vispārīgā medicīniskā praksē"; promocijas darba vadītājs: prof. Ļ.Romasenko

1999 - 2002

Ārsta psihiatra kvalifikācija

Rīgas Stradiņa Universitāte. Pēcdiploma izglītības fakultāte. Psihiatrijas rezidentūra

1993 - 1999

Ārsta grāds

Latvijas Medicīnas Akadēmija/Rīgas Stradiņa Universitāte. Medicīnas fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 • European Psychiatric Association MOOC online learning Introduction to Cognitive Behavioural Therapy 2018, www.europsy.net
 • PIC. No 06.02.2018. līdz 12.06.2018. piedalījās tematiskajā ciklā „Pētniecības metodoloģija un datu statistiskā apstrāde” (44 ak. st.)

     Rīgā, 2018. g.  Reģistrācijas Nr. 2018/218

 • PIC. 11.05.2017. piedalījās seminārā „Vērtēšana augstākajā izglītībā: Ziemeļamerikas perspektīva" Lektors: prof. Andis Klegeris, Kanādas Britu Kolumbijas Universitāte. (9 ak.st.) Rīgā, 2017. g. Reģistrācijas Nr. 2017/234
 • PIC. 15.06.2016. piedalījās mācībās „Europass dokumentu portfolio”. (3 ak.st.) Rīga, 2016. g. Reģistrācijas Nr. 2016/355
 • 2012.g. aprīlis. Kvalifikācijas celšana ārzemju augstskolā. ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros, Vilnius University Medical faculty Psychiatric clinic, Lietuvā
 • 2012.gada 08.-21.martā.Veicu profesionālo pilnveidi RSU programmā. Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā (14 ak. st.)
 • 2012.g. RSU ESF angļu valodas kursi
 • 2010.g. marts-maijs. RSU Tālākizglītības fakultātes mācību programma "Informācijpratība un elektroniskie resursi medicīnā". Rīga, Latvija.
 • 2009.g. Course in Medical Education. Centre for Medical Education University of Dundee. RSU, Rīga, Latvija
 • 2008.g. AAF Weill Cornell seminārs psihiatrijā. Zalcburgā, Austrija.
 • 2007.g. Krievijas Federācijas Pēcdiploma izglītības Medicīnas akadēmijas kvalifikācijas celšanas kurss psihiatrijā, 144 ak. st., Daugavpils, Latvija
 • 2006.g-2007.g. Veicu profesionālo pilnveidi Latvijas Universitātes, pedagoģijas fakultātes programmā "Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība". Rīga, Latvija
 • 2005.g. American Austrian Foundation. Cornell Salzburg seminar in Psychiatry. Vīne, Austrija.Zalcburgā, Austrija.
 • 2005. g. Piedalīšanās tematiskā kvalifikācijas celšanas ciklā „Tiesu psihiatriskās ekspertīzes pamati"; viesu lektori no Valsts Zinātniska Sociālās un Tiesu psihiatrijas V.P. Serbska centra, 140 ak. st. Daugavpils, Latvija
 • 2005.g. Zinātnisko pētījumu metodoloģija. Zinātnisko pētījumu apmācības kurss. Barselona, Spānija.
 • 2000.g. – 2002.g. Latvijas psihoterapeitu Asociācija (Latvijas psihodinamisko psihiatru, psihosomatiskās medicīnas ārstu un psihoterapeitu asociācija) apmācības programma: psihoanalītiskajās teorijas, psihodinamiskajā psihiatrija, medicīniskas psihoterapijas tehnikas, psihosomatiskajā medicīna . Rīga, Latvija.Teorija- 276 ak. st.; grupas supervīzijas - 36 ak. st.; personīgā terapija – 100 sesijas st.
 • 2004.g. Laba klīniskā prakse. Seminārs pētniekiem, Valsts Zāļu aģentūra, Rīga, Latvija
 • 2000.g. Kvalifikācijas celšana ārzemju augstskolā. Pieredzes apmaiņa Vācijā, Baireitas universitātes psihiatrijas un psihoterapijas klīnikā (depresijas nodaļā, piespiedārstēšanas nodaļā, rehabilitācijas iestādēs) Baireit, Vācija.

