Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ineta Raudova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Psihiatrija

Mērķis

Sniegt studentiem iespēju apgūt zināšanas par psihiskajiem traucējumiem un psihoaktīvo vielu atkarībām, to izplatību, cēloņiem, attīstību, klīniskajām īpatnībām, diagnostiku, medikamentozo ārstēšanu, pacientu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā anatomijā, psiholoģijā, medicīnas ētikā, sabiedrības veselībā, pacientu aprūpē, neiroloģijā, farmakoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais atpazīst psihiskus traucējumus, psihoaktīvo vielu atkarības, definē tos pēc SSK 10 klasifikatora, analizē un sistematizē pacienta anamnēzi, raksturo psihiatrijā un narkoloģijā lietojamos medikamentus un to blakusparādības, izskaidro un apraksta saskarsmes un aprūpes specifiku darbā ar psihiatrijas un narkoloģijas pacientiem.

Prasmes

Studējošais prot pielietot pareizu saskarsmes veidu darbā ar psihiatrijas un narkoloģijas pacientiem, veikt interviju un ievākt pacienta anamnēzi, atlasīt un izmantot nepieciešamos datus, novērtēt pacienta stāvokli, veidot aprūpes plāna modeli.

Kompetences

Students, izmantojot apgūtās zināšanas par psihiskiem traucējumiem, psihoaktīvo vielu atkarībām un to aprūpi, spēj diferencēt psihiskos traucējumus, interpretēt un analizēt iegūtos datus aprūpes dokumentācijā, veiksmīgi realizēt aprūpes plānu psihiatriskiem un narkoloģiskiem pacientiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb6BakalaursObligāts