Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Elmārs Tērauds
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Psihiatrija

Mērķis

Sniegt pēdējā studiju gada studentiem zināšanas par ģimenes ārsta praksē biežāk sastopamo psihisko traucējumu un slimību izplatību, cēloņiem, traucējumu attīstību, klīniskām īpatnībām, diagnostikas iespējām un norisi (saskaņā ar SSK-10), psihiatrijas neatliekamo stāvokļu diagnostiku un diferenciālo diagnostiku ģimenes ārsta praksē. Psihisko slimību profilakses aspekti, medikamentozās ārstēšanas un pacientu sociālās rehabilitācijas pamatprincipi primārajā aprūpē.
Apgūt psihiatriskās aprūpes dienesta organizācijas principus; kompetenču sadalījumu starp ģimenes ārstu un psihiatrisko dienestu; psihiski slimo pacientu aprūpes plānošanu un organizēšanu. Atbalsta, psihoedukatīvās, kognitīvās terapijas principi un īpatnības ģimenes ārsta praksē. Līdzestības jautājumi un ģimenes izglītošana, saskaroties ar pacientiem, kuriem ir smagi psihiski traucējumi.

Priekšzināšanas

Psihiatrijas un narkoloģijas mācību cikls MF 4.kursā RSU MF Psihiatrijas un narkoloģijas katedrā.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūtas zināšanas par psihisko traucējumu cēloņiem un attīstību, klīniskām īpatnībām, agrīnas diagnostikas iespējām primārajā aprūpē. Neatliekamo stāvokļu ārstēšanu psihiatrijā atpazīšana un diagnostika. Medikamentozās ārstēšanas, pacientu sociālās rehabilitācijas pamatprincipiem un psihoterapijas lomu primārajā aprūpē, smagu psihisku traucējumu balstterapija, primārās aprūpes speciālistu loma tajā.

Prasmes

Apgūtas prasmes veikt psihisko traucējumu novērtēšanu, strukturēti aprakstīt psihiskos traucējumus primārās aprūpes speciālista dokumentācijā. Diagnostisko skalu izmantošana. Apgūt praktiskā darba īpatnības ar dažādām pacientu grupām (organiski psihiski traucējumi, šizofrēniskā spektra traucējumi, afektīvie traucējumi, ar stresu saistītie traucējumi, trauksme, somatoformie traucējumi, ēšanas traucējumi).

Kompetences

Iegūtas kompetences ir pārzināt psihiatrisko aprūpi primārās aprūpes etapā. Izprast ētiskos un juridiskos principus; medicīnisko kompetenču sadalījums starp ģimenes ārstu un psihiatru; pacientu ar psihiskiem traucējumiem aprūpes plānošana un organizēšanu. Atbalsta terapija un psihoedukācija darbā ar pacientu un ģimeni. Stigmatizācijas un aizspriedumu mazināšana pacientiem. Neatliekamas hospitalizācijas organizēšana psihiatriskiem pacientiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF11MaģistrsIerobežota izvēleElmārs Tērauds
Medicīna, SSNMF11MaģistrsIerobežota izvēle