 

Konferences

Regulāra piedalīšanās nozīmīgākajos starptautiskajos un vietējos profesionālajos kongresos, gadā vidēji iegūstot 40-50 Eiropas akreditācijas komitejas CME kredītstundas. 

Dati par 2010. - 2019.gadu:

 • 2019.g. 30. marts. LĀB Starpdisciplinārā konference “Neatliekamie stāvokļi medicīnā”. Valmiera, Latvija. Referāts. Pacienti ar psihosomatiskām sūdzībām neatliekamās medicīnas praksē.
 • 2019.g. 1.–3. aprīlī. RSU Statptautiskā konference Zināšanas Praksei 2019. Rīga, Latvija. Stendu referātu moderators
 • 2018.g.17-18.maijs. Krievijas zinātniski praktiskā konference ar starptautisku dalību. Klīniskā psihiatrija 21. gadsimtā: inovāciju un tradīciju integrācija diagnostikā un psihisko traucējumu terapijas optimizācijā. Sanktpēterburga, Krievija
 • 2018.g. 28. marts. LPA un LNB sēde. Kad neiroloģija un psihiatrija satiekas 2018. Rīga, Latvija
 • 2018.g. 22-23. marts. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference. Rīga, Latvija
 • 2017.g. maijs.​ 19th Conference of Bridging Eastern and Western Psychiatry. Rīga, Latvija.
 • 2017.g. maijs.​ Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 160-летию со дня рождения В.М. Бехтерева и 110-летию Санкт-Петербургского научно исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. Sanktpēterburga, Krievija.
 • 2016.g. septembris. 29 ECNP Congress​,Vīne, Austrija, 40 CME​​
 • 2016.g. marts. Rīgas Stradiņa universitāte zinātniskā konference. Rīga, Latvija
 • 2015.g. septembers. 28 ECNP Congress, Amsterdam, Nederland, 40 CME
 • 2015.g.marts. Rīgas Stradiņa universitāte zinātniskā konference. Rīga, Latvija
 • 2014.g. oktobris. Piedalīšanās Daugavpils Universitātes Sociālo Pētījumu Institūta  9. starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014". Daugavpils, Latvija
 • 2014.g. oktobris. Piedalīšanās ekspertu sapulcē par depresiju. Berlīnē, Vācijā
 • 2014.g. oktobris. Piedalīšanās 27. Eiropas neiropsihofarmakoloģiskā kongresā (ECNP) Berlīnē, Vācijā, 40 CME
 • 2014.g. 10.-11. aprīlī. Rīgas Stradiņa universitāte 13. zinātniskā konference. Rīga, Latvija
 • 2013.g. oktobris. Piedalīšanās 26. Eiropas neiropsihofarmakoloģiskā kongresā Barselona, Spānija, 40 CME
 • 2013.g. septembris. Piedalīšanās Latvijas Ārstu 7. Kongresā. Rīga, Latvija
 • 2013.g. Rīgas Stradiņa universitāte 2013.gada zinātniskā konference. Rīga, Latvija
 • 2013.g. marts. Rīgas Stradiņa universitātes 62. Studentu zinātniskā konference. Piedalīšanās žūrijas komisijas darbā - internās medicīnas, neiroloģijas, infektoloģijas un psihiatrijas sekcijā.
 • 2012.g. novembris. Piedalījās RSU PNK un Baireitas psihiatrijas klīnikas rīkotajā konferencē „Psihiatrijas aktuālie jautājumi". Rīga, Latvija
 • 2012.g. septembris. Piedalīšanās 25. ECNP. Vīne, Austrija. 36 Eiropas akreditācijas komitejas CME kredīta stundas.
 • 2012.g. marts. Rīgas Stradiņa universitāte 11. Zinātniskā konference. Rīga, Latvija
 • 2012. 15.,16.jūnijs. Live Webcast- Standalone Meeting „Understanding the science of schizophrenia: making the most of current treatment options four our patients, ko realizē PsyAcademy.com
 • 2011.g. novembris. Starptautiskā zinātniskā konference. „Social and economic dimension of Europeanintegration: problems, solutions, perspectives. Daugavpils, Latvia
 • 2011.g. septembris. Piedalīšanās 24. ECNP kongresā. Parīze, Francija. 55 Eiropas akreditācijas komitejas CME kredīta stundas.
 • 2011.g. aprīlis. Rīgas Stradiņa universitāte 10. Zinātniskā konference. Rīga, Latvia
 • 2011.g. aprīlis. Piedalījās Baltijas zinātniskajā konferencē „Baltic psychiatry masterclass", Birštonas, Lietuva
 • 2011.g. maijs. Depressive disorder's expert meeting, Milāna, Itālija
 • 2011. g. aprīlis. Latvijas Ārstu biedrības 2011. gada 2. starpdisciplinārā konference Daugavpilī, Latvija
 • 2010.g. decembris. Starptautiskā zinātniskā konference. Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos.
 • 2010.g. decembris. Starptautiskā zinātniskā konference. „Reģionālās ekonomikas inovatīvās attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana". Daugavpils, Latvija.
 • 2010.g. septembris. Piedalīšanās 23. ECNP kongresā. Amsterdama, Nīderlande.12 Eiropas akreditācijas komitejas CME kredītstundas.
 • 2010.g.jūnijs. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Atjaunojošā medicīna – cilvēka veselības atjaunošanas un nostiprināšanas aktuālās problēmas". Jūrmala, Latvija. 12 Eiropas akreditācijas komitejas CME kredītstundas.
 • 2010.g. maijs. „Gerontopsihiatrijas aktuālās problēmas" Krievijas Medicīnas Zinātņu akadēmijas Psihiskās veselības zinātniskā centra seminārs. LPA 24 kredītpunkti.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 • psihiskie traucējumi iekšķīgu slimību klīnikā;
 • neirotiskie, psihosomatiskie traucējumi;
 • garastāvokļa afektīvie traucējumi (depresīvie traucējumi);
 • šizofrenija
 • sociālā psihiatrija

 

Izstrādātie studiju kursi

 

1. Psihiskie traucējumi iekšķīgu slimību klīnikā

2. Psihiskie traucējumi infektoloģijas praksē

3. Funkcionālie (neirotiskie) traucējumi iekšķīgo slimību klīnikā

 

Vadītie studiju kursi

Garīgās veselības aprūpe un sociālā psihiatrija

Psihiskie traucējumi iekšķīgu slimību klīnikā

Docētie studiju kursi

Garīgās veselības aprūpe un sociālā psihiatrija

Psihiatrija

Psihiatrija un narkoloģija

Psihiatrijas un narkoloģijas pamati

Psihiskie traucējumi iekšķīgu slimību klīnikā

Psihiskie traucējumi infektoloģijas praksē

Tiesu medicīna un psihiatrija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

rezidentu zinātniskie darbi: 9

​maģistra darbi: 6​

studentu zinātniskie darbi: 10

bakalaura darbi: 7

​kvalifikācijas darbi: 4

recenzētie:

rezidentu zinātniskie darbi: 11

​maģistra darbi: 5​

studentu zinatniskie darbi: 14

bakalaura darbi: 8

​kvalifikācijas darbi: 6

 

 

 

Projekti, darba grupas

 

 • 2013.g.- šobrīd. RSU un Lietuvas Universitātes projekta "Children and youth behaviourbio-psycho-social aspects" ietvaros piedalos projekta izstrādē un realizācijā
 • 2009.g-2014.g. Projektu realizēja RSU: LU un ESF projekta „GARĪGĀS VESELĪBAS APRŪPES MĀSAS PAMATSPECIALITĀTE" ietvaros piedalījos projekta realizācijā divos Latvijas reģionos: Rīgā un Daugavpilī. Veicu: prezentācijas sagatavošana, praktiskās daļas pasniegšana, pacientu demonstrēšana, rehabilitācijas veidu aplūkošana praksē, bakalaura darba recenzēšana, piedalīšanās valsts eksāmenā, bakalaura darba un kvalifikācijas darba vadīšana. Mācību materiāla „GARĪGĀS VESELĪBAS APRŪPES MĀSAS PAMATSPECIALITĀTE" recenzente.
 • 2012.g.01.-30.septembris. Kurators. Apmācīju ārzemju studentus RSU PNK katedrā un VSIA Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā, studentu apmaiņas programmas ietvaros no International Federation of Medical Students' Associations (Starptautiskā Medicīnas Studentu Asociāciju Federācija). Dalīborganizācija Latvijā: Latvijas Medicīnas Studentu Asociācija 
 • 2011.g.-2012.g. Līdzdalība projektā „Sociālo pakalpojumu attīstība Rokišķu un Daugavpils psihiatriskajās slimnīcās", kā zinātniskais konsultants. Development of Social Services in Rokiškis and Daugavpils Mental Hospitals. SocServices LL III-171
 • 2011.g. maijs. Depressive disorder's expert meeting, Milāna, Itālija
 • 2010.g. novembris. LPA pārstāvis darba grupā:" Fundamentālās cilvēku tiesības personām ar intelektuālam un garīgām problēmām". Vīnē, Austrijā. The fundamental rights of persons with intellectual disabilities and persons with mental health problems. Stakeholder's meeting.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2006.g. – 2007.g. Prezidente. Latvijas Psihiatru Asociācijas Jauno psihiatru sekcija

2002.g. – 2007.g. Biedre. Pasaules Psihiatru Asociācijas Jauno psihiatru sekcija

2000.g. – 2007.g. Biedre. Latvijas Psihiatru Asociācijas Jauno psihiatru sekcija

1999.g. – šobrīd. Biedre. Latvijas Psihiatru Asociācija

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Starptautiski recenzētie raksti, zinātnisko rakstu krājumi

1. Uzrakstīts un iesniegts raksts. Ref: NPBR_2018_144

Samburskis D., Renemane L. Premorbid personality trait and cognitive function impact on Schizophrenia course and social maladaptation. Neurology, Psychiatry and Brain Research

2. Uzrakstīts un iesniegts raksts. Rancans E., Renemane L., Kivite-Urtane A., Ziedonis D. Prevalence   and   associated   factors   of   mental   disorders   in  the  nationwide   primary   care population in Latvia:   a cross sectional study. BMC Psychiatry. 2019

3. Renemane L., Pilusenko V., Kupca B. Anxiety and quality of life in inflammatory bowel disease patients. Eurasian scientist society journal. N2(23) 2016. P.12-15. ISSN 2411-6467 (Google Scholar)

4. Renemane L., Logins R., Kupča B. Depresijas līmenis pacientiem ar permanentu termiskā apdeguma radītu kosmētisku defektu. Zinātniskie raksti: 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 66.-74.lpp. Scientific papers of Riga Stradins University.  ISBN 978-9984-793-56-6 ISSN 1407-9453

5. Romasenko L.V., Renemane L.  A clinical and dynamic profile of somatoform depressive disorders of the patients in a general hospital // Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii Imeni S.S. Korsakova / 2013, 113(5):15-19  PubMed PMID23739497

6. Renemane L., Kupca B. Non- pharmacological treatment and Rehabilitation of depressive patients: effectiveness of methods and availability in Latvian acute mental hospitals for adults. Scientific papers of Riga Stradins University, 2012.

7. Renemanis R., Renemane L., Rugāja Z. Kompensējamie medikamenti Latvijā: sistēmas darbības principi un tās pilnveidošanas iespējas. Sociālo zinātņu vēstnesis. Daugavpils Universitāte: 2011-N2. P.:139-156. ISBN1691-1881.  GESIS SocioGuide.

8. Renemanis R., Renemane L. Veselības aprūpes sistēma sociāli ekonomisko izaicinājumu kontekstā. Daugavpils Universitātes zinātniskais rakstu krājums. Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”. Daugavpils:2011. –P.: 156-162. ISBN 978-9984-14-540-2

9.      Renemanis R., Renemane L., Velins R. Latvian Health Care System in an Early Post Crisis Period. Spoleczenstwo sieci gospodarka sieciowa w europie srodkowej i wschodniej. Lublin: 2011. T1, P.:604-611. ISNB 978-83-7702-220-7

10. Renemanis R., Renemane L. Kapital ludzki w procesie przemian Europy srodkowej i wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. Polija, Toruņa: 2010.-P. 343-355. ISBN 978-83-7285-557-2

11. Renemanis R., Renemane L. Mārketinga komunikācijas medicīnas jomā: iespējas ekonomiskās krīzes apstākļos. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums „Reģionālās ekonomikas inovatīvas attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana”. Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”. Daugavpils: 2010. –P.: 5-19. (ISBN 978-9984-14-501-3)

12. Hlebnikova L (Renemane L) Romasenko L.V. History of definition of depressive disorder. Acta Medico-Historica Rigensia –Riga: 2005: Vol 7, P171-179

13. Romasenko L.V, Tihonova T.N., Hlebnikova L (Renemane L) Pirazidol in the treatment of Masked Depression in General Medical Practice. Journal of Social and Clinical Psychiatry. – Мoscow:  2003. – Vol. 13, - N 4., P. 47-49.

14. Hlebnikova L (Renemane L) Characteristics of depression in General Medical Practice. Annual of scientific papers. St.-Pb..- Kirov. – 2003. – P.440-445

15. Romasenko L.V. Hlebnikova L. (Renemane L) Typology of depression in General Medical Clinic. Russian Psychiatric Journal. - М.:2003. - № 3 – P.30-33.

Populāri zinātniskie raksti

14. Logins R., Renemane L. Depresijas ārstēšanas iespējas. Doctus.-2015.-N10(175), lpp. 36-43  http://www.doctus.lv/2015/10/depresijas-arstesanas-iespejas

15. Renemane L., Broka I. Kad acis vai ausis pieviļ. ŽURNĀLS 36,6°C. Rīga:2012. P.: 46-48. Psycoeducational article.

16. Renemane L., Prokofjevs J., Zālītis P. Robežstāvokļi psihiatrijā. Latvijas ārstu biedrības žurnāls „Latvijas ārsts” N12-2011 P.:40-43. ISSN 1019-5068

17. Renemane L. Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības žurnālā „Jūrnieku vēstnesis”. Psycoeducational article.Rīga: 2010. N2/3(122/123) P:16-17.

18. Renemane L. Sezonālas depresijas. Avīze “Stunda”. - Rīga: 2008.P. 3

19. Hlebnikova L(Renemane L) Depresīvie traucējumi sievietēm pēcdzemdību periodā // Medicīnas žurnāls „Jums, kolēģi”. Rīga: 2005. – Vol.5.-P: 21-25.

20. Hlebnikova L(Renemane L) Clinical characteristics of atypical depression in General Medical Practice Siberian herald of psychiatry and narcology. – Tomsk.: 2003. - №2. – P.49-51

21. Hlebnikova L (Renemane L) Some relevant aspects of psychiatric help organization in General Medical Practice. The 1st All-Russian scientific-practical conference “ Actual Problems of Legal regulation of Medical work”: proceedings of conference. М., 2003. – P. 20-26

 

 

Tēzes​​

 

 

Starptautisko konferenču tēzes indeksētas Google Scholar (Harzing’s Publish or Perish)

1. Renemane L., Bruna K., Kupca B. Body mass index, obesity, physical activity level, eating habits and neuroleptics in inpatients with schizophrenia. European Neuropsychopharmacology, Volume 25, Supplement 2, September 2015, Page S493 (Impressive impact factor 4.363) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X1…

2. Renemane L., Laptijeva A. Specificity of mental disorders and social danger as prognostic factor of involuntary treatment of patients in mental hospital. European Neuropsychopharmacology, Volume 25, Supplement 2, September 2015, Pages S539-S540 (Impressive impact factor4.363) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X1…

3. Renemane L., Bruna K. Food intake, physical activity and constipation among inpatients with schizophrenia. European Neuropsychopharmacology, Volume 25, Supplement 2, September 2015, Page S539 (Impressive impact factor 4.363) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X15307471

4. Renemane L., Logins R., Kupca B. Depression and body image dissatisfaction in burn reconstruction patients in State Burn Centre of Riga. European Neuropsychopharmacology, Volume 24, Supplement 2, October 2014, Pages S469-S470 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X14707515

5. Renemane L., Kupca B., Huncaka A. Medication adherence in patients with schizophrenia. European Neuropsychopharmacology, Volume 24, Supplement 2, October 2014, Page S564  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X1…

6. Renemane L., Degtjarjova N., Millere I., Kupca B. Psychiatric rehabilitation process of mentally ill patients in Latvia. European Neuropsychopharmacology, Volume 22, Supplement 2, October 2012, Page S437     ISSN 0924-977X 22(S2)S109-S474 (Impressive impact factor 4.046) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X1…

7. Renemane L., Straume Z., Kupca B.  "Psychiatric phenomena among cardiologic patients who have survived a clinical death”.  Elsevier B.V. and ECNP (2012)-Vol 22, Suppl.-2. P.:218-219. ISSN 0924-977X 22(S2)S109-S474 (Impressive impact factor 4.046) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X1…

8. Renemane L., Purina I., Kupca B. Development of daily self care activities to improve social functioning of people with mild mental retardation attending day care centers. The Journal of the European Neuropsychopharmacology, Volume 21, Supplement 3, September 2011, Pages S337-S338      ISSN 0924-977X 21(S3) S183-S668 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X1…

 

Citu starptautisko konferenču tēzes

1. Ренемане Л.Ю.  Шамбурскис Д. Динамика клинико-социальных характеристик больных шизофренией за 10 лет катамнеза болезни и их влияние на социальную адаптацию. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 160-летию со дня рождения В.М. Бехтерева и 110-летию Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. Школа В.М. Бехтерева: от истоков до современности. Материалы конференции, 2017: C.153-154. Санкт-Петербург, Россия. Sankt-Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905498-68-8 http://bekhterev.ru/upload/documents/17-05-18_NIPNI.pdf

2. Samburskis D., Renemane L. Premorbid Personality Trait and Cognitive Function Impact on Schizophrenia Course and Social Maladaptation. 26th European Congress of Psychiatry, e-poster, Italy, 2017.  http://www.epa-congress.org/2018/programme-submission/2017-…

3. Renemane L., Pilusenko V. Quality of Life and Anxiety in Inflammatory Bowel Disease Patients.  Rīgas Stradiņa universitāte 2016.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga:RSU, 2016.

4. Renemane L., Hunčaka A., Kupča B. Ārstēšanas plāna ievērošana pacientiem ar šizofrēniju // Publicēts 7. Latvijas ārstu kongresa mājas lapā/ 2013 http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=24

5. Konevnina A., Renemane L. Cognitive Impairmant in the in-patient psycho-geriatric contingent. Abstract book of 6th Baltic Sea Region conference in medical science 2011. P.:118

6. Renemanis R., Renemane L. Kompensējamie medikamenti: inovācijas Latvijas medicīnā vai nozares stagnācija Starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: Problēmas, risinājumi, perspektīvas” Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”. Daugavpils:2011. –P17. ISBN 978-9984-14-545-7

7. Renemanis R., Renemane L. Veselības aprūpes sistēma sociāli ekonomisko izaicinājumu kontekstā. Starptautiskās zinātniskās konferences” Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos” tēzes. Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”. Daugavpils:2010. –P.:33.ISBN 978-9984-14-508-2

8. Renemane L., Gzibovska I. Visual plastic art therapy efficacy in bourn out syndrome of nurses. World psychiatric association congress, regional meeting, St. Petersburg, 2010. Proceedings of conference.

9. Hlebnikova L. (Renemane L) Atipisku depresiju raksturojums un vērtējums vispārējas medicīnas praksē // Latvijas Ārstu kongress / Kongresa tēzes. Rīga: 2005.- P:14.

10. Hlebnikova L. (Renemane L) Clinical characteristics of atypical (masked) depression in the primary care settings. Baltic Congress of Psychiatry, Jurmala. Proceedings of international conference, 2005. - p 14-15.

11. Hlebnikova L. (Renemane L), Parhomenko I.M. Clinical and social aspects of depression in primary care. 1st National congress of Social Psychiatry “Mental Health and Society Safety” Moscow, proceedings of international conference, 2005.- P 127.

12. Hlebnikova L. (Renemane L), Strautzele O., Gruze J. Deinstitutionalization versus Inpatient Treatment during Psychiatric Reform in Riga. III Baltic Regional symposium of biological psychiatry ”Integrative approach to physical and mental disorders: diagnosis and management”: Abstracts book. - Klaipeda-Palanga, Lithuania.: 2002. - P. 11.

Vietējo konferenču tēzes

13. Gorbačova A., Kupča B., Renemane Ļ. Dubultdiagnozes – alkohola lietošana un šizofrēnija – klīniskās īpatnības stacionāra pacientiem. Rīga: RSU, 2015.- 74 lpp. ISBN 978-9984-793-69-6

14. Renemane Ļ., Brūna K., Kupča B., Rivars A. Ķermeņa masas indekss, fiziskas aktivitātes līmenis, ēšanas paradumi un neiroleptiķu lietošana pacientiem ar šizofrēniju. Rīga: RSU, 2015.- 160 lpp. ISBN 978-9984-793-69-6

15. Laptijeva A., Renemane Ļ. Psihiskas slimības norises specifika un sociāla bīstamība - ārstēšanas pret pacienta gribu prognostiskais faktors Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra stacionārā. Rīga: RSU, 2015.- 159 lpp. ISBN 978-9984-793-69-6

16. Ozerska D., Renemane L., Kupča B. Sociālie un klīniskie aspekti šizofrēnijas pacientiem ar komorbīdu alkohola atkarību. Rīgas Stradiņa universitāte 2014.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga:RSU, 2014.- 136 lpp. ISBN 978-9984-793-52-8

17. Kupča  A., Renemane L. Psihiatriskā palīdzība somatiskajās slimnīcās Latvijā. Rīgas Stradiņa universitāte 2014.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga:RSU, 2014.- 101 lpp. ISBN 978-9984-793-52-8

18. Beķere A., Renemane L., Rugina I. Sociālā funkcionēšana pacientiem ar šizofrēniju. Rīgas Stradiņa universitāte 2013.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga:RSU, 2013.- 330 lpp. ISBN 978-9984-793-24-5

19. Logins R., Renemane L. Depresijas līmenis pacientiem ar permanentu kosmētisku defektu, kas radies apdeguma traumas rezultātā. RSU 62. Studentu zinātniskās konferences tēzes. Rīga:RSU, 2013.- P.:34.

20. Degtjarjova N., Millere I., Renemane L. Psihiatriskā rehabilitācija cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem. RSU 2012.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga:2012. P.: 74. ISBN 978-9984-788-98-2

21. Ostrovska D., Renemane L. Depresīvie traucējumi pacientiem ar akūtu leikozi. RSU 2012.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga:2012. P.: 100. ISBN 978-9984-788-98-2

22. Purviņa I., Renemane L. Dzīves prasmju un iemaņu attīstīšana kā sociālās funkcionēšanas nosacījums pilngadīgām personām ar vieglu garīgu atpalicību. RSU 2011.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga:2011. P.: 377. ISBN 978-9984-788-85-2

23. Lavrentjeva N., Renemane L., Vētra A. Insulta pacientu depresijas saistība ar funkcionālās neatkarības līmeni rehabilitācijas laikā. RSU 2011.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga:2011. P.:111. ISBN 978-9984-788-85-2

24. Gžibovska I., Renemane L. Vizuāli plastiskās mākslas terapijas ietekme uz izdegšanas rādītājiem māsām. RSU 2011.gada zinātniskās konferences tēzes. 2011. P.:112. ISBN 978-9984-788-85-2

25. Hlebnikova L. (Renemane L.), Ķevere L. Antipsihotiķu klīniskā pielietošana primārajā veselības aprūpēs sistēmā. Rīga, 2005. Konferences materiāli.

 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 2013.-2019.g.

 

 • 2017.g.05. Uzstāšanās ar referātu. Динамика клинико-социальных характеристик больных шизофренией за 10 лет катамнеза болезни и их влияние на социальную адаптацию. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 160-летию со дня рождения В.М. Бехтерева и 110-летию Санкт-Петербургского научно исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. Ренемане Л.Ю.  Шамбурскис Д. Sanktpēterburga, Krievija, 2017. http://bekhterev.ru/upload/documents/programma%2018052017%20poster.pdf
 • 2017.g. 04. Uzstāšanās ar stenda referātu. Premorbid Personality Trait and Cognitive Function Impact on Schizophrenia Course and Social Maladaptation. Daniels Samburskis, Lubova Renemane. 26th European Congress of Psychiatry. Florence, Italy, 2017http://www.epa-congress.org/2018/programme-submission/2017-e-posters#.WSg2-mjyhPY
 • 2016.g. 09. Uzstāšanās ar stenda referātu. Depression, anxiety and subjective stress in gastrointestinal cancer inpatients. 29 ECNP congress, Vīne, Austrija. Renemane L., Oleynik D., Sivins A.
 • 2015.g. 09. Uzstāšanās ar referātu. The 8th Baltic Congress of Neurology (BALCONE 2015), Riga, Latvia. Depression time has arrived, be ready! L.Renemane http://www.balcone15.com/
 • 2015.g. 09. Uzstāšanās ar stenda referātu. 28 ECNP Congress, Amsterdam, Nederland. Body mass index, obesity, physical activity level, eating habits and neuroleptics in inpatients with schizophrenia. L. Renemane, K. Bruna, B. Kupca. http://www.ecnp.eu/Congress2015/ECNP%20Congress/programme/P…
 • 2015.g. 09. Uzstāšanās ar stenda referātu. 28 ECNP Congress, Amsterdam, Nederland. Specificity of mental disorders and social danger as prognostic factor of involuntary treatment of patients in mental hospital. L. Renemane, A. Laptijeva. http://www.ecnp.eu/Congress2015/ECNP%20Congress/programme/P…
 • 2015.g.09. Uzstāšanās ar stenda referātu. 28 ECNP Congress, Amsterdam, Nederland. Food intake, physical activity and constipation among inpatients with schizophrenia. L. Renemane, K. Bruna. http://www.ecnp.eu/Congress2015/ECNP%20Congress/programme/P…

 

Piedalīšanās ar referātu Latvijas konferencēs un semināros 2013.-2019.g.

 

 • 2019.g.03. Uzstāšanās ar referātu. Pacienti ar psihosomatiskām sūdzībām neatliekamās medicīnas praksē. LĀB Starpdisciplinārā konference “Neatliekamie stāvokļi medicīnā”. Valmiera, Latvija.
 • 2016.g. 03. Uzstāšanās ar stenda referātu. Quality of Life and Anxiety in Inflammatory Bowel Disease Patients. Rīgas Stradiņa universitāte 16. zinātniskā konference. Rīga, Latvija. http://www.rsu.lv/eng/science-and-research/research-results…
 • 2015.g. Uzstāšanās ar referātu. LĀB apstiprinātais seminārs. Depresija klimaktēriskajā periodā. Rīga, Latvija.
 • 2015.g. Uzstāšanās ar referātu. LĀB apstiprinātais seminārs. Praktiskie padomi depresijas diagnosticēšanā un ārstēšanā ārstu prakse. Daugavpils, Latvija.
 • 2015.g. Uzstāšanās ar stenda referātu. Rīgas Stradiņa universitāte 14. zinātniskā konference. Rīga, Latvija. Renemane Ļ., Brūna K., Kupča B., Rivars A. Ķermeņa masas indekss, fiziskas aktivitātes līmenis, ēšanas paradumi un neiroleptiķu lietošana pacientiem ar šizofrēniju
 • 2015.g. Uzstāšanās ar stenda referātu. Rīgas Stradiņa universitāte 14. zinātniskā konference. Rīga, Latvija. Laptijeva A., Renemane Ļ. Psihiskas slimības norises specifika un sociāla bīstamība - ārstēšanas pret pacienta gribu prognostiskais faktors Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra stacionārā.
 • 2014.g. Uzstāšanās ar stenda referātu. Rīgas Stradiņa universitāte 13. zinātniskā konference. Rīga, Latvija. Ozerska D., Renemane L., Kupča B. SOCIĀLIE UN KLĪNISKIE ASPEKTI ŠIZOFRĒNIJAS PACIENTIEM AR KOMORBĪDU ALKOHOLA ATKARĪBU. Rīga, Latvija.
 • 2014.g. Uzstāšanās ar referātu. LĀB apstiprinātais seminārs. Psihiski traucējumi gastroenteroloģiskajā klīnikā. Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Latvija.
 • 2014.g. 03. Uzstāšanās ar referātu. Latvijas neirologu biedrības un Latvijas psihiatru asociācijas kopīgā plenārsēde „Paroksizmāli stāvokļi – no neiroloģijas līdz psihiatrijai. Disociatīvie traucējumi. Rīga, Latvija.
 • 2013.g. 03. Uzstāšanās ar referātu. Latvijas psihiatru asociācijas rīkota konference. Cita veida šizofrēnija, psihopatoloģiskie aspekti un palīdzības sniegšanas taktika. Daugavpils, Latvija.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadītāja